Fiets

Fiets

De stad Utrecht heeft alles in zich voor een echte fietsstad: een hoge stedelijke dichtheid, een vrij compacte stad en een grote populatie van studenten. Verder werken in Utrecht grote aantallen forensen, die op korte afstand van de stad wonen. In de stad Utrecht gaat ongeveer 40% van alle verplaatsingen per fiets (NB: cijfers uit 2012, zie Mobiliteitsbalans 2013). In Amsterdam is dit percentage met 35% iets lager (bron: idem). Een goed fietsbeleid kan het aantal autoritten beperken en het fietsgebruik ook in Utrecht op dit niveau brengen. Daarmee vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen, de parkeerdruk in de binnenstad neemt af en automobilisten zijn sneller op hun bestemming.

 

Groot potentieel voor de fiets

Het rapport 'Fietskracht van Utrecht' van de Fietserbond Utrecht toont aan dat bij 33% meer fietsgebruik én een 33% hogere fietssnelheid:

  • het aantal autoritten afneemt met 18%;

  • het aandeel van de fiets in alle verplaatsingen met 45% toeneemt, van 25% nu tot 38% (NB: deze berekening was op basis van het toentertijd geldende percentage, wat een stuk lager lag dan 40%. Het rapport de "Fietskracht van Utrecht" kwam uit in oktober 2010).

  • een inwoner gemiddeld 15 minuten per dag zal fietsen tegenover 12 minuten nu.

 

Maatregelen voor een betere fietsinfrastructuur

  • Snelfietsroutes: aanleg van een samenhangend netwerk van regionale en stedelijke snelfietsroutes, ontworpen voor een maximum snelheid van 30km/h. Door deze routes zoveel mogelijk langs spoor- en waterwegen aan te leggen, zullen ze drukke wegen niet gelijkvloers kruisen.

  • Aanleg ontbrekende fietsverbindingen: Op sommige routes ontbreken fietsverbindingen, zoals tussen Leidsche Rijn en Utrecht, Nieuwegein – Houten en Nieuwegein – Leidsche Rijn. Hier moeten nieuwe verbindingen worden aangelegd.

  • Routes om het centrum heen: Veel fietsroutes lopen dwars door het centrum en langs het Centraal Station. Aanleg van goede fietsverbindingen om het centrum en centraal station heen zal dit drukke gebied ontlasten.

  • Brede fietspaden: Op smalle fietspaden is geen rekening gehouden met snellere (elektrische) fietsen. Het gebruik van elektrische fietsen zal de komende jaren flink stijgen. De aanleg van bredere fietspaden met inhaalmogelijkheden is daarom hard nodig.

  • Breng de fietsstallingen in regio, stad en wijk op orde. Hou daarbij rekening met grote en/of zware fietsen, zoals bakfietsen en elektrische fietsen.

 

Meer weten? Download hier het rapport 'Fietskracht van Utrecht'. 


banner fietsersbond ledenwerving 468x60 1