Afstellen van verkeerslichten voor schone lucht en gezondheid

Fietsen en_stoplichtMaandag 27 augustus hielden de Adviesgroep Schone Lucht & Gezondheid en de Fietsersbond afd. Utrecht een bijeenkomst over het afstellen van verkeerslichten voor schone lucht en gezondheid. Een betere afstelling van verkeerslichten is een maatregel die nog vóór 2015 getroffen zou kunnen worden om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. De afstelling van verkeerslichten heeft een flinke invloed op de reistijdverhouding fiets versus auto en daarmee op de vervoermiddelkeuze.

Verkeerslichten en fietsen

De Fietsersbond afd. Utrecht heeft op verzoek van de verkeerswethouder Frits Lintmeijer klachten over verkeerslichten geïnventariseerd onder haar leden. De resultaten werden deze avond gepresenteerd. Een paar specifieke kruispunten zijn toegelicht aan de hand van filmpjes. Enkele vragen die aan bod zijn gekomen: Rijden fietsers nu massaal door rood of niet en waarom gebeuren daar zo weinig ongelukken mee? Staan fietsers vaak lang voor niets te wachten of lijkt dat maar zo? Is het mogelijk om de afstelling te verbeteren voor fietsers? Welke maatregelen zijn reëel, waar liggen de prioriteiten en wat betekent dat voor het autoverkeer? Zou het schelen voor de gezondheid als er bijvoorbeeld tien procent meer gefietst wordt?

Een verslag van de bijeenkomst leest u hier

Het overzicht met klachten over verkeerslichten vindt u hier (incl. filmpjes) 

Het rapport 'Verkeerslichten voor fietsers in Utrecht' leest u hier