Strengere milieu-eisen nodig in nieuwe aanbesteding OV regio Utrecht

cover BRU_OV-concessie_PvE

Tijdens de Raadsinformatie avond op 3 april 2012 gaf het BRU een presentatie over de komende aanbesteding van de OV-concessie voor tram en bus in de regio Utrecht. De huidige concessies voor het bus- en tramvervoer in de regio eindigen in december 2013. Het BRU zal met een Europese openbare aanbesteding een vervoerder selecteren voor de volgende periode. 

Onderdeel van de aanbesteding is een programma van eisen. Daarin staan minimale eisen waaraan een vervoerder moet voldoen, aangevuld met punten waarop vervoerders een 'plusje' kunnen scoren. Qua duurzaamheid stelt het BRU als eis dat de emissie van vervuilende stoffen moet dalen. Dat kan met schonere bussen, maar ook door het aantal gereden kilometers te verkleinen of door brandstof te besparen. Het BRU zal voorschrijven hoeveel capaciteit er nodig is; hoeveel en welke bussen daarvoor gebruikt worden, kan de vervoerder het best zelf bepalen. De zogenaamde Euro VI emissienorm is wel een eis. Wat in de aanbesteding het onderscheidend criterium wordt, staat overigens nog niet vast. Dit kan duurzaamheid zijn, maar ook een optimale kosten / baten verhouding.


Kracht van Utrecht: Euro VI norm niet streng genoeg voor Utrechtse binnenstad

De Kracht van Utrecht was aanwezig bij de RIA om het BRU en de gemeenteraad te adviseren over de OV-concessie in relatie tot gezondheid en leefomgevingskwaliteit. In het voorstel adviseert de Kracht van Utrecht om extra punten toe te kennen aan verschillende milieu-eisen. Dit is erg belangrijk, omdat de normen voor luchtkwaliteit geen ruimte meer bieden voor extra uitstoot van vervuilende stoffen in de Utrechtse binnenstad. Knelpunten zoals de Nobelstraat zitten nu al tegen het emissieplafond aan. De Euro VI norm verplicht stellen biedt hierbij te weinig soelaas, omdat deze norm geen rekening houdt met ultrafijn stof. Juist deze deeltjes vormen een groot risico voor de volksgezondheid (zie bronnenlijst wetenschappelijk onderzoek). Het betekent dat de nieuwe stadsbussen er eigenlijk emissievrij zouden moeten rijden. In afwachting op het tramnetwerk is het zaak om de emissies tot het minimum te beperken. Hybride bussen die vanaf Utrecht Centraal vier kilometer elektrisch kunnen rijden zijn een goede en haalbare optie.

Bekijk hier de presentatie van de Kracht van Utrecht met een uitgebreide advies voor de OV-concessie in de regio Utrecht

Download hier het Concept Programma van Eisen (BRU) en de Hoofdlijnennotitie (BRU)