Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement omvat een scala aan maatregelen met als doel het autogebruik te verminderen door gedragsverandering. Met diverse maatregelen kunnen automobilisten gestimuleerd worden om minder in de spits te reizen, gebruik te maken van OV en fiets of om helemaal niet te hoeven reizen (thuiswerken, e-working). Met een uitgekiend pakket aan maatregelen voor mobiliteitsmanagement lijkt in 2020 een reductie van 5% van alle autobewegingen in de spits voor de Utrechtse regio mogelijk.

Ook goederenvervoer profiteert van een efficiëntere organisatie. Stedelijke distributie vanuit goed bereikbare distributiecentra met elektrische voertuigen als de Cargohopper bespaart tijd en vergroot de bereikbaarheid van de binnenstad. Door het transport via spoor en/of binnenvaart te stimuleren, worden de Utrechtse wegen nog verder ontlast. 

  

Concrete maatregelen voor werkgevers

  • Investeer in telewerken, voer flexibele werktijden in en bied goede verhuisregelingen.

  • Vervang de kilometervergoeding en leaseauto door een mobiliteitsbudget (vrij te besteden aan alle vormen van vervoer) of door NS-jaarkaarten en fietsvergoedingen. De keuze voor een leaseauto blijft mogelijk, maar zal jaarlijks duurder uit vallen dan de duurzamere vervoersvormen.

  • Grote bedrijven kunnen zelf pendeldiensten regelen vanuit P+R voorzieningen, waar het bedrijf parkeerplaatsen huurt (Corus in Rotterdam is succesvol met een dergelijk systeem *voeg link in*).   

Maatregelen voor de overheid

  • Groen label voor werkgevers met een actief mobiliteitsmanagement: Veel werkgevers in Utrecht zijn goed bezig met mobiliteitsmanagement. Een groen label maakt deze inspanningen zichtbaar en biedt de werkgever concurrentievoordeel op de arbeidsmarkt.

  • Focus op persoonlijke drijfveren voor mobiliteit. Maakt mensen bewust van de keuzes die ze maken: Waarom stap je juist in de spits in de auto? Stimuleer het gebruik van sociale netwerken als Hyves en Facebook. Hier wisselen mensen ervaringen en zijn ze daardoor eerder bereid om hun gedrag aan te passen.

 

Wat kun je zelf doen?

  1. Voorkom het reizen in je werk!

  2. Verkort het reizen in je werk!

  3. Reis milieuvriendelijk!

  4. Reis buiten de spits!