Zienswijze namens Kerngroep Ring Utrecht over plannen verbreding A12/A27

A2x7 ontwerp_300'MOBilisation for the Environment' heeft mede namens een groot aantal organisaties en belanghebbenden een zienswijze ingediend over het Ontwerp Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12.

De Kerngroep Ring Utrecht heeft de zienswijze mede ondertekend en mede helpen opstellen.

Achterhaalde oplossing

Het Ontwerp Tracébesluit biedt achterhaalde oplossingen voor een problematiek, die niet bestaat. Ook het Ministerie van I&M toont in recente teksten een begin van besef dat meer asfalt geen eigentijdse oplossing is. Slimme vormen van mobiliteit komen steeds nadrukkelijker in beeld en de combinatie fiets+trein is al jaren - waar het gaat om verplaatsingen - het enige vervoersysteem dat groei vertoont.

Klimaatbeleid

Plannen zoals verbreding van de A12 en A27 houden op geen enkele wijze rekening met de zeer forse opgave op het gebied van klimaatbeleid, die logisch voortvloeit uit de zogenaamde Urgenda uitspraak en de ondertekening van het recente Parijse Klimaatakkoord. Het voorliggende Ontwerp Tracébesluit houdt op geen enkele manier rekening met deze forse beleidswijziging. 

De zienswijze bevat de volgende punten:

  • Verzoek aan de Minister om alsnog in te gaan op de conclusie uit de officiele MKBA (maatschappelijke kostenbatenanalyse) dat het uitstellen (of afstellen) van het project de meest logische optie is; 
  • Nut en noodzaak worden verantwoord met verkeersmodellen die niet door een onafhankelijke partij zijn opgesteld. De toegepaste verkeersmodellen gaan uit van zwaar overschatte congesties en reistijden in 2030. Zij gaan uit van verouderde en onrealistisch hoge groeiscenario's en congestiewaarden. De gebruikte verkeersmodellen zijn bovendien onderling niet consistent;
  • WOB-verzoek tot levering van de gebruikte verkeersmodellen en de bijbehorende berekeningen (input- en output-waarden);
  • Externe veiligheid en folierisico bij overkapping zijn onvoldoende beschouwd. Effecten van veranderde waterhuishouding zijn onvoldoende beschouwd;
  • Luchtkwaliteit;
  • Natuur (EHS, Amelisweerd, compensatie EHS, boscompensatie, soorten, Natura 2000, stikstofdepositie op beoordeelde natuurmonumenten);
  • Geluidsoverlast, bouwhinder en overige zaken.
--

Lees verder in de zienswijze (in PDF). De Kerngroep Ring Utrecht bestaat uit de Vrienden van Amelisweerd (Vereniging Aktie Amelisweerd) en een aantal bewonersorganisaties, waaronder Laat Lunetten Niet Stikken, Werkgroep A27 Voordorp, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd en bewoners uit Hoograven. De Kerngroep wordt ondersteund door onderzoeksgroep Kracht van Utrecht, het Milieucentrum Utrecht en Natuur en Milieu Utrecht.

Een eigen zienswijze indienen kan nog t/m maandag 20 juni. Zie ons eerdere bericht hierover voor meer informatie en onze online schrijfwijzer. 

En vergeet niet onze petitie te ondertekenen! 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.