RIVM: Aantal overschrijdingen fijnstof en stikstofdioxide wordt onderschat

LuchtmeetapparatuurOm de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren heeft de Rijksoverheid het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Bureau Monitoring (een samenwerkingsverband van RIVM en InfoMil) stelt in hun NSL-voortgangsrapportage van 19 december 2011 dat er niet alleen overschrijdingen zijn van de normen, maar dat het aantal overschrijdingen zelfs wordt onderschat. 

Op straatniveau zijn er met name overschrijdingen van de stikstofnormen door tegenvallende emissiecijfers van het stadsverkeer. Daarnaast komen nog overschrijdingen van de fijnstofnormen voor in gebieden met veel veehouderijen en industrie. Nog zorgwekkender is de constatering dat niet op alle relevante locaties getoetst wordt: 

"Met behulp van de in 2011 beschikbaar gekomen Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) is geconstateerd dat in de Monitoringstool niet op alle voor blootstelling relevante locaties wordt getoetst. Hierdoor, en door de focus op overschrijdingslocaties, wordt het aantal overschrijdingen onderschat. Verder zijn dit jaar in een extra aanpassingsronde toetslocaties uit de berekeningen weggehaald zonder dat deze zijn vervangen door andere toetspunten. Dit leidt waarschijnlijk tot een verdere onderschatting van het aantal overschrijdingen in de huidige resultaten."

In het voortgangsrapport doet Bureau Monitoring aanbevelingen om bovenstaande punten in een volgende monitoringronde te verhelpen. Tenslotte volgt een duidelijke waarschuwing aan de beleidsmakers: "In de resultaten liggen de berekende concentraties voor 2011 en 2015 op veel locaties net onder de grenswaarde. Het aantal overschrijdingen zal dan ook snel toenemen indien zich een geringe tegenvaller in de vooronderstellingen voordoet." Hoewel gebaseerd op dezelfde monitoring, lijkt de conclusie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op zijn minst zeer voorbarig. In een persbericht van de Rijksoverheid stelt staatssecretaris Atsma immers dat "...tijdig aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof zal worden voldaan." 

 

Lees ook de artikelen Norm fijnstof in Utrecht fors overschreden in 2011 en Stikstofdioxide in Utrecht: waarom zoveel verschil tussen het Utrechtse Meetnet en de Monitoringstool?

Download hier de Monitoringsrapportage NSL : Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2011 (RIVM, 19-11-2011)

Bron: website RIVM