Wat doen we


De aanleiding

KrachtvanUtrecht1.0coverGROOT

Het onzalige voornemen van de overheid (in december 2008) om nog meer asfalt op de Ring rond Utrecht te willen aanleggen vormde de directe aanleiding voor ons initiatief. In januari 2009 kwamen wij voor het eerst bijeen. Het initiatief werd gesteund door de Vrienden van Amelisweerd en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). We deelden onze zorg over de aantasting van het leefmilieu en het groen  door het almaar groeiende autoverkeer in en rond de stad. We ontwikkelden een visie op een duurzame stadsregio Utrecht en signaleerden tal van mogelijkheden om de omslag in de stad naar duurzame mobiliteit te kunnen maken. In april 2009 verscheen ons eerste rapport. In september 2010 verscheen een aangevulde en verbeterde versie, de Kracht van Utrecht 2.0. Klik hier voor onze rapporten.

Wat we doen

Wij proberen het mobiliteitsbeleid van de overheid in en rond Utrecht positief te beïnvloeden om de unieke potentie van Utrecht als stad en regio beter tot zijn recht te laten komen. Daartoe ontwikkelen wij beleidsalternatieven voor grootschalige plannen, die Utrecht voornamelijk zien als de “draaischijf van Nederland”. Wij proberen voor onze plannen partnerships te vormen met bewoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en politiek. Wij onderhouden daartoe relevante contacten met bewoners, het bedrijfsleven, het onderzoeksveld en (uiteraard) diezelfde overheid.

Klik op Agenda voor meer informatie.

LogoSoesaWe hebben de Stichting SOESA (Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd) opgericht die als opdrachtgever voor onderzoek en educatie fungeert. De Stichting ontvangt donaties en is een ANBI-erkende instelling. Lees verder...