Zondagmiddag 8 januari: kom kijken naar de effecten van verbreding A27

actie-8-januari-2017-300De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) brengt zondagmiddag 8 januari de boomkap in het Markiezenbos van Amelisweerd in beeld.

- Zondag 8 januari van 13.00 tot 16.00 uur

- Locatie: Amelisweerd bij het Koningsweg viaduct naast de A27 (bij kruispunt Koningsweg-Mereveldseweg het bos in bij de fietsenrekken)

Hoeveel is twee keer 25 meter bos?

Donderdag 19 januari a.s. publiceert minister Schultz van Haegen (VVD) het Tracébesluit Ring Utrecht. Dat betekent een verbreding van de A27 tot 14/15 rijstroken en opnieuw grootschalige kap in Amelisweerd. Om iedereen te laten zien wat de plannen inhouden, visualiseert de KRU komende zondag, 8 januari, de voorgenomen vernietiging van het bos. Vanaf 13:00 uur is voor iedereen te zien wat de kap en aantasting van 25 meter bos aan weerszijden van de huidige weg betekent.

Zondagmiddag vanaf 13.00u in het Markiezenbos

Kom komende zondag kijken bij de Koningsweg en zie hoe langs de A27 minstens 600 bomen moeten verdwijnen voor de verbreding. Aanwezige vrijwilligers geven tussen 13.00 en 16.00 uur ‘s middags meer informatie over de plannen. 

Zie ook de website van de KRU, en deel het Facebook evenement met je vrienden/buren/kennissen

 

Meer asfalt biedt geen oplossing en sluit niet aan op economische groei van steden

Fietsenzee bij station Utrecht Centraal op het SmakkelaarsveldMet het aantrekken van de economie en de verkiezingen in aantocht, horen we weer de roep om meer asfalt. Maar volgens Pepijn van Wijmen en Bas Govers is doorgaan met asfalteren helemaal geen oplossing.

De koppeling tussen economie en asfalt gaat al lang niet meer op. "In de economisch belangrijke centra van de grote steden vormen fiets en openbaar vervoer de drager van de mobiliteit..."

Pepijn van Wijmen is urbanisator en directeur van adviesbureau APPM; Bas Govers werkt als stadsstrateeg en adviseur bij Goudappel Coffeng. In het Financieel Dagblad schrijven zij een opiniestuk over de toekomst van mobiliteit.

Groei opvangen met openbaar vervoer en fiets

In en rond steden is ruimte beperkt. Om de groeiende stedelijke gebieden bereikbaar te houden, is openbaar vervoer en de (e)fiets cruciaal. Want automobiliteit kan onmogelijk nog een groei van de mobiliteit opvangen. Investeren in openbaar vervoer en fietsnetwerken is tevens een manier om aan belangrijke klimaatdoelstellingen te voldoen.

Van Wijmen en Govers pleiten ook voor het invoeren van "prijsprikkels" om filedruk te verminderen en voor het slim combineren van verschillende vervoersvormen, met transferpunten aan de rand van drukke gebieden. 

Lees het treffende opiniestuk "Meer asfalt sluit niet aan op economische groei van steden" van Pepijn van Wijmen en Bas Govers via de link in dit Twitterbericht (of na registratie direct bij het FD).

 

Crowdfundingsactie 15 tegen 14 voor onderzoek tegen plan verbreding A27 Amelisweerd

logo 15tegen14_200x186Bewoners uit Utrecht (Oost) zijn een crowdfundingactie begonnen. Doel is om onderzoek en juridische stappen tegen de verbredingsplannen van de A12 en A27 te kunnen financieren. Voor een succesvol beroep tegen het Tracébesluit (het definitieve plan) is een extra, onafhankelijk onderzoek en financiering van alle juridische stappen noodzaak. 

De bewoners hebben zich verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, waar naast (leden van) de Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd diverse bewonersgroepen en natuur- en milieuorganisaties bij betrokken zijn. Doelbedrag is €30.000. Met nog een maand te gaan is ongeveer 60% daarvan al binnen. Doneren kan hier.

Het onderzoek zal ingaan op de onderbouwing van het verbredingsplan. Minister Schultz gebruikt achterhaalde cijfers over de groei van het autoverkeer uit 2006 en zelfs nog ouder. Met de groeicijfers uit 2015 berekend, zou het dure plan volstrekt onrendabel zijn. Het definitieve plan, het Tracébesluit, wordt zeer binnenkort verwacht, in ieder geval vóór de verkiezingen.

15 tegen 14: Doneer €15 of meer tegen 14 banen

logo voorjestadsieMet een bedrag van €30.000 laat de Kerngroep Ring Utrecht een onafhankelijk ingenieursbureau gedegen onderzoek doen op basis van de meest actuele cijfers. De voorspellingen van het CPB en ons eigen cijfermatige onderzoek wijzen er al op dat het geen zin heeft om de weg te verbreden (ook verkeerskundig niet). Door een jarenlange actieve lobby bij bestuurders en politici weten wij dat de politieke stemming in Den Haag rijp is voor deze omslag: Gebruik het gezond verstand en zet in op eenvoudige, doeltreffende alternatieven. Naast dit onderzoek zijn er natuurlijk ook diverse juridische stappen, waarvoor financiering nodig is. 

Doneer en deel de actie! 

Laat duidelijk merken dat u geen verbreding wilt en help met uw donatie. Dit signaal is nét zo belangrijk als de uitkomst van het onderzoek. Het geeft politici nog meer reden om de minister terug te fluiten en haar de alternatieven serieus te laten onderzoeken. Stuur deze actie dus door aan zoveel mogelijk mensen.

Doneren kan via het crowdfundingsplatform Voor je Stadsie. Daar vindt u ook meer informatie over de crowdfunding zelf. Voor wie minder bekend is met de plannen: Op de website van de Kerngroep Ring Utrecht staan alle argumenten tégen verbreding op een toegankelijke manier uitgelegd. Of kijk naar Vincent Bijlo, die de '15 tegen 14' actie toelicht.

Vincent Bijlo over de '15 tegen 14' actie 

 

Belangrijke stemmingen in 2e Kamer over moties verbreding A12/A27 Ring Utrecht

Utrecht overzicht_wegen_300Op dinsdag 6 december stemt de Tweede Kamer over drie belangrijke moties m.b.t. verbreding van de A12/A27 Ring Utrecht. De moties zijn ingediend tijdens een Algemeen Kameroverleg over mobiliteit op 28 november. Vóór die vergadering heeft de Kerngroep Ring Utrecht de petitie tegen verbreding aangeboden, met meer dan 8600 handtekeningen. 

Update 6 december: Twee moties (nummer 1 en 2, zie hieronder) m.b.t. de A12/A27 verbreding zijn aangehouden. De Kamer zal er later pas over stemmen, waarschijnlijk op donderdag 8 december. De motie Van Helvert (CDA) is aangenomen. De regering dient nieuwe inzichten over de samenhang tussen snelwegen en overige wegen / afslagen mee te nemen in besluitvorming. Wij hebben voorgesteld om hier zo snel mogelijk een hoorzitting in de Tweede Kamer over te organiseren. Thema: een meer integraal 'deur-tot-deur' mobiliteitsbeleid. Wat leren we uit Big Data en de zogenaamde Beter Benutten programma's?  

Besluit verbreding A12/A27 vóór de verkiezingen

De minister wil het besluit tot verbreding nog voor de verkiezingen nemen. De moties kunnen leiden tot uitstel van het besluit. Overigens kan het besluit ook nog sneuvelen voor de rechter, als het besluit tot verbreding niet zorgvuldig genomen is. En eventueel kan een volgend kabinet beslissen om het voorlopig niet uit te voeren.

Voor actie: Ga naar de Facebookpagina van de Kerngroep Ring Utrecht, of kijk hier voor inspiratie voor twitterberichten.

Drie moties over verbreding van de A12/A27 Ring Utrecht

Een motie is een verzoek aan de regering om iets te doen of te laten. Als een motie gesteund wordt door een meerderheid van de 150 Tweede Kamerleden, dan wordt hij aangenomen. De regering kan een aangenomen motie naast zich neerleggen, maar dat roept altijd wel wrevel op in de Tweede Kamer. Op 6 december stemt de Kamer over drie moties die de Utrechtse Ring betreffen. Moties worden altijd omzichtig geformuleerd, omdat dat de meeste kans biedt op een meerderheid.

De moties gaan over het volgende:

1. De motie Van Tongeren (GL) is een verzoek tot openbaarmaking van gegevens die het ministerie wel heeft maar de Tweede Kamer niet; de motie roept op om het besluit tot verbreding uit te stellen, zodat een volgend kabinet die gegevens kan verwerken in de besluitvorming.

2. De motie Smaling (SP) verzoekt de regering om het besluit tot verbreding pas te nemen als duidelijk is wat de effecten zijn op bereikbaarheid van de Utrecht Oost.

3. De motie Van Helvert (CDA) wil sterker laten meewegen, dat toename van het verkeer op de hoofdwegen kan leiden tot nog meer verstopping in de stad. De motie verzoekt de regering om de samenhang tussen snelwegen en overige wegen beter te betrekken in mobiliteitsbeleid. 

Waarom is dit belangrijk?

Als de Ring wordt verbreed, komt er extra druk op de afslagen en wegen in de stad. Oftewel: het onderliggend wegennet loopt vast. Volgens het model van Rijkswaterstaat zullen in 2030 elke werkdag 30.000 auto’s de Uithof 's ochtends in/uit willen. Zoveel parkeerplaatsen zijn er bij lange na niet. Ter vergelijking: de P+R parkeergarage op de Uithof heeft 2000 plaatsen. Waar haal je ruimte vandaan voor al die extra parkeerplaatsen in de stad en de Uithof? Ook de verstopping bij de afslagen zal toenemen, want daar zitten de flessenhalsen. En in de stad is geen ruimte om te verbreden. Je kunt geen veertienbaans snelweg naar de Dom aanleggen, tenzij je de binnenstad afbreekt.

Om deze reden is het heel belangrijk te kijken naar andere oplossingen, die het autoverkeer niet verder stimuleert.

Belangrijke informatie is niet openbaar

Big Data leveren tegenwoordig veel gegevens over het reisgedrag van auto, fiets en OV. Met behulp van zogenaamde Big Data technieken blijkt dat de automobilist 70% van het reistijdverlies op stadswegen en bij afslagen oploopt. Slechts 30% van dat reistijdverlies treedt op op de snelweg. Dit gegeven is bekend op het ministerie, maar wordt op dit moment onder de pet gehouden. De reden is dat dit het beleid onderuit haalt om in Nederland meer en bredere snelwegen te bouwen.

Meer asfalt leidt tot meer files.

Om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen, is het belangrijk dat deze informatie wél openbaar wordt. En dat onafhankelijke partijen toetsen of dit wel de juiste oplossing is, of alternatieven niet beter werken. De risico’s van dit project zijn groot:

 1. Financieel: De MKBA is negatief: de verbouwing gaat meer kosten dan ze oplevert. In deze berekening is het folierisico niet meegenomen. Het CPB, CE Delft en hoogleraar Bert van Wee adviseren uitstel dan wel afstel. 
 2. Bereikbaarheid: Bereikbaarheid neemt af; toename van files bij afslagen en op stadswegen. Big Data suggereert dat de files bij de afslagen naar stad en Uithof door het project zullen toenemen. En dat dus de bereikbaarheid van de stad Utrecht zal verslechteren. Dit levert extra economische schade op.
 3. Tijdens aanleg: De bereikbaarheid tijdens de lange bouwperiode, mogelijk nog langer vanwege folierisico, zal slecht zijn. De bouwperiode is 8 jaar. Omleidingen en vertragingen zullen o.a. leiden tot slechte bereikbaarheid van de stad Utrecht. Als het folie onder de weg beschadigd raakt, duurt de bouwtijd nog veel langer.
 4. Financiën en folierisico: Als het waterkerende folie beschadigd raakt tijdens de bouwwerkzaamheden, en de waterstand ontregeld raakt, zal de bouw nog veel langer duren. Ook zal er schade uitgekeerd moeten worden. De kosten kunnen hoog oplopen.
 5. Recente grote bouwprojecten waar het mis is gelopen, zouden moeten leiden tot betere controle van de Tweede Kamer. Denk bijv. aan de Botlekbrug; de lekkage van de A4 Midden Delfland die nog steeds niet is opgelost; de Noord-Zuid lijn in Amsterdam; de Fyra; de Betuwelijn (budget drie keer bijgesteld).

--

Tekst: Kerngroep Ring Utrecht

 

Verbreding Ring Utrecht A12/A27: Partij van de Arbeid moet kleur bekennen

kerngroep ring_utrecht_headerfoto_300

Persbericht Kerngroep Ring Utrecht | Nieuwe inzichten tonen aan dat verbreding van de Ring Utrecht niets oplost. En dat terwijl het plan meer dan een miljard kost en tot een verdere aantasting leidt van het natuurgebied Amelisweerd. Maandag 28 november biedt de Kerngroep Ring Utrecht daarom een petitie aan in de Tweede Kamer. Daarin vraagt de Kerngroep om de Ring Utrecht niet te verbreden.

De Tweede Kamer behandelt deze maandag de voortgang van het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Ook de verbreding van de Ring Utrecht komt aan de orde. Volgens het ministerie wil het Rijk daar in de eerste helft van 2017 een besluit over nemen.

Nieuwe inzichten: verbreding A12/A27 lost niets op

Een plan ook, dat niets oplost. Recente landelijke gegevens en analyses in het kader van het programma ‘Beter benutten’ bevestigen de opvatting, dat de meest hardnekkige files ontstaan op het onderliggend wegennet en zich voortplanten bij de afslagen van de snelwegen. Verbreding van wegen zal dit probleem alleen maar verergeren. Het is tijd om – in lijn met aanbevelingen van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - in te zetten op een omslag in de stadsgewesten naar gebruik van fiets, openbaar vervoer, ICT en slimme automobiliteit om de druk bij de afslagen te verlichten en de doorstroming te verbeteren.

Uit recent verschenen conceptprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar maart blijkt dat deze visie door steeds meer partijen wordt gedeeld. Zo lezen wij in het conceptprogramma van regeringspartij PvdA (p.55): “Alle bestaande plannen voor wegen beoordelen we opnieuw op hun nut en noodzaak ”. Gezien deze uitspraak in het conceptprogramma zou het voor de hand moeten liggen dat de PvdA niet instemt met een eventueel besluit tot verbreding van de Ring vóór de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Maandag 28 november: aanbieding petitie in Tweede Kamer

Maandag biedt de Kerngroep Ring Utrecht, waarin tal van bewoners- en milieuorganisaties samenwerken, om 10.30 uur in het gebouw van de Tweede Kamer een petitie aan met meer dan 7500 handtekeningen, waarin gevraagd wordt de Ring Utrecht niet te verbreden. De Kerngroep Ring Utrecht pleit ervoor de besluitvorming te baseren op een actuele analyse van de werkelijke fileproblematiek als basis voor een omslag in mobiliteit.

--
Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Kerngroep Ring Utrecht is een samenwerkingsverband van de bewonersgroepen en milieuorganisaties Laat Lunetten Niet Stikken, Ring en Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp, Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht, ondersteund door het Milieucentrum Utrecht en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

 

Nieuwe Inzichten: De oplossing "Meer asfalt aanleggen" werkt averechts

Illustratie: bottlenecks bij snelwegafslagen van/naar de stad

Het ministerie van I&M heeft recent laten onderzoeken waar de vertragingen in autoritten van deur tot deur werkelijk optreden. Dit gebeurde in het kader van Beter Benutten en de deur-tot-deur benadering in mobiliteitsbeleid.

Tevens is onderzocht waar de vertragingen het grootst zijn. Wat blijkt? Zeventig procent van de vertragingen van het autoverkeer vindt plaats in de stad, en niet op de snelweg (zie o.a. ook CROW, 2015)

De belangrijkste vertragingen doen zich voor op het onderliggend wegennet (overige, regionale- en stedelijke wegen) en juist niet op het hoofdwegennet (HWN, snelwegen). De echte vertragingen beginnen net voor of na de afslag.

Verkeer op stedelijke ringwegen is vooral stadsregionaal

De verklaring hiervoor ligt in het feit dat tweederde van het verkeer op de stedelijke ringwegen lokaal of regionaal verkeer is; slechts eenderde is doorgaand verkeer. Voor experts is dit niet echt nieuw, maar voor beleidmakers en politici mogelijk wel. Het is de hoogste tijd om deze inzichten zo snel mogelijk openbaar en bespreekbaar te maken.

Want als het verbreden van snelwegen tot nog meer vertraging zal leiden van autoritten van snelweg naar stad, zal het doorgaande (vracht-)verkeer nog meer gehinderd worden. Dan wordt met het verbreden van snelwegen de reistijdwinst op de snelweg teniet gedaan en wordt de kans op netto reistijdverlies van deur tot deur nog groter.

Nieuwe feiten en inzichten over effectiviteit van mobiliteitsbeleid

De minister zou dit binnen het ministerie recent verworven inzichten over de effectiviteit van beleid met de Kamer moeten delen. De meest recente congestie-indices van TomTom (zie figuur hieronder) gaven al eerder aanwijzingen voor de hierboven omschreven inzichten. Meer files op snelwegen -> meer asfalt aanleggen?" is de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem (zie eerste figuur: If this is your problem...).

In de lijst met top 20 files - november 2016 door de EVO aangedragen - missen wij een overzicht van de afslagen en de toename van het personenvervoer als eigenlijke oorzaken van de files. Zowel voor de EVO als voor een klimaatvriendelijk Nederland liggen de kansen dan ook veel meer in de beïnvloeding van (veel grotere) verkeersstromen in de regio. De oplossingsrichting is het (vraaggericht) innovatief en intelligent benutten van het regionale mobiliteitssysteem, waardoor ook het doorgaande (vracht-)verkeer meer ruimte krijgt.

 

Figuur 1: Congestie indices voor hoofdwegennet (HWN) en overige wegen, volgens TomTom data (bron: figuur 6 in Jaarbericht Trafficquest, 2016)

Congestie indices, Trafficquest jaarbericht 2016

Minister: "Maak deze recente inzichten van het ministerie openbaar en bespreekbaar"

Vragen die geïnteresseerden in deze problematiek aan de minister en het ministerie kunnen stellen zijn:

A) Kunt u ons informeren over de effectiviteit van de strategie van ‘Beter Benutten / deur tot deur benadering in de spits’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu? Toelichting: 

  • Wij begrijpen dat u in uw beleidsprogramma's intensief inzet op de deur tot deur benadering en het gebruik van waargenomen snelheden en verplaatsingen in en rond steden.
  • Steeds duidelijker wordt dat de sleutel tot gedragsverandering gevonden moet worden in de overgang van het hoofdwegennet (HWN) naar het stedelijk- en regionaal wegennet (OWN).
  • Als steden de toevloed van auto's niet gaan reguleren met parkeerbeleid, dan gaan zij noodgedwongen het verkeer opvangen aan de rand van de stad. Dit zal ten koste gaan van de doorstroming op het HWN door terugslageffecten vanuit het OWN.

B) Hoe gaat u met deze nieuwe inzichten de samenwerking met de steden vormgeven?

C) Wilt u de onder a) besproken recente inzichten openbaar en bespreekbaar maken, en uw inzichten aan ons toesturen, opdat wij andere betrokken partijen deze inzichten kunnen beoordelen?

 

Utrecht, 25 november 2016

Meer informatie n.a.v. dit bericht:

Jan Korff de Gidts |  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  | 06 3363 0344

 

Files effectief oplossen met slimme mobiliteit in plaats van meer asfalt

A27 door Amelisweerd in 2016Al sinds 2008 woedt er een debat over nut en noodzaak van de plannen om de A12 en A27 bij Utrecht te verbreden, inclusief een verbreding tot 14/15 rijstroken bij Amelisweerd. Volgens het regeerakkoord van VVD en PvdA moet de besluitvorming in deze periode worden afgerond. Is een dergelijk plan nog wel van deze tijd?

Het geloof in meer asfalt als ultieme file-oplosser is namelijk flink aan het afkalven. Bijna alle verkiezingsprogramma’s spreken over “slimme mobiliteit”, over “real time data” en het optimaal benutten van ruimte die verkeer inneemt. Politieke partijen hebben meer aandacht voor een mix in mobiliteit. Het OV biedt in combinatie met de (e)fiets en een hogere frequentie een gezond alternatief voor vervoer in en tussen stadsregio's. Nergens lijkt dit recept zo toepasbaar als juist in het Utrechtse stadsgewest.

Files zijn niet op te lossen met meer asfalt

De files groeien weer. En voor wie in de file staat heeft minister Melanie Schultz van Haegen geen bemoedigende woorden. Als geen ander heeft zij zich ingespannen om deze Kabinetsperiode zoveel mogelijk wegen te openen of te verbreden. Een maand geleden meldde zij de Tweede Kamer dat de files voorlopig alleen maar toenemen. Volgens de minister komt dat door een aantrekkende economie en lage brandstofprijzen; voor haar en haar partij geen ongewenste ontwikkelingen.

In feite maakt het alleen maar duidelijker dat haar recept niet werkt. Haar methode versterkt de problemen alleen maar. Rond steden loopt het verkeer vast en met de huidige oplossing zal het ook altijd blijven vastlopen. Iedere expert weet het, maar te weinig mensen zeggen het hardop. Want als er ergens nog in de maakbaarheid van de samenleving lijkt te wordt geloofd, dan is het op de burelen van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Steeds meer mensen krijgen door dat alsmaar meer asfalt niets oplost. Een rond Prinsjesdag gepubliceerd opinieonderzoek van I&O Research laat zien, dat nog maar 28% van de Nederlandse bevolking gelooft dat aanleg van meer wegen files helpt oplossen. In 2010 was dat nog 41%! Opmerkelijk genoeg liet hetzelfde onderzoek zien dat een meerderheid van de bevolking inmiddels het idee van rekeningrijden steunt.

Lees verder: nieuwe inzichten toepassen

Kamerverkiezingen cruciaal voor plannen verbreding A27 door Amelisweerd

kerngroep ring_utrecht_headerfoto_300Breed verzet tegen plannen voor de Ring Utrecht

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar valt er wat te kiezen. Laten we het Rijk zo’n 1200 miljoen euro besteden aan de A27 verbreding tot 14 à 15 rijstroken? Een plan dat ruim baan geeft aan autoverkeer, weer ten koste van Amelisweerd...

Het verzet wordt breder en de twijfel bij de voorstanders neemt toe. Er zijn genoeg alternatieven aangedragen, die goedkoper en effectiever zijn. Hoog tijd om een andere keuze te maken.

Besluit over verbreding Ring Utrecht na Tweede Kamerverkiezingen

In de Tweede Kamer hebben vooral D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdD zich verzet tegen de plannen en moties ingediend voor o.a. oplossingen ‘binnen de bak’ en een maximumsnelheid van 80 km/uur. Helaas stuit dit nog altijd op het verzet van de landelijke PvdA, die zich heeft overgeleverd aan de asfalt-agenda van de VVD minister. De PvdA-fracties in de gemeenteraad en Provinciale Staten zijn daar niet blij mee. De inhoud van de diverse verkiezingsprogramma’s is cruciaal.

De strijd is nog lang niet gestreden. Volgens de huidige planning wordt het eigenlijke Tracébesluit (TB) in de eerste helft van 2017 vastgesteld. Dat is (vermoedelijk) na de Kamerverkiezingen. Het betekent dat de verkiezingen in maart, de kabinetsformatie en het nieuwe regeerakkoord beslissend zijn. En dan weegt de negatieve uitkomst van de maatschappelijke kostenbatenanalyse wellicht extra zwaar (dit nog afgezien van allerlei aspecten rond natuur en leefomgeving die niet goed in geld zijn uitgedrukt).

1376 zienswijzen ingediend tegen Ontwerp Tracébesluit

In de maanden mei en juni hebben zijn er maar liefst 1376 zienswijzen ingediend tegen het Ontwerp Tracébesluit voor de verbreding van de Ring Utrecht. Daarbij ook een uitgebreide zienswijze die door de Kerngroep Ring en haar deelnemende organisaties is ingediend en ook veel zienswijzen, die door meerdere mensen zijn ondertekend. Een samenvatting van alle bezwaren is te vinden bij Platform Participatie.

Ook de gemeenteraden van Utrecht, Bunnik en De Bilt vragen in zienswijzen om heroverweging van de verbreding. Heel belangrijk is de zienswijze, die de Provincie Utrecht via een breed ondersteunde motie heeft ingediend. De provincie zet vraagtekens bij de huidige onderbouwing van nut en noodzaak. Daarnaast zijn Provinciale Staten niet blij met de voorgestelde natuurcompensatie. Het verlies aan natuur wordt niet gecompenseerd, en dat moet wel volgens de wet. Aangezien de provincie daar zelf over gaat, is dit van groot belang. 

CPB en PBL: Het kan anders

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geven aan dat andere oplossingen beter en meer rendabel zijn: Los de problemen in stadsregio’s op met beter openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en slim autogebruik. Dan verlicht je de druk op het landelijke snelwegennet. Steeds meer mensen weten dat meer asfalt niets oplost. In 2010 dacht 41% nog dat meer asfalt files zou helpen oplossen. Nu – volgens een recent landelijk onderzoek van I&O- denkt nog maar 28% van de bevolking dat. Als Kracht van Utrecht wijzen wij op alternatieven, die Utrecht bereikbaar houden zonder meer snelwegasfalt. 

Steun ons en onderteken de petitie!

Het tij keert. Er is geen noodzaak om de bak in Amelisweerd te verbreden. En met 80 km/uur op de Ring wordt zowel het leefklimaat als de doorstroming verbeterd. Teken de petitie als je het nog niet hebt gedaan en stuur hem door naar al je bekenden!

Als we de verbreding van de Ring Utrecht willen voorkomen, dan moet er veel gebeuren. Je kunt de activiteiten van de Kracht van Utrecht financieel steunen via rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd.

--

Jos Kloppenborg | Kracht van Utrecht