Anders betalen voor mobiliteit

Tolplaatsen indicatief_SVV2_1990Het invoeren van een ander prijsbeleid voor mobiliteit (bijv. rekeningrijden) is moeilijk op korte termijn, gezien de wetswijzigingen die daarvoor nodig zijn. Het kabinet Balkenende vond bovendien de voorgestelde methode van rekeningrijden technisch te moeilijk om in te voeren (het huidige kabinet deelt deze mening). Desalniettemin zijn initiatieven in het buitenland succesvol ingevoerd. In Stockholm heeft een congestieheffing geleid tot 10 a 15% minder autoverkeer van en naar de stad, zo'n 40% minder voertuigverliesuren en 14% minder schadelijke emissies in het tolgebied. In Utrecht is de invoering van een dergelijk systeem technisch goed mogelijk.

 

Welke mogelijkheden zijn er voor Utrecht?

  • Tolheffing m.b.v. camera's; facturering naar kentekenhouder. Hierbij dienen gemak, bewustwording en privacy voorop te staan.

  • Maximaliseer de heffing op de kosten van een parkeervergunning, zodat de kosten niet te hoog uitvallen.

  • Bied een goed alternatief voor tolheffing met P+R terreinen, waar de automobilist gemakkelijk overstapt op bus, tram of (OV)fiets.

 

Hoe hoog zou de tolheffing zijn?

Een variabel tarief is het meest effectief: gratis in de daluren met een oplopend tarief richting het spitsuur. In Stockholm varieert het tarief van €0,- tussen 18.30 uur en 06.30 uur 's ochtends oplopend naar €2.10 tussen 07.30 en 08.30 uur en tussen 16.00 en 17.30 uur. Dergelijke tarieven zijn voldoende om de kosten te dekken en naar schatting 100 miljoen euro in 10 jaar over te houden om verder te investeren in bereikbaarheid (details over kosten en opbrengsten vind u op pagina 31 e.v. van het rapport 'De kracht van Utrecht 2.0').