Onderzoek naar technische (on)mogelijkheden verbreden A27 eindelijk openbaar

Cover 2nd_OpinionRingUtrecht

Rijkswaterstaat wil de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd tot 2x7 stroken verbreden. Er is alle reden om te twijfelen of dat wel uitvoerbaar is. Eigen rapporten van Rijkswaterstaat geven aan dat er grote, en naar het lijkt niet oplosbare, problemen ontstaan als gekozen wordt voor bredere varianten. 

Deze tekst schreven wij op 23 maart op deze website. Op 4 juni heeft Rijkswaterstaat na aandringen van bewonersorganisaties en de Kracht van Utrecht een presentatie gehouden over de bevindingen van de zogenaamde Second Opinion Ring Utrecht. Op 12 juni heeft Rijkswaterstaat via de website van VERDER ook de onderliggende documenten openbaar gemaakt. Het betreft een onderzoek van advies- en ingenieursbureau Bos+Witteveen, een presentatie van Rijkswaterstaat met de bevindingen uit dit onderzoek en een (publieksvriendelijk) filmpje met de conclusies van Rijkswaterstaat. Zelf spreekt Rijkswaterstaat van een technisch complexe situatie: "Verbreden van de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is volgens de second opinion technisch complex." (bron). In het gepubliceerde filmpje is duidelijk te zien hoe complex het verbreden van de A27 bij Amelisweerd precies is. 

Zelf de documenten bekijken?  

Lees hier de presentatie van Rijkswaterstaat over de bevindingen uit de 2nd Opinion Ring Utrecht. 

Lees hier de 2nd Opinion Ring Utrecht (NB: deze presentatie is zeer technisch en moeilijk te begrijpen). 

Bekijk de video van Rijkswaterstaat hier (de video opent in een popup scherm).