Onze voorstellen voor maatregelen

FietsfileGeen verbreding van de bak bij Amelisweerd

De bewoners langs de Ring en de A12 hebben terecht gewezen op de noodzaak om hun leefomgeving te verbeteren omdat de overlast in Lunetten, Rijnsweerd en Voordorp de afgelopen jaren is verslechterd. Daarom bepleiten we: Als je de bak van Amelisweerd niet verbreedt, bespaar je honderden miljoenen. Dit geld kunnen we beter gebruiken voor betere geluidschermen, betere snelfietspaden en de opbouw van een OV-railnetwerk. Klik hier voor het rapport 'Opties binnen de Bak' en hier voor het bijbehorende persbericht.

80 km/h op de Ring

Als we direct starten om 80 km/h op de Ring Utrecht te gaan rijden dalen geluidsoverlast en luchtverontreiniging aanzienlijk. 80 km/h is gezonder, veiliger en goedkoper (lees ook het artikel over de voordelen van snelheidsbeperking). Bovendien: Als je 80 km toestaat in de bak van Amelisweerd hoef je de bak niet te verbreden.

Een regionaal netwerk van snelfietspaden, ook voor elektrische fietsen

Met deze snelle fietsroutes krijgen Utrechtse forenzen een volwaardig alternatief. Fietskoeriers weten dat je het binnen de stadsring nu al altijd van de auto wint. De elektrische fiets wordt in de regio Utrecht een nog forsere concurrent voor de auto. Meer weten over de inhoud van de Fietskracht? Download het persbericht en het volledige rapport 'Fietskracht van Utrecht' . 

Een regionaal netwerk van Openbaar Vervoer per lightrail/tram en bus

Zie het rapport Kracht van Utrecht 2.0 of het bijbehorende persbericht

Schaalsprong OV_Fiets_2028_TEASERFiets en OV: een gouden combinatie

Naar een dubbele schaalsprong van OV-rail en fietsnetwerken

OV en fiets moeten een volwaardig en duurzaam alternatief voor de auto zijn

Als 1 op de 7 automobilisten de auto laat staan, zullen de meeste wegen geen problemen met doorstroming meer hebben. Download hier de poster van de actie '1 op 7 voor een gezonder leven'. 

Autodelen

Voor wie nu en dan (toch nog) een auto nodig heeft, is autodelen een uitkomst. Autodelers gaan bewuster om met mobiliteit en nemen voor kortere afstanden vaak de fiets. Bovendien scheelt het heel wat schaarse parkeerruimte. Ook elektrische deeltauto's zijn voorhanden in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.utrechtdeelt.nl. 

Voer een roetreductieplan in

Studies hebben aangetoond dat roet een betere indicator is dan fijnstof (PM10/2,5) om gezondheidseffecten van maatregelen in kaart te brengen (zie artikel). 

  

We stellen voorts - met de ladder van Verdaas in gedachten - verdergaande maatregelen voor

Koppel nieuwe woningbouw en bedrijvigheid aan bestaande en toekomstige knooppunten van openbaar vervoer en aan een goed fietsnetwerk. 

Een autovrije binnenstad en een autoluwe stad: Geef de historische binnenstad van Utrecht nog meer terug aan voetgangers en fietsers. De auto mag de stad in, maar alleen als gast. Wie gebruik mag maken van een gehandicapten-parkeerplaats, is natuurlijk welkom. Meer over de Milieuzone

Het autogebruik in de spits verminderen door toegangsdosering vanaf de snelwegen, door grotere verschillen te introduceren van parkeertarieven, door het belasten van parkeerterreinen van bedrijven en dergelijke. Zie ook de vele suggesties in het verslag van het Stadsdebat Luchtkwaliteit

Voer een tolheffing in voor Utrecht binnen de ring. Zo blijft Utrecht ook in de toekomst bereikbaar.