Initiatievencafé ruimte en verkeer zet Utrechtse initiatieven in de spotlight

logo initiatievencafe_v2_300Vrijdag 22 april organiseerde de Kracht van Utrecht een Initiatievencafé over ruimte en verkeer. Locatie was het Rotslab op Rotsoord. In deze bijeenkomst kregen Utrechtse initiatiefnemers (bewoners, ondernemers, organisaties) de kans om hun ideeën te pitchen, reacties te verzamelen en zelf inspiratie op te doen.

In de voorbereiding van het Café heeft de Kracht van Utrecht tientallen initiatieven opgespoord en getoetst aan het thema ruimtegebruik en verkeer. Zeven van deze initiatieven hebben een pitch gehouden in Rotslab. Karin Visser, werkzaam bij de staf wijken & participatie van de gemeente Utrecht is er in geslaagd om collega ambtenaren te laten deelnemen aan de discussies.

In het eerste plenaire uur van het Café stelden zeven initiatieven zich voor met een pitch. In de uren hierna was er gelegenheid om aan discussietafels in gesprek te gaan. Bij elke tafel was een ambtenaar van de gemeente aanwezig om aan het gesprek deel te nemen. Voorafgaand aan het Café gaf Ron Buiting van het Rotsoordbrug initiatief een rondleiding langs oude en nieuwe plekken op het Rotsoord terrein en omgeving. 

Lees het verslag van het Stadsblad ("Milieubewuste Utrechter staat niet meer alleen", 4 mei 2016), bekijk foto's van de bijeenkomst in de online fotomap en lees verder voor een verslag van het Initiatievencafé.

Initiatievencafe discussietafels_G700 

Inspiratie van en voor Utrechtse initiatiefnemers

Zeven initiatieven hielden een pitch in het eerste uur. Aan de discussietafels hierna waren nog twee extra initiatieven aanwezig. Een verslag en overzicht van alle initiatieven:

 

De Kersentuin: 100 % bewonersinitiatief

Ria Douma van de Kersentuin uit Leidscherijn ("100% bewonersinitiatief") licht toe hoe zij in 2002 de bouw van hun woon-initiatief hebben aangepakt en hoe zij leren grip te houden op hun eigen leefomgeving. De Kersentuin is een unieke buurt, die aantoont hoe je bij de aanleg en inrichting van nieuwe buurten het initiatief aan bewoners kan overlaten. Een van de ideeën was om een gezamenlijke parkeergarage te bouwen, om de openbare ruimte voor de woningen vrij te houden voor stadsnatuur tot aan de voordeur. Voor vervoer zijn deelauto's beschikbaar, een deel-bakfiets en bolderkarren voor de dagelijkse boodschappen en het vervoer tussen parkeergarage en huis.

 

Kijk van een binnenstad ondernemer op stadsontwikkeling

Initiatievencafe publiek_tijdens_pitches_G700

Eric van Boven van Bar-Beton geeft als ondernemer in de binnenstad aan hoe ondernemers kijken naar duurzame stadsontwikkeling en samenwerking met de gemeente. Eric is eigenaar van Bar Beton, een horeca- en vergadergelegenheid met diverse vestigingen in Utrecht centrum. De functie van de binnenstad is sterk veranderd de afgelopen tijd, volgens Eric. Het centrum moet voetganger- en fietsvriendelijk zijn, terwijl de randen van de binnenstad zich lenen voor parkeergelegenheid.

Eric vindt als ondernemer dat aan alle vervoermiddelen ruimte moet worden geboden, hoewel fietser en voetganger het belangrijkste zijn. Het motto hierbij is altijd om samen – bewoners, ondernemers en gemeente – de ruimte in de binnenstad vorm te geven.

 

Buurt Mobiel: Elektrisch maatwerkvervoer voor & door de wijk Overvecht

Buurt Mobiel van Jeroen Blokland en Moyra Haaxma brengt elektrisch maatwerkvervoer en kennis van de voorzieningen in de wijk samen in een nieuwe dienst. Jeroen en Moyra hoorden al jaren dat ouderen en andere wijkbewoners behoefte hebben aan passend vervoer in de wijk, met name voor korte ritten. De gewone bus en regiotaxi bieden niet altijd uitkomst. Daarom is Buurt Mobiel ontstaan, ook vanuit de behoefte om vervoer op een schone, niet-vervuilende manier te regelen.

“Wij bieden plezierig, veilig en passend vervoer. Wij brengen passagier naar hun plek van bestemming en kunnen passagiers toeleiden naar alle mooie voorzieningen die er al zijn. Hierdoor ervaren zij meer regie en vrijheid om zich te verplaatsen en mee te kunnen blijven doen.

 

Van Oosterspoorbaan naar een fietspad? Nee, meer dan dat!

Gerard Cats van de Stichting Oosterspoorbaan vertelde hoe een initiatief van bewoners en Happyland heeft geleid tot een collectief gedragen en goedgekeurd plan voor een unieke en duurzame gebiedsontwikkeling. Het Oosterspoorbaan initiatief herstelt een historische verbinding van stad en landschap, met publieke functies en gesloten beurs. Het Oosterspoorbaan initiatief bestaat eigenlijk uit acht initiatieven, die allemaal een plek krijgen op de Oosterspoorbaan. Denk aan de Markt Om De Hoek, Utrechtse Aarde, de Natuurspeeltuin, Buitensporig Sportief en Plukbos/Stadslandbouw. Check voor alle info hierover deze website

 

Mobiel VTO: Duurzaam elkaars vervoersmiddelen delen in Noordoost

Initiatievencafe bakfiets_van_MobielVTO_G700

Han Ellenbroek van Mobiel VTO verbindt bewoners van de Veemarkt, Voordorp, Tuindorp en Tuindorp-Oost door het gebruik van elkaars vervoermiddelen te faciliteren.

VTO deelt o.a. auto’s, bakfietsen, aanhangwagens en elektrische fietsen. Het initiatief werkt met MyWheels voor het reserveren en de administratieve afhandeling. Dit is veilig, betrouwbaar, en er is een collectieve verzekering bij eventuele schade.

De kracht van Mobiel VTO is dat het een 'community' is, wat het delen gemakkelijker en prettiger maakt.

 

Verkeerswerkgroep Pijlsweerd over drukte op de Amsterdamsestraatweg

Anna Vlaming (Amsterdamsestraatweg) presenteerde zich als bewoner/animator van Verkeerswerkgroep Pijlsweerd, een groeiend bewonerscollectief rond de Amsterdamsestraatweg. Deze groep heeft zich verenigd om inspraak te kunnen krijgen in ontwikkelingen rond de Monicabrug, Amsterdamsestraatweg en 2e Daalsedijk. Zij gaf commentaar bij een video, waarin de verkeersdrukte op de Amsterdamsestraatweg werd gefilmd vanaf de fiets. Anna pleitte voor een hogere kwaliteit van de openbare ruimte, verkeersveiligheid (30km-zones) en betere luchtkwaliteit. Verder gaf zij aan hoeveel moeite het kost om iets te bereiken:

“Als je iets wil bereiken, moet je heel veel tijd erin stoppen en altijd samenwerken met andere belanghebbende. Bewoners hebben zo eigenlijk een onbetaalde fulltime baan.”

 

Verkeershelden: wij maken er ons sterk voor!

Initiatievencafe verkeershelden_tafel_G700

Verkeersouder Nanneke van der Heijden van Verkeershelden liet het filmpje 'Verkeershelden' zien en vulde dat aan met informatie over de actie met kinderen op en rond haar school aan de Laan van Puntenburg in het stationsgebied.

De Verkeershelden hielden al eens een actie, waarbij de straat voor de school tijdelijk verkeersvrij werd gehouden. Normaliter is het lastig voor de kinderen om tussen de gehaaste fietsforensen naar school te fietsen. Tijdens de actie moesten fietsers voor één keer omrijden.

In reactie op het Verkeershelden filmpje ontstond het idee om dit filmpje op meer plekken in de openbare ruimte te laten zien.

 

Naar een leefbare straat, de Abstederdijk

Marc Jansen, bewoner van de Abstederdijk, biedt inzicht hoe lastig het is om met ideeën en handtekeningen van bewoners kleine verbeteringen in de straat te realiseren. Het idee was om parkeerplaatsen in de wijk om te wisselen in groen en fietsparkeerplaatsen. Met een gemiddelde parkeerbezetting van nauwelijks meer dan 50%, is er volgens Marc genoeg ruimte in de buurt om parkeerplaatsen op te heffen. Ondanks een officieel verzoek, vergezeld van veel handtekeningen, kreeg zijn initiatief toch nu toe geen voet aan de grond bij de gemeente. De website over de Leefstraat in Gent (inspiratie) luidt leefstraat.be

 

Daalsepark: Parel voor de wijk, poort van de stad!

Initiatief Daalsepark_300De 1e Daalsebuurt heeft volgens Herbert Boland van het Daalsepark initiatief grote behoefte aan een stap vooruit, na jarenlange herrie en stank van de Daalsetunnel. De hoogste tijd voor een mooie, actieve, groene kop op de 1e Daalsedijk: “We maken er een park van!”

Jarenlang was deze plek, ingeklemd tussen het drukke verkeer, een weinig gebruikte parkeerplaats. Hopelijk ontstaat hier nu iets moois. De eerste “schapen” zijn al gesignaleerd. De Initiatiefgroep Daalsepark bestaat uit enthousiaste bewoners die graag willen meedenken over de inrichting van het Daalsepark, als mooi groen accent tussen de Stadsbuitengracht en de wijk.

--

Met dank aan alle pitchers, alle aanwezigen en iedereen die vanuit de gemeente en Kracht van Utrecht heeft bijgedragen aan dit eerste Initiatievencafé. Dank ook aan Rotslab voor de prachtige lokatie. We hopen dat er meer van dit soort bijeenkomsten komen, zodat we elkaar kunnen blijven inspireren. Tot een volgende keer! 

Teksten: Initiatiefnemers en Kracht van Utrecht, aangevuld tot dit verslag door Olivier Beens

Foto's (in artikel en online fotomap): Olivier Beens