Onderzoek toont aan: Verbreding van de bak is te duur en niet nodig

KvU & VVA bannerEen verbreding van de bak door Amelisweerd is erg duur en helemaal niet nodig. Die conclusie is te trekken uit twee rapporten die thans openbaar zijn gemaakt: een onderzoek van Witteveen+Bos in opdracht van de Gemeente Utrecht naar mogelijkheden binnen de bestaande bak en een nu pas openbaar gemaakt rapport van Twijnstra Gudde uit 2009 met een vereenvoudigde kosten/batenanalyse.

Het onderzoek van Witteveen+Bos: 2x6 kan binnen de bak

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Witteveen+Bos een nieuw ontwerp voor de A27 door Amelisweerd gemaakt. Zij zijn daarbij anders te werk gegaan dan Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat let bij haar ontwerp in het geheel niet op omgevingsfactoren. De benodigde breedte van wegprofiel wordt bij Rijkswaterstaat enkel bepaald door verkeersprognoses en algemene ontwerpeisen, die hetzelfde zijn voor een weg door een weiland, langs een industrieterrein, door een natuurgebied of in een stedelijke omgeving. Zo komt Rijkswaterstaat tot 2x7 rijstroken en de stelling, dat verbreding van de bestaande bak in Amelisweerd noodzakelijk is.

Witteveen+Bos onderzoeken juist welke verkeerskundig aanvaardbare oplossingen mogelijk zijn wanneer je uitgaat van de breedte van de bestaande bak in Amelisweerd. En dat blijkt heel goed te kunnen bij een variant met 2x6 rijstroken. Er zijn twee echte aanpassingen ten opzichte van de eisen van Rijkswaterstaat. De eerste is een maximumsnelheid van 100 km/uur in plaats van 120 km/uur. De andere is dat vier van twaalf rijstroken wat smaller zijn: 3.05 meter in plaats van 3.50 meter. Beide aanpassingen vallen binnen de regels en zijn feitelijk heel gewoon bij Rijkswegen in een stedelijke omgeving.

Rapport: Witteveen+Bos - Verkenning inpassing 2x6 stroken binnen de bak bij Amelisweerd

In 2011 kwam ingenieursbureau Movares ook al tot de conclusie dat 2x6 binnen de bak goed mogelijk is:

Lees het artikel 'Mogelijkheden van twaalf rijstroken binnen de bak van Amelisweerd'


Twijnstra Gudde: Verbreding is honderden miljoenen duurder

De afgelopen week is ook een rapport van Twijnstra Gudde uit 2009 openbaar gemaakt in een geschoonde versie. Het is een zeer vereenvoudigde scan naar kosten en baten van verbredingsopties voor de bak. Het rapport schat de meerkosten van verbreding van de bak op zo'n 500 miljoen euro. De kosten van de verbrede optie van de Ring komen op ruim 1500 miljoen, de kosten van een variant binnen de bestaande bak komen op ruim 1000 miljoen euro. De getallen zijn duidelijk aan de indicatieve kant, maar het is ons een raadsel hoe minister Schultz in debat met de Kamer die meerkosten van verbreding op hoogstens 40 miljoen heeft kunnen schatten!

De varianten nuchter bekijkend kan eenvoudig worden geconstateerd dat de baten van verbreding in de verste verte niet opwegen tegen de buitengewoon hoge kosten. Zeker wanneer je bij die kosten behalve de aanleg ook kosten voor gezondheidseffecten, aantasting van natuur- en recreatiegebied en risico's tijdens de uitvoering meerekent.

'Gecensureerd' rapport: Twijnstra Gudde - Onderzoeksnotitie Werkspoor Kosten en Baten, tussenfase planstudie Ring Utrecht, inclusief quick-scan kosten-batenanalyse


Pers: Meer informatie bij Jos Kloppenborg (06 185 123 70)