Fietsproject Ring-Ring voor Utrecht wint prijsvraag gemeente Utrecht!

RingRing prijsuitreiking_09122014_2_300Dinsdag 9 december maakte wethouder Lot van Hooijdonk de prijswinnaars bekend van de prijsvraag "Stimuleren slimme vervoerkeuzen". En ons fietsplan Ring-Ring voor Utrecht is in de prijzen gevallen! Wethouder Van Hooijdonk: “Ook deze prijsvraag laat weer zien dat  het in Utrecht de moeite waard is om de creativiteit van de stad aan te boren.”

Ga direct naar: 

Website Ring-Ring® | Ring-Ring® uitgelegd in 1:50 (video)

Project Ring-Ring voor Utrecht

Utrecht is een stad die geschapen lijkt voor het gebruik van de fiets. Het fietsgebruik neemt gelukkig ook nog altijd toe. Dat is van groot belang om - ook bij verdere groei van de stad - Utrecht aantrekkelijk, gezond en bereikbaar te houden. Ring-Ring voor Utrecht draagt hier aan bij: een initiatief dat fietsgebruik stimuleert en tegelijk een steentje bijdraagt aan de buurteconomie.

Het Ring-Ring project voor Utrecht draait om communityvorming van fietsambassadeurs, met sociale interactie op buurt-of bedrijfsniveau. Ring-Ringfietsers ontvangen voordeel van buurt- ondernemers met behulp van een smartphoneapplicatie. Sponsoren van Ring-Ringfietsers zorgen voor de vulling van een wijkfonds, waar iedereen voordeel van heeft. Zowel bestaande, nieuwe als weinig-fietsers hebben voordeel van Ring-Ring. 

Voortbouwen op succesproject uit Amsterdam

RingRing fietsers_zijn_goud_waard

Ring-Ring voor Utrecht bouwt voort op de ervaringen van een proefproject in Amsterdam IJburg, en is in meerdere Utrechtse buurten en wijken toepasbaar. Wij willen Ring-Ring voor Utrecht lanceren 100 dagen voor de week van de Grand Depart, met heel veel fietsambassadeurs en fietsliefhebbers en samen met de gemeente, Kracht van Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Milieucentrum Utrecht, de Fietsersbond, Harten voor Sport en veel partners in stad en regio. Hoe meer mensen fietsen des te meer het voordelen oplevert voor henzelf, voor de lokale ondernemers, werkgevers, sponsoren en de gemeente.

Het momentum van de Grand Depart kan zorgen voor wereldwijde belangstelling voor Ring-Ring in Utrecht als innovatieve fietsstad.

Wat is Ring-Ring® precies ?

RingRing prijsuitreiking_09122014

Ring-Ring is een burgerinitiatief in Amsterdam IJburg met als doel fietsgebruik te stimuleren. Ring-Ring heeft een smartphone-applicatie ontwikkeld, waarmee de appgebruiker het fietsgebruik vastlegt. Ring-Ring zorgt dat het fietsgebruik waardering krijgt. Met lokale ondernemers en sponsors zijn afspraken gemaakt hoe gemaakte fietskilometers kunnen worden beloond. Hoe meer fietskilometers je maakt hoe meer je bijdraagt aan bijvoorbeeld een buurt- of wijkfonds. Maar je kunt bijvoorbeeld ook 10% korting krijgen op producten die je koopt in je buurtwinkel.

Ring-Ring is van juni 2013 tot juni 2014 gestart als pilot op IJburg, samen met Stadsdeel Oost en diverse lokale ondernemers. Aan een doorstart in Amsterdam wordt gewerkt. Introductie met het concept van fietsambassadeurs in Utrecht Fietsstad zou de schaal waarop de fietsapp kan worden gebruikt fors vergroten. Een landelijke en mogelijk internationale uitrol ligt - met NL Fietsland als exportproduct - in het verschiet.

--

Lees hier over de andere mooie prijswinnaars