Geen autovrije zondag - wel een Low Car Diet voor topbestuurders

Low Car DietWeet u nog: de autovrije zondag zoals we die een tijd geleden nog hadden in Utrecht? Een week lang aandacht voor duurzame mobiliteit, voor vrije vervoerskeuze en een dag lang de voordelen van een (bijna) autovrij centrum. Helaas stierf de autovrije zondag een stille dood (behalve o.a. in Leiden) en kan de European Mobility week maar op weinig aandacht rekenen. Tot een paar jaar geleden lag de organisatie van de mobiliteitweek nog bij milieuorganisaties (Milieudefensie, Milieucentrum Utrecht). Nu is dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. En die maakt er duidelijk geen werk meer van. 

Low Car Diet voor topbestuurders

Wat we wel hebben is een mooi initiatief op 10 oktober. Op 10-10 is het Dag van de Duurzaamheid. Een van de activiteiten is het Low Car Diet. Topbestuurders (en iedereen die maar wil) zullen 10 dagen lang de auto laten staan. Met hulp van een mobiliteitskaart kunnen ze gebruik maken van allerlei duurzame vervoersalternatieven (OV, deelauto's, e-bikes) en werk- en vergaderlocaties op grote stations. 

Waarom Low Car Diet? "De auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil en kost veel geld. Wij willen met deze actie de beweging van eigen autobezit naar het delen van auto's in combinatie met openbaar vervoer stimuleren. Het delen van mobiliteit is goedkoper, schoner en schept ruimte op de weg en in de stad. Met deze actie ervaren deelnemers andere vormen van reizen en werken." (bron)

Low Car Diet wordt georganiseerd door Stichting Urgenda. Meer info op www.lowcardiet.nl