Wethouder Lintmeijer: snelheid Kardinaal de Jongweg naar 50 km/h

Kardinaal de_Jongweg_2Tijdens de commissievergadering op donderdag 29 maart maakte wethouder Lintmeijer bekend dat hij de maximum snelheid op de Kardinaal de Jongweg verlaagt naar 50 km/h. De vierbaans weg langs de wijk Tuindorp is een van de ernstige knelpunten wat betreft luchtkwaliteit in Utrecht. Het verlagen van de snelheid van 70 naar 50 km/h is een eerste stap om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een bijkomend voordeel voor bewoners is dat een lagere snelheid wellicht zorgt voor minder ongelukken. Met name op de rotonde van het Eykmanplein gebeuren veel ongelukken, doordat automobilisten hun hoge snelheid niet aanpassen aan de verkeerssituatie. De maatregel is een opsteker voor de bewonersorganisaties die al jaren pleiten voor een lagere snelheid. De wethouder zei verder in gesprek te zijn met het RIVM om een verklaring te zoeken voor de nogal slechte luchtkwaliteit aan de Kardinaal de Jongweg, zoals gemeten door de buisjes van het Utrechtse meetnet. De Utrechtse metingen bleken afgelopen jaar stelselmatig slechtere waarden te geven dan die van het RIVM. Een verklaring hebben beide partijen echter nog niet gevonden. 

Meer over meetverschillen van NO2 in Utrecht leest u hier