De ontstaansgeschiedenis

De werkgroep Amelisweerd is ruim veertig jaar geleden opgericht, in 1971. Dat jaar boden de Vrienden van Amelisweerd publiek en overheid alternatieven voor het plan van Rijkswaterstaat om dwars door het bos langs de Kromme Rijn een snelweg aan te leggen. Toen al stelden wij de vraag of de weguitbreiding niet te voorkomen zou zijn met meer investeringen in het openbaar vervoer. We bleven attent op de ontwikkelingen. En dat was nodig: Rijkswaterstaat wilde in 1975 voor de aanleg van de A27 nog veel meer bos kappen en de weg verdiept aanleggen met een zogenaamde vliesconstructie. Hiervoor zou een strook bomen van 155 meter breed moeten sneuvelen in plaats van de geplande 55 meter. In reactie schreven we opnieuw rapporten met nieuwe alternatieven. Uiteindelijk wonnen wij de procedure bij de Raad van State zodat Rijkswaterstaat de A27 in een veel smallere 55m brede bakconstructie moest gaan realiseren.

Amelisweerd: De weg met de meeste weerstand

Amelisweerd -_De_weg_van_de_meeste_weerstand_coverIn 1988 verscheen het standaardwerk over de roemruchte acties tegen de A27 door Amelisweerd in zeventiger en tachtiger jaren: De weg met de meeste weerstand. Heel veel Utrechters herinneren zich dan ook de vrolijke bosbezettingen in 1981 /82 en de grimmige ontruiming van het bos in de nacht van 23 op 24 september 1982. Wie van u - van boven de veertig – heeft geen associatie met "de strijd in Amelisweerd"...

Als Vrienden van Amelisweerd zijn we al die jaren betrokken gebleven bij dit gebied. Nieuw en Oud Amelisweerd zijn met Rhijnauwen onderdelen van fraaie landgoederen aan de Oostkant van de stad Utrecht. Ze zijn beroemd om haar oude hoogopgaande rivierkleibossen met monumentale bomen tot 40 meter hoog en 200 jaar oud. Elke Utrechter kent de landgoederen en de "Sneeuwklokjeslaan" op Nieuw Amelisweerd.

 

Een nieuwe bedreiging in 2008 - Kracht van Utrecht-initiatief

KrachtvanUtrecht1.0coverGROOTDecember 2008 werd bekend dat het ministerie opnieuw plannen had voor de uitbreiding van snelwegen rond de stad. Amelisweerd en Rhijnauwen werden opnieuw bedreigd. Wij besloten om een gedegen en duurzaam alternatief te ontwikkelen: De Kracht van Utrecht. Op 23 april 2009 maakten de Vrienden van Amelisweerd en de Natuur en Milieufederatie Utrecht een rapport openbaar, getiteld: De Kracht van Utrecht, een duurzaam regionaal alternatief voor het uitbreiden van wegen in en rond de stad Utrecht (zie ook het fotoverslag).

In dit rapport bieden wij een visie op een leefbare stad en de toekomst van de mobiliteit anno 2030/40. Met dit 8ste rapport zetten de Vrienden van Amelisweerd een traditie voort: niet alleen maar tegen nieuwe wegen, maar omschrijven waar we vóór zijn en hoe we daar kunnen komen: Utrecht blijvend mooi en bereikbaar! Het rapport vormde het startpunt van het burgerinitiatief De Kracht van Utrecht.

Meer over de Vrienden van Amelisweerd