Actieplan Goederenvervoer: naar zero-emission stadslogistiek voor de binnenstad

DHL op_de_OudegrachtDe Gemeente Utrecht heeft deze week het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 2014 gepubliceerd. Een interessant detail daarin is de paragraaf over het huidige Actieplan Goederenvervoer. Diverse projecten voor duurzame stadsdistributie staan vermeld. Zo wil de gemeente het bereik van Cargohopper uitbreiden. Maar meest in het oog springend is de 'Hub' voor zero-emission stadslogistiek. 

Projecten voor minder bouw/vrachtverkeer

Het Actieplan heeft op een vijftal gebieden een reeks maatregelen en projecten uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt met het bedrijfsleven om de intensiteit van vrachtverkeer op de route Pijperlaan - Lessinglaan te verminderen. Een aantal bedrijven mag bovendien busbanen gebruiken voor schoon en gebundeld transport. Ook in de bouwsector zijn er vorderingen. Er zouden plannen zijn van twee grote bedrijven om in 2014 een bouwlogistiek centrum in te richten op Lage Weide. Hiermee zou het bouwverkeer in Utrecht met 50% kunnen verminderen. 

Op Lage Weide bestaat sinds 2013 het samenwerkingsverband Port of Utrecht. Doel is om van Lage Weide een duurzame, multimodale poort voor de regio te maken (water, weg, spoor). Er zal onder meer een LOP (logistiek ontkoppelpunt) komen, waar vracht gebundeld kan worden voor schoon vervoer richting binnenstad. 

HUB voor zero-emission stadslogistiek

De Cargohopper en Bierboot zijn landelijk bekend als goede voorbeelden van duurzame stadsdistributie. De gemeente schrijft dat "het bereik hiervan wordt uitgebreid." In de binnenstad kijkt de gemeente samen met een 70-tal bedrijven om het vervoer efficiënter te maken (onderzoek "last mile"). En er is meer goed nieuws voor de luchtkwaliteit in de binnenstad:

"Vier distributeurs beheren vanaf 2014 gezamenlijk een HUB voor elektrisch transport aan de rand van het centrum. Hiermee worden de faciliteiten t.b.v. zero-emission stadslogistiek vergroot en kan deze ambitie (Green Deal ZES) komende jaren worden bereikt. In de eerste helft van 2014 zal de gemeente naar verwachting de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekenen."

Innovatie-subsidie

Er is net als in vorige jaren een subsidieregeling om innovatie in de duurzame logistiek te stimuleren. De subsidie is bedoeld voor concrete projecten van bedrijven in duurzame logistiek of bijvoorbeeld voor een haalbaarheidsstudie, gericht op een dergelijk concreet project. 

Veel projecten en veel ambitie dus op een lastig dossier. Eind 2014 zal de gemeente het actieplan evalueren en vernieuwen. We blijven de vorderingen met veel interesse volgen. 

---

Bron: Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 2014 (p41, zie document)

Lees ook onze uitgebreide notitie over Slimme Stadsdistributie