Het Kracht van Utrecht-team

Teamleden: 

Veel mensen zijn in meer of minder mate bij de Kracht van Utrecht betrokken. Tot de vaste teamleden behoren in ieder geval: 

 • Cor van Angelen (verkeerskundige, mobiliteitsexpert)
 • Olivier Beens (geograaf, webmaster, sociale media en communicatie)
 • Gerard Cats (onderzoek luchtkwaliteit en gezondheid, modelexpert)
 • Jan Fransen (mobiliteitsexpert, openbaar vervoernetwerken)
 • Ria Glas (adviseur fietsnetwerken)
 • Dirk van Haastrecht (planoloog, geograaf)
 • Henk Jan Kiewiet (politiek, procesmanager)
 • Jan Korff de Gidts (projectleider, onderzoeksprojecten)
 • Jos Kloppenborg (politiek, communicatie)
 • Jan Morren (onderzoek verkeer en gezondheid)
 • Marion Ree (gezondheid, wijk Overvecht)
 • Wibo Senders (economie, catering, bakfietsvervoer, gespreksleider)
Regelmatig bespreken we de stand van zaken en mogelijke nieuwe initiatieven.