Amelisweerd - It's happening again

Of niet? Bekijk de korte film en kom naar de Ode aan Amelisweerd zondag 24 september, 16.30 uur in het weiland naast het Markiezenbos (bij ingang Nieuw Amelisweerd naast het viaduct over de A27).

Lees voor meer info het persbericht over deze manifestatie.

Film: Kerngroep Ring Utrecht

  

Manifestatie zondag 24 september: poëtische ode aan Amelisweerd

Ode-596-bomen-beeld-300Op 24 september 1982, 35 jaar geleden, sneuvelden bijna 600 bomen voor de aanleg van de A27 door Amelisweerd. Nu dreigen voor de verbreding van de A27 opnieuw circa 800 bomen aan west- en oostzijde van de bak gekapt te worden. Weer een enorme aanslag op ons geliefde Amelisweerd. 

De Kerngroep Ring Utrecht organiseert daarom op zondag 24 september een manifestatie in Amelisweerd: een ode aan de bomen en het geliefde bos, vol muziek, zang en poëzie. Kom ook! 

Bomenherdenking en viering van groeiend verzet

Een poëtisch evenement vol muziek en zang, met Vincent Bijlo, Cees Grimbergen en anderen. Locatie: weiland naast het Markiezenbos aan de Koningsweg: Neem bij de ingang van Nieuw Amelisweerd (fietsenstalling) het wandelpad naar rechts.

Datum/tijd: zondag 24 september van 16.00 tot 18.00 uur. Start programma om 16.30 uur.

Laat het niet opnieuw gebeuren! Kom 24 september naar ons Amelisweerd. Kijk hier voor actuele informatie over het programma.

Geen boomkap maar oplossingen die wél werken

Het vorige kabinet wil de komende acht jaar weer kilometers nieuw asfalt neerleggen. Volgens ons is dat een “oplossing” die niet werkt, en dat bij €1,2 miljard aan kosten. Ook levert het acht jaar lang extra files en overlast op tijdens de aanleg. Opnieuw dreigt er een waardevol stuk van het bos van Amelisweerd opgeofferd te worden, een landgoed waar elk jaar 1 miljoen inwoners uit de regio genieten van groen en rust. Maar zover is het nog niet.

Wij en vele bewoners uit stad en regio Utrecht willen dat de €1,2 miljard wordt uitgegeven aan échte mobiliteitsoplossingen. Wij vragen het nieuwe kabinet om het besluit voor de verbreding uit te stellen. Werk in de vrijkomende tijd aan de alternatieven, zoals een veel beter fietspadennetwerk in de hele regio - ook voor snelle e-fietsen - en de hoogst noodzakelijke uitbreiding van het ov-netwerk. En waarom niet eindelijk eens een effectief prijsbeleid voor mobiliteit invoeren?

Want extra asfalt bij steden neerleggen werkt niet. Daar zijn de verkeerskundigen het over eens. Nieuw asfalt trekt namelijk meer verkeer aan. Hierdoor verstoppen de toe- en afritten naar de stad en de wegen in de stad zelf nog verder. Enkele files worden opgelost, maar op andere plekken zullen er juist nieuwe files ontstaan. Meer auto’s in en langs de stad zorgen ook voor meer luchtvervuiling en verergering van ons klimaatprobleem. Meer asfalt is een achterhaalde oplossing.

Geeft Utrecht lucht!

Wij roepen de Kamer en het nieuwe kabinet op om Utrecht lucht te geven. Investeer in oplossingen die passen bij de ambitie van Utrecht om een groene en gezonde regio te worden!

Meer informatie via de Kerngroep Ring Utrecht

Vragen? Mail de Kerngroep Ring Utrecht

--

Tekst/beeld: Kerngroep Ring Utrecht

 

Verbreding A27/A12 Ring Utrecht vertraagd door beroep bij Europees Hof

A27 en_amelisweerd_corvanangelen_300Raad van State schort beroepsprocedure Ring Utrecht een jaar op vanwege vragen over Europese stikstofwetgeving

Persbericht Kerngroep Ring Utrecht - 3 juli 2017 | De Raad van State heeft de beroepsprocedure tegen de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht opgeschort. Reden hiervoor is een nadere uitspraak van het Europees Hof over de zogenaamde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Zonder deze uitspraak kan de beroepsprocedure niet starten, zo heeft de Raad van State aan de Kerngroep Ring Utrecht laten weten.

De Raad van State heeft het Europees Hof gevraagd de zaak met spoed te behandelen en voor 1 juli 2018 uitspraak te doen. Pas daarna zal het beroep A12/A27 Ring Utrecht worden behandeld. Uitspraak over de verbredingsplannen zal waarschijnlijk pas op z’n vroegst in 2019 plaatsvinden. Nog verdere vertraging is niet ondenkbaar.

Volgens de Kerngroep, waarin Utrechtse natuur-, milieu- en bewonersorganisaties samenwerken, toont dit nogmaals de noodzaak voor serieuze alternatieven voor de €1.200.000.000 kostende verbreding. De Kerngroep verwacht dat ook de aanbesteding wordt opgeschort in afwachting van een definitieve uitspraak van zowel het Europees Hof als de Raad van State.

Gevolgen stikstofemissies onvoldoende in beeld gebracht

Vanaf het moment dat het Rijk in 2008 plannen voor de verbreding van de Utrechtse Ring bekend maakte, zijn deze omstreden vanwege de verdere aantasting van het natuur- en recreatiegebied Amelisweerd. Volgens de Kerngroep Ring Utrecht zijn nut en noodzaak van een verbreding tot 2x7 rijstroken bovendien niet aangetoond en heeft het Rijk het alternatief van verbreding naar 2x6 rijstroken binnen de bestaande bak in Amelisweerd nooit serieus onderzocht.

Daarnaast zijn de gevolgen van stikstofemissies op de natuur onvoldoende in beeld gebracht. Het is vanwege dit laatste element dat de Raad van State in een andere zaak bij het Europees Hof prejudiciële vragen heeft gesteld. Omdat de antwoorden in deze procedure ook van belang zijn voor het beroep tegen de verbreding van de Ring Utrecht, is deze zaak opgeschort in afwachting van de uitspraak van het Europees Hof.

Een procedure bij het Hof kan wel twee jaar in beslag nemen, maar de Raad van State heeft gevraagd om deze zaak met voorrang te behandelen en de gestelde vragen voor 1 juli 2018 te beantwoorden. Het antwoord van het Hof moet uitsluitsel geven over de vraag of de Nederlandse overheid de Europese natuurwetgeving op een juiste manier toepast en de stikstofwetgeving hiermee niet in strijd is. Naar verwachting wordt het beroep tegen de verbreding van de Ring Utrecht pas behandeld nadat de Raad van State zelf uitspraak heeft gedaan in genoemde zaak. Een uitspraak over de Ring Utrecht is dan op z’n vroegst begin 2019 te verwachten. Het is niet ondenkbaar dat de procedure tot nog verdere vertraging zal leiden.

Regio wil échte oplossing voor bereikbaarheid en leefbaarheid

De Kerngroep Ring Utrecht heeft al eerder in een brief aan informateur Schippers en alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer aangegeven dat het hoog tijd wordt om te kiezen voor oplossingen, die zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid in het Utrechtse stadsgewest daadwerkelijk en kosteneffectief verbeteren. Ook gemeente en provincie zijn overtuigd van de noodzaak van een schaalsprong voor openbaar vervoer en fiets, terwijl een kostenbatenanalyse al heeft aangetoond dat de voorgestelde verbreding naar 2x7 rijstroken waarschijnlijk niet rendabel is.

Nadere informatie

logo kru

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer over het beroep dat de Kerngroep Ring Utrecht eerder dit jaar heeft ingesteld tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht lees je hier.

 

Informatiebijeenkomst 7 juni over juridische aspecten verbreding A27 Amelisweerd

Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60, van 20.00 tot 22.00 uur

Cover rapport Ring Utrecht, feiten en fabelsDe Kerngroep Ring Utrecht organiseert op woensdag 7 juni een informatiebijeenkomst over het juridische traject van de A27 verbreding bij Amelisweerd. Iedereen is van harte uitgenodigd, zeker de crowdfunders die hebben meegeholpen via de '15 tegen 14' crowdfunding. Aanmelden kan door een e-mail aan de KRU te sturen.

Laat even weten of je komt! Schrijf je in via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Juridisch traject bij de Raad van State

De mensen achter de Kerngroep Ring Utrecht, waaronder de Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht, zullen jullie informeren over hoe het ervoor staat met het juridische traject bij de Raad van State. Daarnaast is er gelegenheid om dieper in het Decisio onderzoek te duiken over de maatschappelijke kostenbatenanalyse. Voor o.a. dit onderzoek hebben we immers via de crowdfunding massale financiële ondersteuning gekregen. Verder willen we graag met jullie bespreken wat voor verdere acties we samen kunnen ondernemen. De Kerngroep heeft al een brief gestuurd aan de informateur van het nieuwe Kabinet, met een goed onderbouwde boodschap: Het opschorten van de verbreding van de Ring Utrecht levert het Rijk grote maatschappelijke en financiële winst op.

Brochure: Feiten vragen om andere keuzes

Voor wie zich graag nog eens wil inlezen in de zaak, is er de brochure "Ring Utrecht - feiten, fabels, keuzes". In deze brochure prikt de Kerngroep Ring Utrecht een aantal aannames door van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, met cijfers en analyse. Dat is nodig, want er zijn diverse fabels en scheefgetrokken verhalen in omloop. De feiten leiden tot belangrijke conclusies: Verbreding van de Ring Utrecht is helemaal geen oplossing. Neem nu dus geen besluit tot verbreding. Onderzoek alternatieven, die duurzamer en effectiever zijn en die beter uitwerken voor stad en regio Utrecht.

Download de brochure via de website van de Kerngroep Ring Utrecht

--

logo kruLocatie: Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 in Utrecht

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gratis toegang, iedereen is welkom.

Organisatie: Kerngroep Ring Utrecht

 

Onafhankelijk onderzoek: Uitstel verbreding Ring Utrecht is best mogelijke optie

RingUtrecht 2_300Persbericht Kerngroep Ring Utrecht: Geef breed gedragen alternatieven een kans

Onderzoek van het economisch adviesbureau Decisio toont aan dat uitstel van verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) nog altijd zinvol is. Dit onderzoek in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht, een samenwerkingsverband van Utrechtse bewoners- en milieu-organisaties, is mogelijk gemaakt door een crowdfundingsactie waarin 1496 Utrechtse bewoners in korte tijd zo’n €40.000 bijeen wisten te brengen.

Mede aan de hand van dit onderzoek doet de Kerngroep een dringend beroep op de Tweede Kamer en een eventueel nieuw kabinet om tijdig over te gaan tot het onderzoek van alternatieve oplossingen, die niet uitgaan van de 1,2 miljard kostende verbreding tot 2x7 rijstroken.

Maatschappelijke kosten/baten analyse

In 2014 heeft het economisch adviesbureau Decisio in een onderzoek de kosten en baten van de verbreding in kaart gebracht. De uitkomst van deze maatschappelijke kosten/baten analyse (MKBA) was dat de voorgestelde verbreding alleen bij hoge economische groei rendabel zou zijn. Decisio heeft in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht in een quick scan onderzocht of deze uitkomst nog altijd relevant is. Een complicatie daarbij zijn nieuwe rekenvoorschriften van twijfelachtige waarde, die om onduidelijke redenen inmiddels zijn opgelegd door het ministerie van I&M.

  1. Het ene voorschrift is dat de overheid de komende eeuw 0% rente krijgt op geld op de bank. Dan is geld uitgeven goedkoper dan geld reserveren.
  2. Het tweede dubieuze voorschrift stelt dat er van moet worden uitgegaan dat er na 2030 helemaal geen investeringen in het Rijkswegennet meer worden gedaan. Omdat de congestie dan in het hele land zou toenemen, draagt de verbreding in Utrecht dan meer bij aan het reduceren van files elders in het land. Dan worden de baten groter.

Wordt voor deze twijfelachtige aannames gecorrigeerd, dan blijken de uitkomsten van de MKBA vergelijkbaar met de eerdere MKBA uit 2014.

Alternatieven

De conclusie is dan ook net als in 2014 dat het beter is om de verbreding uit te stellen tot er meer helderheid is over komende ontwikkelingen. Uitstellen is nodig en mogelijk. Tegelijkertijd wordt het tijd om alternatieve oplossingen te onderzoeken. Inmiddels hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, die bij het Rijk pleit voor een regionale schaalsprong voor openbaar vervoer en fiets. De Kerngroep pleit voor een breed gedragen regionale mobiliteitsaanpak waarin deze mogelijkheden als uitgangspunt kunnen dienen.

Meer over het onderzoek

Lees de uitleg bij het onderzoek van Decisio via de website van de Kerngroep Ring Utrecht. Daar is ook het onderzoek zelf te vinden.

Raadsbijeenkomst over onderzoek donderdag 30 maart

Aanstaande donderdagavond 30 maart is er een raadsinformatiebijeenkomst in de raadzaal van het (oude) Stadhuis. Daarin zullen diverse sprekers te horen zijn over het onafhankelijke onderzoek van de Kerngroep Ring Utrecht.

Op de raadsinformatiebijeenkomst zal onderzoeksbureau Decisio de inhoud van het onderzoek presenteren. De Kerngroep geeft een toelichting op de inhoud van haar beroep bij de Raad van State. Iedereen is van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Tijd: 21.00 tot 22.30 uur. Locatie: Oude Stadhuis, raadzaal.

--

Persbericht Kerngroep Ring Utrecht - 27 maart 2017

 

Beroepschrift tegen tracébesluit verbreding A12/A27 ingediend bij Raad van State

infografic stad_en_a27Utrechtse bewoners, verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, hebben op 2 maart beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht.

De Kerngroep stelt dat er geen enkel voordeel is voor het verkeer en dat het slechts leidt tot verdergaande aantasting van het Utrechtse woon- en leefklimaat en het landgoed Amelisweerd. Het Tracébesluit is juridisch slechts aanvaardbaar als nut en noodzaak van deze 1,2 miljard euro kostende ingreep onweerlegbaar is bewezen.

Volgens de Kerngroep is dat niet het geval, zo stelt zij in het Beroepschrift. Daarnaast zal uitvoering van de verbreding gedurende acht jaar voor enorme bouw- en vooral verkeersoverlast zorgen aan de gehele oostkant van Utrecht, en is de voorgestelde ecologische compensatie volstrekt onvoldoende.

Tot het jaar 2030 heeft verbreding zeker geen nut

De minister motiveert het project Ring Utrecht met de argumenten van betere doorstroming en bereikbaarheid. Het bouwtraject wordt door ingenieurs als zeer omvangrijk en risicovol beschouwd en zal tot 2026 de doorstroming en bereikbaarheid negatief beïnvloeden. Tevens gaan de verkeersmodellen waarop de minister zich baseert, ervan uit dat aanpassingen aan het hoofdwegennet de reistijd zullen verbeteren.

Een gedetailleerde analyse toont echter aan dat in stedelijke regio’s meer dan de helft van het reistijdverlies in 2021 binnen de stad geleden wordt. Uitbreiding van het hoofdwegennet pakt slechts 30% van het probleem aan, dus veruit het grootste deel ​niet. Integendeel, door de verkeersaantrekkende werking van uitbreiding neemt het reistijdverlies in de stad nog verder toe.

Na het jaar 2030: 29 seconden te lang in de file zónder verbreding

Cover onderzoek Verkeersprognoses Ring UtrechtDe minister rechtvaardigt de kostbare ingreep met een besparing van 9 minuten reistijd in de jaren na 2030. Zij baseert zich hierbij op voorspellingen uit 2006. Bij zorgvuldige bestudering van de stukken van de minister blijkt dit reistijdverlies door actualisering van de WLO-groeiscenario’s nog slechts minder dan 1 minuut te zijn, en dan nog alleen maar in de ochtendspits. En nog steeds pas in de jaren ná 2030.

Aanvullende berekeningen van de KRU tonen aan dat dit reistijdverlies daarbij slechts 29 seconden boven de norm ligt, omdat Rijkswaterstaat niet de verplichte “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” uit 2012 als norm neemt, maar de verouderde Nota Mobiliteit.

Met minder dan 1 minuut reistijdverlies, en amper 29 seconden boven de norm, is volgens de Kerngroep het drijfzand onder het Tracébesluit compleet. Zij kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat het hier gaat om een prestigeproject waarbij om politieke redenen wordt vastgehouden aan achterhaalde opvattingen op het gebied van fileaanpak.

Bewoners in beroep tegen de schade

Uitvoering heeft ernstige consequenties voor de leefbaarheid voor ruim 100.000 mensen aan de oostkant van Utrecht: acht jaar bouw- en verkeersoverlast, verdere verslechtering van de luchtkwaliteit gedurende de bouw en daarna. Nog meer geluidsoverlast – de minister is al jaren verplicht het verkeerslawaai te verminderen, maar maakt de aanpak afhankelijk van dit omstreden Tracébesluit. Dit betekent zeker negen jaar extra uitstel van geluidsmaatregelen.

De verkeerseffecten zullen merkbaar zijn in de gehele stad. In Amelisweerd worden honderden bomen gekapt om plaats te maken voor asfalt en autoverkeer. Het verkeerslawaai komt nog verder het gebied in, de stilte wordt nog zeldzamer. Uitvoering van het plan houdt belangrijke risico’s in voor de kwetsbare folieconstructie, die tussen Lunetten en Amelisweerd de rijksweg tegen het grondwater moet beschermen. Scheuren van het folie betekent kans op onbereikbaarheid voor verkeer, maar ook kans op een grote verstoring van de waterhuishouding in Amelisweerd. De natuurschade zal dan nóg groter worden.

Lees / download het Beroepschrift en meer informatie via deze link.

--

Kerngroep Ring Utrecht

 

Verkiezingen Tweede Kamer: een analyse van mobiliteit in de partijprogramma's

banner stem_tegen_14_banenKomend maand zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Wat betreft de verbredingsplannen met de A12 en A27 bij Utrecht, staat nog niets vast. Een volgend Kabinet kan immers het besluit van de minister terugdraaien of ervoor kiezen de plannen in een diepe lade te stoppen. Daarom is het belangrijk, dat het volgende Kabinet snapt hoe het zit met alle asfaltplannen en de A27 verbreding in het bijzonder. U kunt daar voor zorgen, door te stemmen op een partij die tégen verbreding van de A27 is en vóór slimmere, duurzamere vormen van vervoer.

Wij hebben de verkiezingsprogramma’s van een flink aantal partijen geanalyseerd. We geven geen stemadvies - we zijn immers onafhankelijk - maar met de informatie hieronder kunt u zich goed oriënteren en zelf een keuze maken.

In aanvulling hierop: zeer informatief is de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL heeft op verzoek van een aantal partijen hun verkiezingsprogramma’s geanalyseerd op het gebied van o.a. mobiliteit en bereikbaarheid (pagina 15 t/m 32). Zie het PBL rapport en het nieuwsbericht. Alle maatregelen zijn afgezet tegen het huidige beleid met 2030 als uitgangspunt. Op basis van de PBL stukken, heeft de Fietsersbond op een rij gezet, hoeveel partijen concreet willen investeren in de fiets (NB: niet alle partijen hebben meegedaan aan de PBL-doorrekening).

 

Verkiezingsprogramma’s van 11 politieke partijen over mobiliteit

In algemene zin vallen twee dingen op:

  1. Mobiliteit is niet een onderwerp waarmee je een partijprogramma opent. Meestal komt het wat achteraan in het programma, soms als een “o ja, daar moeten we ook nog iets over schrijven”. Het vergt wat zoekwerk. Sommige programma's zijn er ook uitermate kort over. Mobiliteit heeft niet altijd een eigen paragraaf.
  2. Er is een sterke opkomst van “slimme / intelligente mobiliteit” als centraal begrippenkader waar het over oplossingen en toekomstvisies gaat. Meer asfalt als oplossing raakt uit de mode. 

Lees verder voor een analyse per partij

Zondag 12 februari: Podium Oost College van Jan Korff de Gidts - Kracht van Utrecht

A27... en de duurzame ontwikkeling van de stad

Podium Oost College 12 februari 2017Hoe staat het met de plannen rond de verbreding van de A27 en wanneer wordt het definitieve besluit genomen? Wat is de visie van de Kracht van Utrecht? Jan Korff de Gidts van de Kracht van Utrecht geeft zondag 12 februari een college hierover bij Podium Oost. Hij geeft zijn toekomstvisie op de leefbaarheid in en rondom Utrecht, gaat in op bestaande plannen, weerstanden in de stad en alternatieven.

Tegen de verbredingsplannen van minister Schultz zijn meer dan 8000 handtekeningen verzameld; de crowdfunding leverde in zeer korte tijd het benodigde geld op voor onafhankelijk onderzoek en juridische ondersteuning. En samen met studenten van de HKU bereidt de Kracht van Utrecht een campagne voor. Kom luisteren en stel vragen; iedereen is welkom.

--

Wanneer: zondag 12 februari, van 16.00 tot 17.30 uur

Waar: Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148 in Utrecht

Toegang: €5, studenten €2.50 (niet gratis, want het Buurthuis krijgt geen subsidie meer)