6e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit maandag 27 juni in het Provinciehuis

klimaattafel kvu_logoOp maandag 27 juni organiseert de Kracht van Utrecht de 6e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit in het Provinciehuis. Om een (te) late focus op een versterking van duurzame mobiliteit in de regio Utrecht te voorkomen heeft de Kracht van Utrecht al voor de coronacrisis het initiatief genomen voor een Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit. In maart 2020 werd de 1e reeks onderbroken door COVID-19. In februari zijn wij opgestart met een 5e regionale klimaattafel. Graag nodigen wij je nu uit voor de 6e bijeenkomst met het thema: Naar een Utrechts klimaatakkoord?

In de komende jaren zal de recent versterkte nationale klimaatopgave ('minimaal 55% CO2-emissiereductie in 2030') regionaal nader worden ingevuld. De potentie voor CO2-emissiereductie is ook in onze provincie aanwezig, zie bijvoorbeeld hier. In de regio Utrecht zullen de CO2-emissies juist ook in de sector mobiliteit omlaag moeten. Maar hoe wordt dit bereikt als er tegelijkertijd regionale ruimtelijke keuzes worden gemaakt die grote gevolgen kunnen hebben voor het aantal en de aard van de verplaatsingen tussen wonen, werken en voorzieningen in de regio? De urgentie voor duurzame mobiliteit en CO2-reductie groeit in de regio. Een regionaal plan is in de maak om de geplande verbreding van de A27 alsnog te voorkomen (Amelisweerd!).

Fietsexcursie in Amelisweerd op 27 juni

Voorafgaand aan de bijeenkomst in het provinciehuis is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een fietsexcursie door Amelisweerd. Speciaal voor nieuwe en oude raads- en statenleden, maar natuurlijk ook voor overige belangstellenden. Twee experts zullen vertellen over de historie van de A27 en de technische oplossingen, over de plannen van het Rijk om nu weer meer bos te kappen, en het regio-alternatief dat nu wordt voorbereid. De excursie gaat langs historische plekken en eindigt om 18.00 uur in het provinciehuis.

In het provinciehuis wordt voor een broodje gezorgd en daar is aansluitend de regionale klimaattafel van de Kracht van Utrecht. We verzamelen om 16.30 uur (stipt) met de fiets op de kruising van de Koningsweg en Mereveldseweg (zie deze kaart), dat is net voorbij de tramoverweg over de Koningsweg tussen Utrecht en Bunnik.

Lees verder

Symposium De Regio Aan Zet woensdag 18 mei: over Amelisweerd, bereikbaarheid en een gezonde stad

header symposium_de_regio_aan_zet_def

Verbreding van de Ring Utrecht staat al sinds 2008 op de agenda van het rijk. In 2019 strandde de besluitvorming bij de Raad van State, waarna het toenmalige kabinet een nieuw Tracébesluit nam. De Kerngroep Ring Utrecht en zeven andere organisaties gingen hiertegen gezamenlijk in beroep. Terwijl deze procedure loopt, heeft de huidige minister alweer een gewijzigd Tracébesluit aangekondigd.

Toch wil het nieuwe kabinet ook “in overleg met de regio bekijken of een oplossing ‘binnen de bak’ in Amelisweerd de bereikbaarheidsproblematiek net zo goed kan oplossen.” Daarom zijn provincie, gemeenten en burgers uit de Regio Utrecht nu samen aan zet.

Het volwaardig alternatief van SUUNTA

Het Vlaamse verkeerskundig adviesbureau SUUNTA berekende in opdracht van Kerngroep Ring Utrecht dat betere doorstroming mogelijk is “binnen de bak”. Tijdens het symposium wordt de oplossing toegelicht door Michael Verheyde van SUUNTA: Het kan binnen de bak.

Omdat we worden geconfronteerd met klimaat-, biodiversiteit- en stikstofcrises, kijken we ook naar de toekomst van onze regio in een breder perspectief. We staan voor nieuwe opgaven. “De 22ste eeuw begint nu, zeker in Utrecht” – onder deze titel zal Wouter Veldhuis, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, zijn visie geven op de toekomst van de regio in het perspectief van bereikbaarheid, klimaat, natuur en wonen.

Meld je aan, toegang is gratis

Daarom organiseren we als Kerngroep Ring Utrecht (KRU) en Kracht van Utrecht (KvU) samen een middagsymposium op 18 mei. Het programma start om 14:30 uur (vanaf 14:00 uur inloop met koffie & thee) en eindigt om 17:00 uur. Gelegenheid voor napraten en een drankje is er tot 18:00 uur. Locatie: BAK, basis voor actuele kunst, Pauwstraat 13A, 3512 TG in Utrecht.

Meld u aan door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , met vermelding van uw naam en functie. De toegang is gratis.

Lees verder

Betere bereikbaarheid met minder uitstoot: Dat kan met een breed pakket aan maatregelen!

De Kracht van Utrecht heeft ideeën om de bereikbaarheid in de Utrechtse regio te verbeteren en tegelijkertijd in de jaren tot 2030 de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 1990. Het gaat hier onder meer om een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid autokilometers. Zo vervalt iedere noodzaak tot verbreding van de A27.

We zien dat het “Parijse” doel niet met één grote maatregel te bereiken is. Het vraagt om een breed pakket van verschillende maatregelen. En het vraagt onder meer om nieuwe maatregelen waarvan het effect nog niet nauwkeurig bekend is. Om deze verder uit te werken zoekt de Kracht van Utrecht nu de samenwerking met burgers, experts, scholen, universiteiten en bedrijven
Om een indruk te geven hebben we twaalf gebieden van besparing op een rijtje gezet, en mogelijke bijdragen evenredig verdeeld:

naarmin50a

Lees verder

5e regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit in Utrechts Provinciehuis 15 februari 2022

Vragen aan_tafels_KdH_IMG_6697Op 15 februari 2022 organiseerden wij de 5e regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit in het provinciehuis van Utrecht. We gaven een nieuwe aftrap na 2 verloren coronajaren. We schetsten de huidige regionale uitdagingen. Maarten van Biezen nam ons mee in de kansen en onzekerheid van elektrisch rijden t.a.v. minder CO2 uitstoot en hij vertelde enthousiast over zijn rol in het Rotterdams klimaatakkoord. We waren er met 30 aanwezigen, inclusief (kandidaat)raadsleden en statenleden.

Over de Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit

Onze maatschappelijke tafel is een aanvulling op de besloten bestuurstafels van de U16 en biedt biedt kansen voor ontmoeting en gemeente-overstijgende beeldvorming over mobiliteit en ruimtegebruik met het oog op CO2-reductie in de Utrechtse regio. De tafel staat open voor betrokken inwoners, lokale en regionale experts, volksvertegenwoordigers en bedrijven. Het doel is kennisdelen en beeldvorming.

De volgende Klimaattafel, opnieuw in het Provinciehuis, houden we op 27 juni van 18.00 – 20.30 uur. Heb je interesse om aan deze maatschappelijke tafels bij te dragen? Neem dan contact op via e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiliteit grootste uitstoter CO2 in regio Utrecht

Waar in Rotterdam vooral de industrie veel moet bijdragen aan het reduceren van de regionale CO2-uitstoot, is dat in de regio Utrecht de sector mobiliteit. In de regio Utrecht is maar liefst 40% van de totale CO2-uitstoot gerelateerd aan mobiliteit. Aanvullende maatregelen in Utrecht zijn daarom nodig om de doelen van het vastgestelde regionale en nationale klimaatbeleid voor 2030 en daarna te behalen. De provincie neemt hierin de leiding met een 'regionaal mobilteitsprogramma'. De klimaattafel biedt concreet handelingsperspectief aan de regio. Hoe ziet een ambitieus plan er uit?

Om een (te) late focus op minder en meer duurzame mobiliteit in de regio Utrecht te voorkomen, heeft de Kracht van Utrecht, al voor de coronacrisis, het initiatief genomen voor een Regionale Klimaattafel Mobiliteit en Ruimte. Mobiliteit en Ruimte want regionale ruimtelijke keuzes hebben gevolgen voor het aantal en de aard van de verplaatsingen tussen wonen, werken en voorzieningen in de regio. Een goed afgewogen plan is hiervoor nodig.

Lees verder

Subcategorieën

 • Ring-Ring

  RingRing headerlogos

  Doel van Ring-Ring®?

  Fietsers zijn goud waard! Fietsers lossen drie problemen tegelijkertijd op: gezondheid, druk op publieke ruimte en luchtkwaliteit.

  Fietskilometers (Fkm) maken is win-win voor stad, winkeliers en werkgevers. Door met elkaar de Fkm's te meten en te delen, krijgen we er allemaal voordeel voor terug.

  Met wie willen we dat doel behalen?

  We zoeken fietsers, die van fietsen houden en meer mensen willen verleiden om te fietsen; in de stad of naar hun werk. Dat zijn de beste fietsambassadeurs. Voor de ontwikkeling van ons concept hebben we kritische fietstesters met een smartphone nodig. En we zoeken fietsers die met ons willen werken aan een lokaal buurtnetwerk, waar buurtwinkels en werkgevers aan mee kunnen doen.

  Hoe werkt Ring-Ring®?

  Als je je aanmeldt op de website kun je gratis de Ring-Ring®-app op je smartphone (Android of Iphone) downloaden. Zet je locatievoorziening (gps) en Wifi aan en fietsen maar. Ring-Ring® herkent je Fkm's automatisch en laat je route en snelheid zien. Alleen voor jou zichtbaar.

  Hoe behalen we als fietsers win-win-voordeel?

  We vragen fietsambassadeurs buurt- en marktwinkeliers te enthousiasmeren. Zij bepalen welk voordeel je krijgt in ruil voor elke 100 Fkm. De winkelier meldt zich samen met zijn aanbieding aan via de website www.Ring-Ring.nu.

  De winkelier en aanbieding zijn zichtbaar op de website en op de telefoon. Aanbiedingen kunnen worden gedeeld via sociale netwerken

  Bij de kassa laat je je Fkm-saldo zien, wordt 100 Fkm afgeboekt en wordt je voordeel verrekend: omzet, klantcontact en bijdrage aan gezonde keus voor iedereen.

  Waarom zouden buurtwinkels Ring-Ring-fietser korting geven?

  Fietsers en voetgangers zorgen vaak voor de meeste omzet van lokale winkeliers en markten. Ze bieden sociale interactie en zorgen voor authenticiteit in de wijk. Fietsers rijden met gemak naar hun favoriete winkel of leren nieuwe winkels kennen door een straatje om te fietsen. Winkeliers krijgen meer klantcontacten en omzet in ruil voor een bijdrage aan een gezonde keus voor fietsers en de buurt.

  Hoe zie je waar Ring-Ring-Buurtwinkels zitten?

  Op je Ring-Ring-app en op de bijbehorende Ring-Ring-website, waar nog veel meer info is te vinden over fietsen en Ring-Ring.

  Prototype bijna klaar, we zoeken de eerste fietsambassadeurs

  Half februari is het prototype van de app klaar. In enkele gebruikerstesten vragen we om reacties en horen we graag suggesties wat mensen missen of nuttig vinden.

  We zijn op weg naar lancering van de app voorafgaand aan de Tour de France...

  Zo werken we. Ring-Ring-Kracht. Gezonde keus voor Utrecht.

  Samen met Ring-Ring® uit Amsterdam-IJburg & Natuur en Milieufederatie (NMU).

  Meld je aan of vraag meer info bij:

  Jan Korff de Gidts, Kracht van Utrecht-initiatief: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06.33.63.03.44

  Janine Hogendoorn, ring-ring.nu en  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.