6e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit maandag 27 juni in het Provinciehuis

klimaattafel kvu_logoOp maandag 27 juni organiseert de Kracht van Utrecht de 6e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit in het Provinciehuis. Om een (te) late focus op een versterking van duurzame mobiliteit in de regio Utrecht te voorkomen heeft de Kracht van Utrecht al voor de coronacrisis het initiatief genomen voor een Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit. In maart 2020 werd de 1e reeks onderbroken door COVID-19. In februari zijn wij opgestart met een 5e regionale klimaattafel. Graag nodigen wij je nu uit voor de 6e bijeenkomst met het thema: Naar een Utrechts klimaatakkoord?

In de komende jaren zal de recent versterkte nationale klimaatopgave ('minimaal 55% CO2-emissiereductie in 2030') regionaal nader worden ingevuld. De potentie voor CO2-emissiereductie is ook in onze provincie aanwezig, zie bijvoorbeeld hier. In de regio Utrecht zullen de CO2-emissies juist ook in de sector mobiliteit omlaag moeten. Maar hoe wordt dit bereikt als er tegelijkertijd regionale ruimtelijke keuzes worden gemaakt die grote gevolgen kunnen hebben voor het aantal en de aard van de verplaatsingen tussen wonen, werken en voorzieningen in de regio? De urgentie voor duurzame mobiliteit en CO2-reductie groeit in de regio. Een regionaal plan is in de maak om de geplande verbreding van de A27 alsnog te voorkomen (Amelisweerd!).

Fietsexcursie in Amelisweerd op 27 juni

Voorafgaand aan de bijeenkomst in het provinciehuis is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een fietsexcursie door Amelisweerd. Speciaal voor nieuwe en oude raads- en statenleden, maar natuurlijk ook voor overige belangstellenden. Twee experts zullen vertellen over de historie van de A27 en de technische oplossingen, over de plannen van het Rijk om nu weer meer bos te kappen, en het regio-alternatief dat nu wordt voorbereid. De excursie gaat langs historische plekken en eindigt om 18.00 uur in het provinciehuis.

In het provinciehuis wordt voor een broodje gezorgd en daar is aansluitend de regionale klimaattafel van de Kracht van Utrecht. We verzamelen om 16.30 uur (stipt) met de fiets op de kruising van de Koningsweg en Mereveldseweg (zie deze kaart), dat is net voorbij de tramoverweg over de Koningsweg tussen Utrecht en Bunnik.

Lees verder

Symposium De Regio Aan Zet woensdag 18 mei: over Amelisweerd, bereikbaarheid en een gezonde stad

header symposium_de_regio_aan_zet_def

Verbreding van de Ring Utrecht staat al sinds 2008 op de agenda van het rijk. In 2019 strandde de besluitvorming bij de Raad van State, waarna het toenmalige kabinet een nieuw Tracébesluit nam. De Kerngroep Ring Utrecht en zeven andere organisaties gingen hiertegen gezamenlijk in beroep. Terwijl deze procedure loopt, heeft de huidige minister alweer een gewijzigd Tracébesluit aangekondigd.

Toch wil het nieuwe kabinet ook “in overleg met de regio bekijken of een oplossing ‘binnen de bak’ in Amelisweerd de bereikbaarheidsproblematiek net zo goed kan oplossen.” Daarom zijn provincie, gemeenten en burgers uit de Regio Utrecht nu samen aan zet.

Het volwaardig alternatief van SUUNTA

Het Vlaamse verkeerskundig adviesbureau SUUNTA berekende in opdracht van Kerngroep Ring Utrecht dat betere doorstroming mogelijk is “binnen de bak”. Tijdens het symposium wordt de oplossing toegelicht door Michael Verheyde van SUUNTA: Het kan binnen de bak.

Omdat we worden geconfronteerd met klimaat-, biodiversiteit- en stikstofcrises, kijken we ook naar de toekomst van onze regio in een breder perspectief. We staan voor nieuwe opgaven. “De 22ste eeuw begint nu, zeker in Utrecht” – onder deze titel zal Wouter Veldhuis, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, zijn visie geven op de toekomst van de regio in het perspectief van bereikbaarheid, klimaat, natuur en wonen.

Meld je aan, toegang is gratis

Daarom organiseren we als Kerngroep Ring Utrecht (KRU) en Kracht van Utrecht (KvU) samen een middagsymposium op 18 mei. Het programma start om 14:30 uur (vanaf 14:00 uur inloop met koffie & thee) en eindigt om 17:00 uur. Gelegenheid voor napraten en een drankje is er tot 18:00 uur. Locatie: BAK, basis voor actuele kunst, Pauwstraat 13A, 3512 TG in Utrecht.

Meld u aan door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , met vermelding van uw naam en functie. De toegang is gratis.

Lees verder

Betere bereikbaarheid met minder uitstoot: Dat kan met een breed pakket aan maatregelen!

De Kracht van Utrecht heeft ideeën om de bereikbaarheid in de Utrechtse regio te verbeteren en tegelijkertijd in de jaren tot 2030 de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 1990. Het gaat hier onder meer om een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid autokilometers. Zo vervalt iedere noodzaak tot verbreding van de A27.

We zien dat het “Parijse” doel niet met één grote maatregel te bereiken is. Het vraagt om een breed pakket van verschillende maatregelen. En het vraagt onder meer om nieuwe maatregelen waarvan het effect nog niet nauwkeurig bekend is. Om deze verder uit te werken zoekt de Kracht van Utrecht nu de samenwerking met burgers, experts, scholen, universiteiten en bedrijven
Om een indruk te geven hebben we twaalf gebieden van besparing op een rijtje gezet, en mogelijke bijdragen evenredig verdeeld:

naarmin50a

Lees verder

5e regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit in Utrechts Provinciehuis 15 februari 2022

Vragen aan_tafels_KdH_IMG_6697Op 15 februari 2022 organiseerden wij de 5e regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit in het provinciehuis van Utrecht. We gaven een nieuwe aftrap na 2 verloren coronajaren. We schetsten de huidige regionale uitdagingen. Maarten van Biezen nam ons mee in de kansen en onzekerheid van elektrisch rijden t.a.v. minder CO2 uitstoot en hij vertelde enthousiast over zijn rol in het Rotterdams klimaatakkoord. We waren er met 30 aanwezigen, inclusief (kandidaat)raadsleden en statenleden.

Over de Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit

Onze maatschappelijke tafel is een aanvulling op de besloten bestuurstafels van de U16 en biedt biedt kansen voor ontmoeting en gemeente-overstijgende beeldvorming over mobiliteit en ruimtegebruik met het oog op CO2-reductie in de Utrechtse regio. De tafel staat open voor betrokken inwoners, lokale en regionale experts, volksvertegenwoordigers en bedrijven. Het doel is kennisdelen en beeldvorming.

De volgende Klimaattafel, opnieuw in het Provinciehuis, houden we op 27 juni van 18.00 – 20.30 uur. Heb je interesse om aan deze maatschappelijke tafels bij te dragen? Neem dan contact op via e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiliteit grootste uitstoter CO2 in regio Utrecht

Waar in Rotterdam vooral de industrie veel moet bijdragen aan het reduceren van de regionale CO2-uitstoot, is dat in de regio Utrecht de sector mobiliteit. In de regio Utrecht is maar liefst 40% van de totale CO2-uitstoot gerelateerd aan mobiliteit. Aanvullende maatregelen in Utrecht zijn daarom nodig om de doelen van het vastgestelde regionale en nationale klimaatbeleid voor 2030 en daarna te behalen. De provincie neemt hierin de leiding met een 'regionaal mobilteitsprogramma'. De klimaattafel biedt concreet handelingsperspectief aan de regio. Hoe ziet een ambitieus plan er uit?

Om een (te) late focus op minder en meer duurzame mobiliteit in de regio Utrecht te voorkomen, heeft de Kracht van Utrecht, al voor de coronacrisis, het initiatief genomen voor een Regionale Klimaattafel Mobiliteit en Ruimte. Mobiliteit en Ruimte want regionale ruimtelijke keuzes hebben gevolgen voor het aantal en de aard van de verplaatsingen tussen wonen, werken en voorzieningen in de regio. Een goed afgewogen plan is hiervoor nodig.

Lees verder

Planologen van de toekomst willen werken aan betere leefbaarheid

kvu-bijeenkomstAfgelopen jaren werkten we als Kracht van Utrecht samen met universiteiten aan ideeën en plannen voor de regio en stad. We merken dat studenten en docenten zich zorgen maken over de regio en dat ze collega-studenten en docenten oproepen zich te bemoeien met onze thema's. Zo ook Naomi Hoogenraad & Annelies van Oostrum, 2e-jaars studenten Sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht. Zij speechten onlangs op de conferentie 'Verantwoordelijk voor de Toekomst' op 16 maart 2022. 

"Wij zijn de planologen van de toekomst. Ons werk zal voortbouwen op het beleid dat nu gevoerd wordt, heb je er wel eens over nagedacht dat wij straks het stokje overnemen? We zijn ook studenten, jonge mensen, en we hebben zorgen, maar ook wensen over een mooie toekomst.

Een droom voor Nederland

We hebben zorgen over de veiligheid en bestaanbaarheid van onze leefomgeving, de betaalbaarheid van energie en de beschikbaarheid van huizen. Ik voel de urgentie, maar het lijkt zo traag te gaan. En tegelijkertijd verbaas ik me over de keuzes die worden gemaakt. Ik lees bijvoorbeeld in de krant dat er huizen gebouwd gaan worden op plekken die ontzettend kwetsbaar zijn voor de stijgende zee. Ik vraag me af of we niet nu meer kunnen investeren, zodat het in de toekomst ook nog betaalbaar blijft. Ook is het voor mij en mijn leeftijdsgenoten ontzettend lastig om een geschikte woning te vinden. Het lijkt soms alsof we de toekomst vergeten, door de waan van de dag.

Ik heb een droom voor de planologie en dromen voor Nederland. Dat we ons niet alleen maar bezig hoeven houden met het oplossen van problemen, maar dat we mogen werken aan een betere en fijnere leefomgeving.

Lees verder

Regeerakkoord: Tracébesluit A12/A27 Ring Utrecht/Amelisweerd op de helling

A27 bij_LunettenDe rijksoverheid gaat eindelijk in gesprek met de regio. Over betere oplossingen dan het sterk verouderde plan van 2x 7 rijstroken. Dat leest de Kerngroep Ring Utrecht in het regeerakkoord. Het begin van het einde van dit Tracébesluit. Twaalf jaar lang deden voorstellen van bewoners, de gemeente of de provincie er geheel niet toe. Alternatieven binnen de bak waren al helemaal onbespreekbaar. Die ban is gebroken.

In het akkoord is te lezen dat de coalitie in overleg met de regio wil bekijken of een oplossing 'binnen de bak' in Amelisweerd de bereikbaarheidsproblematiek net zo goed kan oplossen. Daarbij wordt ook gekeken naar de ontsluiting met OV en auto van nieuwe woongebieden zoals Rijnenburg. Als de oplossing vanuit de regio even goed is, dan wordt deze overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.

SUUNTA 2 laat zien: het kan binnen de bak

In juni van 2021 publiceerde de Kerngroep Ring Utrecht het SUUNTA 2 rapport. Dit rapport is geheel dankzij crowdfunding en donaties van burgers van Utrecht tot stand gekomen. Rijk, provincie en gemeente zullen niet anders kunnen concluderen dan dat de SUUNTA 2 variant – 2×6 rijstroken binnen de bak in Amelisweerd – een volwaardig alternatief is, dat aan alle verkeerskundige eisen voldoet. De SUUNTA 2 variant is daarnaast uitvoerbaar en vele honderden miljoen goedkoper. De koppeling aan de regionale opgave betekent dat al dat geld direct zou kunnen gebruikt voor de regionale schaalsprong voor OV en fiets.

Lees verder

Denk mee met de Kracht van Utrecht: voor een duurzame gezonde toekomst

moment uit_video_KvU_november_2021Mobiliteit is overal om ons heen en verandert constant. Regionaal burgerinitiatief Kracht van Utrecht heeft als doel om dit in de juiste banen te leiden, naar een duurzame en gezonde toekomst. Dit doen wij door actief bij te dragen aan mobiliteitsplannen in de stad Utrecht en omliggende regio.

Clips over de Kracht van Utrecht

Twee sociaal geografen van de Universiteit Utrecht maakten onlangs met Anna Vonk een clip over de Kracht van Utrecht. Zij roepen studenten en docenten op met ons mee te denken over hoe we omgaan met (duurzame) mobiliteit in stad en regio Utrecht.

Heb je vragen of ideeën?

Neem contact met ons op! 

Jan Korff de Gidts | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06 3363 0344

Bekijk de video

 

Met dank aan Anna Vonk, Jan Korff de Gidts, Dewi Mombarg en Sebastiaan Egberts. 

Een Engelstalige versie vind je hier.

Universiteit Amsterdam onderzoekt verwantschap Kracht van Utrecht en Vertraagde Stad

Verplaatsingen bewoners_provincieutrecht_data_ODIN2019Onlangs brachten we twee Utrechtse voorstellen voor een "Vertraagde Stad" en "Slow Traffic" in bij twee studiegroepen van de Universiteit van Amsterdam - Moving the City. Zij gingen daarmee aan de slag en de rapporten zijn nu beschikbaar.

Op 20 mei hebben we in twee Zoomsessies feedback gegeven op hun concept-presentaties. We deden dat met veertien gasten, allen vertegenwoordigers van bewonersinitiatieven en kennisinstellingen.

Benieuwd naar de twee adviesrapporten?

Groep 1: Kracht van Utrecht | Moving the City (PDF, opent in nieuw venster)

Groep 2: The Slow City Utrecht (PDF 13 MB, opent in nieuw venster)

Contact naar aanleiding van de rapporten

Heb je belangstelling voor deelname aan een vervolggesprek?
Neem dan contact op met:

Jan Korff de Gidts
tel. 06 3363 0344.