Infrastructuur

Bij aanpassingen van de weginfrastructuur is het niet nodig om meteen aan nieuwe wegen te denken. Met een verlaging van de maximum snelheid zijn de huidige rijkswegen efficiënter te gebruiken.

 

Beter benutten bestaande infrastructuur

RingUtrecht 2

De snelheid op de Utrechtse snelwegen kan omlaag naar 80 km/h. In de eerste plaats biedt dit de voordelen van minder lawaaioverlast en vervuiling. Daarnaast kan de capaciteit van de rijkswegen toenemen door meer (smallere) rijstroken aan te leggen binnen de huidige dimensies. Dit is zeker een mogelijkheid voor de A27 ter hoogte van Amelisweerd, waar wegverbreding door de bestaande betonnen bak geen goedkope oplossing is.

 

Meer asfalt?

Alleen wanneer alle voorgaande maatregelen rond ruimtelijke ordening, prijsbeleid, mobiliteitsmanagement, OV en fiets zijn uitgevoerd en te weinig effect blijken te hebben, kan als laatste worden gekeken naar wegverbredingen en de aanleg van nieuwe infrastructuur. Met het uitvoeren van het maatregelenpakket 'De Kracht van Utrecht' zal dit waarschijnlijk niet nodig zijn.