5e regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit in Utrechts Provinciehuis 15 februari 2022

Vragen aan_tafels_KdH_IMG_6697Op 15 februari 2022 organiseerden wij de 5e regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit in het provinciehuis van Utrecht. We gaven een nieuwe aftrap na 2 verloren coronajaren. We schetsten de huidige regionale uitdagingen. Maarten van Biezen nam ons mee in de kansen en onzekerheid van elektrisch rijden t.a.v. minder CO2 uitstoot en hij vertelde enthousiast over zijn rol in het Rotterdams klimaatakkoord. We waren er met 30 aanwezigen, inclusief (kandidaat)raadsleden en statenleden.

Over de Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit

Onze maatschappelijke tafel is een aanvulling op de besloten bestuurstafels van de U16 en biedt biedt kansen voor ontmoeting en gemeente-overstijgende beeldvorming over mobiliteit en ruimtegebruik met het oog op CO2-reductie in de Utrechtse regio. De tafel staat open voor betrokken inwoners, lokale en regionale experts, volksvertegenwoordigers en bedrijven. Het doel is kennisdelen en beeldvorming.

De volgende Klimaattafel, opnieuw in het Provinciehuis, houden we op 27 juni van 18.00 – 20.30 uur. Heb je interesse om aan deze maatschappelijke tafels bij te dragen? Neem dan contact op via e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiliteit grootste uitstoter CO2 in regio Utrecht

Waar in Rotterdam vooral de industrie veel moet bijdragen aan het reduceren van de regionale CO2-uitstoot, is dat in de regio Utrecht de sector mobiliteit. In de regio Utrecht is maar liefst 40% van de totale CO2-uitstoot gerelateerd aan mobiliteit. Aanvullende maatregelen in Utrecht zijn daarom nodig om de doelen van het vastgestelde regionale en nationale klimaatbeleid voor 2030 en daarna te behalen. De provincie neemt hierin de leiding met een 'regionaal mobilteitsprogramma'. De klimaattafel biedt concreet handelingsperspectief aan de regio. Hoe ziet een ambitieus plan er uit?

Om een (te) late focus op minder en meer duurzame mobiliteit in de regio Utrecht te voorkomen, heeft de Kracht van Utrecht, al voor de coronacrisis, het initiatief genomen voor een Regionale Klimaattafel Mobiliteit en Ruimte. Mobiliteit en Ruimte want regionale ruimtelijke keuzes hebben gevolgen voor het aantal en de aard van de verplaatsingen tussen wonen, werken en voorzieningen in de regio. Een goed afgewogen plan is hiervoor nodig.

Bewoners, experts en volksvertegenwoordigers

De initiatiefnemers zien een maatschappelijke tafel als gewenste aanvulling op de besloten bestuurstafels van de U16, met kansen voor ontmoeting en gemeente-overstijgende beeldvorming over mobiliteit en ruimtegebruik ten behoeve van CO2-reductie in de Utrechtse regio. De tafel staat open voor betrokken inwoners, lokale/regionale experts en volksvertegenwoordigers. Het doel is kennisdelen en beeldvorming.

Sfeerimpressie regionale klimaattafel

De regionale klimaattafel had zijn 5e bijeenkomst georganiseerd op dinsdagavond 15 februari in het Provinciehuis te Utrecht. Een man/vrouw of 30 was aanwezig die avond, voornamelijk (toekomstige) raadsleden namens de gemeente en provincie, samen met andere geïnteresseerden of affiniteit hebben met klimaat en mobiliteit in de regio Utrecht.

We staan voor een grote uitdaging: klimaatverandering is een mondiaal probleem en klimaatdoelstellingen worden vaak op Europese of zelfs mondiale schaal gesloten. Echter is het vaak aan de regio om hier invulling aan te geven. De urgentie van dit probleem wat we regionaal proberen op te lossen, is wat centraal stond tijdens deze avond.

Namens de Kracht van Utrecht nam Jan Korff de Gidts de aftrap van de avond voor zijn rekening. Wat is mobiliteit precies, waar vindt het plaats en wat is herkomst en bestemming binnen de regio, waren vragen die aan bod kwamen.

De gastspreker van de avond was Maarten van Biezen, namens de vereniging Elektrisch rijden en ook voorzitter van klimaatakkoord mobiliteit in Rotterdam. Hij vertelde dat om klimaatdoelstellingen te halen, sectoren als: landbouw, industrie en elektriciteit sterk verduurzaamt moeten zijn in 2030. In de meeste sectoren bleken we op de goede weg te zitten, echter bleek mobiliteit (in de regio Rotterdam) de achterblijvende sector te zijn. Een van de doelen van het klimaatakkoord op het gebied van mobiliteit is dat 100% van de nieuw verkochte personenauto's in 2030 emissieloos moeten zijn. Dit is een erg ambitieus doel, aldus Maarten, maar niet onmogelijk.

Tot slot was er een interactieve sessie waarbij de aanwezigen vragen konden stellen, hun eigen ideeën konden uitspreken en met elkaar in discussie gingen. Al met al een leuke en interessante avond, die ik iedereen kan aanbevelen die affiniteit heeft met klimaat en/of mobiliteit en een bijdrage wilt leveren om de grote uitdaging waar we voor staan op regionale schaal op te lossen.

--

De volgende klimaattafel staat gepland voor 27 juni a.s. in het provinciehuis. Als je interesse hebt om deze maatschappelijke tafels verder te ontwikkelen kan je met ons contact opnemen via ons e-mailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

regionale klimaattafel_utrecht_plaat_400