Rapporten - beleidsnotities - verslagen

SamenvoorgezondeluchtActieplan Gezonde Lucht voor Utrecht - naar een roetreductieplan - Milieudefensie en Kracht van Utrecht - 2 september 2014

 

Beleidsnotitie 14 april 2014: Fietsen in Utrecht - notitie met aanbevelingen van de Kracht van Utrecht, Fietsersbond en Wijkraden naar aanleiding van de ontwikkeling van het Utrechtse Doorfietsnet. 

Beleidsnotitie 7 april 2014: Duurzame en gezonde stedelijke ontwikkeling en mobiliteit - Kracht van Utrecht notitie ten behoeve van de Coalitiebesprekingen en Collegevorming 2014 - 2018

 

Verslagcover

Verslag eerste openbare Stadsdebat Luchtkwaliteit op 28 augustus 2011
gehouden naar aanleiding van het rapport 'Geen Vuiltje aan de Lucht'
van de Utrechtse Rekenkamer.
Initiatief: Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht


KrachtvanUtrechtMovarescoverDe Kracht van Utrecht: onderzoek naar opties binnen de bak van Amelisweerd
Onderzoek naar weginrichtingsvarianten waarbij de 49 meter brede bak van de A27 door Amelisweerd niet verbreed hoeft en beter benut kan worden.

maart 2011KrachtvanUtrechtMovarescoverDe Kracht van Utrecht 2.0 (Movares Analyse)
Analyse van het effect van het maatregelpakket
Kracht van Utrecht 2.0 op de regio Utrecht
Lees en download dit rapport via Google Docs
januari 2011

 

KrachtvanUtrecht2.0coverDe Kracht van Utrecht 2.0
Het duurzame alternatief 
september 2010

De Fietskracht van UtrechtDe Fietskracht van Utrecht
Effecten van fietskracht in stad en regio
Fietsersbond afd. Utrecht i.s.m. Natuur- en Milieufederatie Utrecht en Stichting Soesa
oktober 2010KrachtvanUtrecht1.0coverDe Kracht van Utrecht 1.0: Een duurzaam regionaal alternatief - De toekomst van de mobiliteit

22 april 2009

Externe onderzoeken

Verkeersplan Utrecht uit 1958, het beruchte plan van Feuchtinger, in opdracht van het Gemeentebestuur Utrecht