De kans dat de minister 1 miljard in Amelisweerd gaat stoppen...

Manifestatie CorvanAngelen_300De kans dat de minister 1 miljard euro in de verbreding van de A27 / Ring Utrecht / Amelisweerd gaat stoppen wordt met de dag kleiner:

1. Het geld is op in Den Haag;

2. De groei van het autoverkeer is er uit; er zijn geen files meer in Amelisweerd en die komen er ook niet;

3. En dan hou je alleen maar kosten over en geen baten, oeff...

Ondertussen groeit het aantal alternatieven. De komende vier jaar staat er veel te gebeuren in en rond Utrecht. Welke ontwikkelingen in fiets- en OV-netwerken moeten we in de gaten houden?

2014 - 2018: Kansen voor een actief en gezond alternatief 

Het was ons al bekend dat het kabinet pas in 2018 besluit om het "potje van 1 miljard" al dan niet aan te spreken. Ondertussen stapelen de argumenten zich op om het geld slimmer te besteden. Voor het jaar 2018 is het dus interessant om de balans op te maken: Blijft de groei van het autoverkeer in de spits uit? Bedenk daarbij: 

1. In 2018 rijdt de Uithoftram "om de Zuid" naar P&R De Uithof. En Utrecht Science Park ontwikkelt zich verder als kenniscentrum voor duurzame transitie. 

2. In 2018 is de "DE" spoorbrug naar Gouda verdubbeld (4-sporig) en rijden er meer treinen.

3. Station Vaartse Rijn is geopend in 2015, het liefst met een fikse gratis fietsenstalling.

4. Gemeente en provincie Utrecht hebben samen plannen gemaakt om een perfect doorfietsnetwerk in regio Utrecht te ontwikkelen. Veel trajecten en ontbrekende schakels zijn in beeld bij de Fietsersbond. Nog wel even schatten wat het kost en opbrengt (MKBA fiets).

5. We weten in 2018 in hoeverre de explosieve groei van de e-bike zich heeft doorgezet.

6. We weten of politiek en bestuur onze ambitie hebben opgepakt om alle 500.000 inwoners van onze stadsregio (boven 12 jaar) in staat te stellen veilig, comfortabel en snel naar school en werk te fietsen. 

7. We kunnen inschatten hoeveel mensen hun fiets bij een van de twintig voorstad-stations kunnen stallen om gemakkelijk per spoor verder te reizen.


Presentatie over schaalsprong in OV + fietsnetwerken?

Schaalsprong OV_Fiets_2028_TEASER

Wilt u een presentatie, dialoog of debat over onze negen kaarten met OV+Fiets netwerken in 2014, 2018 en 2028 (zie de teaser)? Mail of bel ons, dan maken we een afspraak. De kaarten geven een doorkijk in de mogelijkheden van een geintegreerd OV + fietsnetwerk voor regio Utrecht. We zijn benieuwd naar uw reactie.

Planstudie Ring Utrecht - details over de planning

Of wilt u u meer informatie over de planning om de voorkeursvariant met de MKBA naar de Tweede Kamer te sturen (zou zijn: 1e kwartaal 2014), over de komende adviesaanvraag naar de MER-commissie (zou zijn: febr – maart 2014), of over de start van het OTB-onderzoek (Ontwerp Tracébesluit; zou zijn april - mei 2014)? Leg dan contact met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Koos Spee en Martin Kroon: Wat is er mis met 80, 100 of 120 km/h?

80 - 100 - of 120 km/hAnderhalve week geleden schreven Koos Spee en Martin Kroon - wederom - een treffend opiniestuk over het snelhedenbeleid van minister Schultz. November vorig jaar deden zij ook al veel stof opwaaien met het artikel "Ho! Stop! 130km/h rijden is verwoestend" over de schadelijke effecten van harder rijden. 

Schultz breekt met 25 jaar VVD-beleid

Koos Spee is oud-verkeersofficier van justitie; Martin Kroon oud-projectleider snelheidslimieten bij VROM/DGM. Beiden weten waarover zij praten. In Trouw (24-01-2014) vragen zij zich af waar toch die behoefte aan 130km/h rijden vandaan komt. Het oude systeem van 80 - 100 - 120 km/h was iedereen helder. Bovendien was het (!) VVD-beleid - weloverwogen met als doel verkeersveiligheid, milieu en energiebesparing. Het snelhedenbeleid van de VVD was een compromis tussen gezondheid en (in VVD ogen) economie - om te voorkomen dat er teveel gezondheidsschade optrad door de effecten van lawaai en verkeersuitstoot. 

"Snelheidsbeperking heeft sinds 1987 ('Nota Rijsnelheden' - van drie VVD-ministers Kroes, Nijpels en Korthals Altes) naast verkeersveiligheid en energiebesparing ook milieu als hoofddoel, in aanvulling op schone technologie. Zonder enige zinnige argumentatie heeft het eerste kabinet van VVD'er Rutte met 25 jaar 'groen' VVD-beleid gebroken en deze, meest kosteneffectieve klimaatmaatregel, puur uit electoraal gewin afgedankt." (Spee en Kroon, Trouw 24-01-2014)

Alle argumenten vóór 130km/h zijn van tafel

Verhogen van de maximumsnelheid heeft uiteindelijk alleen maar nadelen. Het enig overgebleven argument van de minister (gewoon "lekker doorrijden") is ook vakkundig van tafel geveegd door de rechter (rechtzaken van Milieudefensie over A13 Overschie en A10-West Amsterdam).

---

Lees het hele artikel "Wat is er mis met 80, 100 of 120 kilometer per uur?"op de website van Trouw

Lees ook ons eigen artikel "Snelheidsbeperking: Wat heeft het voor zin?"

 

Fietsmodel Regio Utrecht in ontwikkeling: inzicht in fietsstromen naar De Uithof

Fietsmodel BRU_eerste_vingeroefening_300Fietsverkeer laat zich tot nu toe moeilijk voorspellen. Zoveel als er bekend is over het gedrag van automobilisten, zo weinig weten we van de fietser. En dat zou investeringen in fietsinfrastructuur wel eens in de weg kunnen zitten. In Utrecht is Herbert Tiemens (Bestuur Regio Utrecht) daarom bezig met het ontwikkelen van een fietsmodel.

Inzicht in het fietsnetwerk rond De Uithof

De Pilot Fietsmodel Regio Utrecht richt zich met name op (fiets) mobiliteitspatronen van studenten en werknemers op de Uithof. Het model geeft inzicht in de meest waarschijnlijke fietsroutes en de verkeersintensiteiten. Het is nog een vingeroefening, waarschuwt Tiemens, maar het eerste beeld uit het model ziet er veelbelovend uit. "De cijfers kloppen nog niet. We weten dat er dagelijks wel 15.000 fietsers over de Weg tot de Wetenschap komen. Het model zit nog veel te laag (bron: DUB)." De data zijn afkomstig uit de adresgegevens van alle studenten en medewerkers van de Universiteit, Hogeschool en UMC Utrecht. Uit eerder onderzoek is bekend hoeveel mensen de fiets pakken naar De Uithof (zie bijv. het rapport "Met de leenfiets naar De Uithof" op p.21 van de pdf).

Waarom een fietsmodel?

Een fietsmodel is hard nodig. Het zal inzicht geven in de effectiviteit van investeringen in het fietsnetwerk. Mogelijke vragen in dit kader zijn:

  • Welke effecten hebben aanpassingen in OV- en autonetwerken op fietsstromen?
  • Wat gebeurt er precies bij het toevoegen van een nieuwe verbinding in het fietsnetwerk?
  • En welke effect hebben kwaliteitsverbeteringen van het fietsnetwerk? 

Een voorbeeld is de verbinding tussen De Uithof en Zeist-West onder landgoed Oostbroek langs. Hoe gewenst is die verbinding? We blijven de ontwikkelingen nauw volgen.


Meer info:

In deze presentatie komt u meer te weten over opzet en achtergronden van het Fietsmodel.

Meer over de fiets in Regio Utrecht in de (concept) Fietsvisie van het BRU.

Met dank aan DUB voor het plaatsen van de afbeelding uit het Fietsmodel.

Tekst: Olivier Beens

 

Besluit snelheidsverhoging minister Schultz vernietigd: terug naar 80km/h op A10 West

80km sticker_blauw_250Milieudefensie is in het gelijk gesteld in de rechtszaak over de snelheidsverhoging op de A10 West in Amsterdam. De rechter heeft het besluit tot snelheidsverhoging (80 naar 100 km/h) vernietigd. Er komt helaas geen voorlopige voorziening. De minister dient binnen 6 weken te reageren. U kunt de uitspraak hier nalezen.

Risico's volksgezondheid niet goed ingeschat

De rechter oordeelt dat het besluit onevenwichtig is genomen; minister Schultz heeft de risico's niet goed ingeschat en het besluit niet zorgvuldig voorbereid. Het bezwaar van Milieudefensie tegen de snelheidsverhoging op de A12 in Den Haag is ongegrond verklaard (zoals verwacht). Hier ontbreken meetgegevens en daarmee het bewijs.

Hoe lang houdt minister Schultz vast aan 100km/h?

Dat er - net zoals bij de A13 Overschie - geen voorlopige voorziening komt, is geen goed nieuws voor de bewoners. Volgens Ivo Stumpe (campagneleider Verkeer bij Milieudefensie) kan het bij de A13 in Rotterdam zomaar een jaar duren, voordat de snelheid daar echt omlaag gaat. De rechter vernietigde weliswaar het besluit, maar door het hoger beroep zonder voorlopige voorziening laat het echte resultaat nog lang op zich wachten. Het is waarschijnlijk dat de minister ook tegen de uitspraak over de A10 in beroep gaat.

Milieudefensie aan Tweede Kamer: Kom nu in actie!

Milieudefensie roept daarom de Tweede Kamer op om nu in actie te komen en de snelheid meteen te verlagen. De oppositiepartijen drongen er woensdag tijdens een debat over leefomgeving al op aan bij de minister: neem de uitspraak serieus en ga direct over tot actie. Dat betekent dus niet in beroep gaan. Want daarmee laat minster Schultz de mensen nog een jaar in de vieze lucht zitten.

Media: 

Reactie Milieudefensie: Blij met het besluit van de rechter...

"Snelheid op A10 bij Amsterdam wordt weer 80 km per uur" (NRC)

"Snelheid op A10-west wordt weer 80 km per uur" (RTV-NH)

Volg de inspanningen van Milieudefensie via www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit


Tekst: Olivier Beens (overname toegestaan met vermelding van auteur en bron)

 

Kom naar het verkiezingsdebat Gezonde lucht in Utrecht op woensdag 26 februari

Stemmen voor schone lucht

Op 19 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad in Utrecht. Luchtkwaliteit is een van de belangrijkste verkiezingsthema's. De Utrechtse lucht is nog lang niet schoon genoeg. Tijdens het verkiezingsdebat Gezonde lucht in Utrecht op woensdag 26 februari gaan bewoners, experts en raadsleden met elkaar in debat.

NB: Wegens het grote aantal aanmeldingen is reserveren gewenst. Stuur (snel) een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Roet en fijnstof - schadelijker dan we dachten

Recent onderzoek toont aan dat luchtvervuiling - met name roet en (ultra)fijnstof - veel schadelijker is dan we dachten. In Utrecht is roet en fijnstof vooral van gemotoriseerd verkeer afkomstig. Luchtvervuiling is, na roken, de grootste vermijdbare doodsoorzaak in Nederland. Gelukkig kan de politiek hier wat aan doen. Welke partij verdient uw stem?

Maatregelen voor gezonde lucht in de komende 4 jaar

Experts en bewoners gaan met (kandidaat) raadsleden in debat over welke maatregelen de gemeente kan nemen om de lucht gezonder te maken. Is het weren van vieze dieselauto's uit de milieuzone voldoende of is er meer nodig? Hoe kan Utrecht het gebruik van fiets en OV nog verder stimuleren? Laat zien dat u het onderwerp belangrijk vindt en kom luisteren wat de politiek van plan is. Zorg dat u erbij bent!

Bekijk ook de eenvoudige Utrechtse kieswijzer van Milieudefensie

Praktische info:

Datum en tijd: woensdag 26 februari van 19.30 tot 22.00 uur (zaal open om 19.00 uur)

Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 in Utrecht (een 19e-eeuwse kerk)

Aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (dan krijgt u het programma toegestuurd)

Organisatie: Milieudefensie, Milieucentrum Utrecht en de Kracht van Utrecht.

 

Andere debatten om te volgen:

19 februari: Verkiezingsdebat "Stem Molly" over Westplein en Statonsgebied, georganiseerd door Ontwikkelgroep Lombok Centraal.

5 maart: Verkiezingsdebat over luchtkwaliteit, georganiseerd door Stichting Stop Luchtverontreiniging. De SSLU gaat in debat met het College over haar ambitie om automobiliteit in te dammen en de volksgezondheid te bevorderen. Een terugblik op de afgelopen 4 jaar.

 

Problemen voor Qbuzz op buslijn 28 tussen binnenstad en De Uithof

Elektrische bus_Optare_museumlijn_300De eerste werkweek zit er op voor Qbuzz, de nieuwe bus- en tramvervoerder in Utrecht. En natuurlijk zijn er opstartproblemen te over. Niet verwonderlijk natuurlijk. Er is een nieuwe dienstregeling en er zijn veel nieuwe bussen waar chauffeurs aan moeten wennen. Opvallend waren de vele klachten over lijn 28, de voormalige bus 11 naar De Uithof. Op dit traject reed GVU met lange, dubbelgelede bussen. Nu zijn het schonere, maar een stuk kortere enkelgelede bussen. Bovendien rijden ze in de spits niet allemaal naar De Uithof. Voordelen zijn er ook: de bussen zijn veel stiller. Dat geldt zeker voor de drie elektrische bussen die op de Museumlijn rijden. Maar verder is het vooral wennen.

Overstappen in Rijnsweerd en lang wachten op de bus

In de spits rijdt de helft van de bussen op lijn 28 niet verder dan Rijnsweerd. Het betekent dat reizigers voor De Uithof over moeten stappen op een andere bus. Dat was even schrikken voor de chauffeur van streeklijn 281, toen zijn bus werd overspoeld door reizigers naar De Uithof, schrijft Vincent Botrop op twitter. Een tweede, hopelijk tijdelijk probleem, is dat er regelmatig bussen niet op komen dagen. Meerdere mensen melden op twitter dat ze 20 a 30 minuten hebben staan wachten, terwijl er volgens dienstregeling in de spits elke 3 minuten een bus komt (voorbeeld 1 en voorbeeld 2). En 20 minuten is lang; je fietst immers in een kwartiertje naar de binnenstad. Een strakke dienstregeling is mooi, maar het moet wel uitvoerbaar zijn. 

Overvolle bussen op lijn 28

Qbuzz minderfijnstof_300"Ik stond tegen de deur aan geplet van Neude naar Rijnsweerd" (Sophie op twitter). Daarmee komen we bij probleem nummer drie: de bussen die rijden zijn vaak overvol. Zo vol, dat ze soms haltes voorbijrijden als er niemand meer inpast. Reizigers waarschuwen zelfs voor flauwvallen. Hopelijk is dit een tijdelijk probleem. Er zijn namelijk voor deze lijn nog geen nieuwe dubbelgelede bussen. Wegens de luchtkwaliteit, de uitstoot van fijnstof, rijdt Qbuzz niet meer met de oude, viezere bussen. Maar het zorgt wel voor een capaciteitsprobleem. De vervoersvraag tussen stad en De Uithof is nu eenmaal enorm. Ook lijn 12 blijft overvol in de spits. En naar verwachting zal dat alleen maar erger worden; De Uithof is immers flink aan het uitbreiden.

Weinig klachten?

In een artikel van RTV-Utrecht meldde reizigersorganisaties en Qbuzz zelf dat ze niet of nauwelijks klachten hadden binnengekregen. Niets is minder waar natuurlijk. De website TotalOV is een van de betere bronnen. Zij kregen veel klachten binnen en hebben per dag een klachtenlijst bijgehouden

Wellicht zal de situatie verbeteren op het moment dat Qbuzz nieuwe dubbelgelede bussen laat rijden op lijn 28. Maar de kwestie toont vooral aan hoe erg we de Uithoftram nodig hebben. Deze is er pas in 2018 (later als we niet uitkijken). Onze boodschap aan gemeente en Bestuur Regio Utrecht is daarom: Probeer de Uithoflijn naar voren te halen. De Uithof heeft het nodig, zeker over een paar jaar. 

---

Links: 

Website vervoerder Qbuzz / U-OV (dienstregeling en andere info)

Opdrachtgever (concessie) Regio Utrecht

Website TotalOV- klachten over Utrechts OV

Tekst en foto's: Olivier Beens

 

Utrechtse Rochelroute: fijnstof en fietsen langs de Graadt van Roggenweg

Rochelroute GraadvanRoggenweg_inzet_300In het stadsverkeer adem je veel ongezonde lucht in. En hoe meer je je als fietser inspant, hoe meer kleine fijnstofdeeltjes in je lichaam terecht komen. Fijnstof veroorzaakt o.m. longziekten als COPD en astma, hart- en vaatziekten en (long)kanker. Het Europese onderzoeksproject ESCAPE heeft nu wetenschappelijk aangetoond dat (ultra)fijnstof schadelijk is voor onze gezondheid, ook ruim binnen de Europese normen. 

Fietsen langs de drukke verkeerswegen: rochelroutes

Wat betekent dit nu in de dagelijkse praktijk? Om te laten zien hoeveel schadelijke deeltjes een fietser inademt in de stad, heeft Milieudefensie fietsers uitgerust met een camera en een fijnstofmeter (een zogenaamde nanotracer van Philips Aerasense, die ultrafijnstofconcentraties meet in deeltjes per cm3). In het Utrechtse filmpje fiets je mee met Laura langs de Graadt van Roggenweg en het Westplein. De zeer nauwkeurige fijnstofmeter loopt mee in beeld. Duidelijk te zien is hoe het drukke verkeer voor hoge concentraties fijnstof zorgt. Uiteraard ademen niet alleen fietsers, maar ook automobilisten, buspassagiers en voetgangers deze fijnstofdeelftjes in. Fiets mee met Laura langs de Graadt van Roggenweg

ESCAPE onderzoek: Fijnstof - PM2.5 ook schadelijk ónder de normen

Sterfte door fijnstof (PM2.5, deeltjes kleiner dan 2.5 micrometer) blijkt zich voor te doen bij concentraties ver onder de EU-norm van 25 μg/m3. De WHO (World Health Organisation) adviseert al vele jaren om de norm voor PM2.5 te verlagen naar 10 μg/m3. Elke 5 μg/m3 fijnstof daarboven verhoogt de sterftekans met maar liefst 7 procent. En bedenk dat 96% van alle Europeanen op een plek woont met fijnstofconcentraties boven de WHO-norm.

Natuurlijk zijn er oplossingen: meer fietsgebruik in de stad, zeker voor korte ritjes; meer elektrisch vervoer (denk aan de elektrische Cargohopper en elektrische bussen); (meer en betere) roetfilters; milieuzones die de meest vervuilende voertuigen buiten de deur houden; en natuurlijk lagere maximum snelheden op wegen in en rond onze stad.

Bekijk hier de Utrechtse Rochelroute langs de Graadt van Roggenweg

Bekijk ook fietsroute van Florien in Amsterdam, met een uitgebreide (Engelstalige) uitleg over rochelroutes.

tekst: Olivier Beens 

 

Rapport haalt asfaltlobby onderuit - onrealistische aannames bij weguitbreidingen

CE-DelftZondag 24 november publiceerde onderzoeksbureau CE-Delft het rapport "Uitbreiding snelwegen: nodig of overbodig?". Auteurs Huib van Essen en Maarten 't Hoen onderzoeken de onderliggende scenario's en verkeersprognoses van grote infraprojecten, zoals de planstudie Ring Utrecht en het project Blankenburgtunnel in Rotterdam. Zij concluderen dat investeringen in weguitbreidingen ten onrechte positieve economische effecten lijken te hebben. 

Achterhaalde toekomstscenario's

Er blijken veel onrealistische aannames te zitten in de onderbouwing van wegenprojecten. De groei van autoverkeer en economie wordt stelselmatig veel te hoog ingeschat; de olieprijs waarmee gerekend wordt is juist een stuk lager dan experts voorspellen. Deze achterhaalde cijfers leiden ertoe dat kosten-baten-analyses een verkeerd beeld geven van de economische baten. Een ander probleem is de zwakke gebiedsanalyse bij infraprojecten. Een integrale probleemanalyse wordt niet gemaakt. Bovendien vindt de afweging tussen nut en noodzaak pas laat plaats, vaak politiek gekleurd en nadat het Kabinet er een 'definitief' besluit over heeft genomen. 

Kosten in werkelijkheid hoger dan de baten

Bij het project Blankenburgtunnel en A13/A16 blijken de baten in werkelijkheid niet op te wegen tegen de kosten. Met andere woorden: Aanleg betekent dat de maatschappij er geld op moet toeleggen; het levert niets op. Bij de planstudie Ring Utrecht kunnen de onderzoekers deze conclusie niet trekken, simpelweg omdat enige informatie over kosten en baten geheel ontbreekt. De onderbouwing van het hele project is te mager om er iets zinnigs over te zeggen.

Weliswaar komt er in 2014 nog een MKBA (maatschappelijke kostenbatenanalyse), maar volgens de minister staat het besluit tot aanleg al vast. Overigens is er wel een kleine analyse geweest van kosten en baten. Maar die was te beperkt van opzet. Bovendien kwam verbreding van de A27 er niet goed uit; 2x6 binnen-de-bak leverde de maatschappij een stuk meer op. 

Voortschrijdend inzicht is niet iets voor in de verre toekomst...

---

Bekijk de aanbevelingen van CE-Delft (opent in een pop-up)

Lees hier het rapport "Uitbreiding snelwegen: nodig of overbodig?"

Reactie van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht: onderbouwing verbreding Utrechtse snelwegen te rooskleurig.

Reactie van Milieudefensie: snelwegplannen gebaseerd op onrealistische verkeersgroei.