Donderdag 12 juni: Workshop over snelfietsroutes in Provincie Utrecht

Snelfietsroutes BannerDonderdag 12 juni organiseert de statenfractie van Groenlinks een workshop over de plannen en wensen voor snelfietsroutes in de provincie Utrecht. Aanleiding is het Ontwerp Mobiliteitsplan van de Provincie Utrecht. Op 16 juni bespreekt de statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie dit plan (Mobiliteitsvisie en -programma) en de reacties daarop. De Kracht van Utrecht heeft haar visie gegeven in een zienswijze op het Ontwerp Mobiliteitsplan en zal natuurlijk deelnemen aan deze workshop. 

Doelstelling van de workhop

Deelnemers gaan samen bepalen wat de ambitie voor de periode 2015-2028 zou moeten zijn wat betreft een provinciaal netwerk van snelfietsroutes. Welke (CROW-) eisen zijn daarbij van belang? Hoe zien de fietsplannen van provincie, regio (BRU) en gemeentes er uit en kunnen die geïntegreerd worden in één visie? Welke ontbrekende schakels zijn er? De provincie wil met name mikken op routes waar veel woon-werk- en schoolverkeer is, omdat juist daar veel rendement te halen valt. 

Eerder hebben Fietsersbond en Groenlinks-leden het bestaande snelfietsroute-netwerk en de ontbrekende schakels in kaart gebracht. Deze trajecten (zie deze presentatie) liggen deze avond ter discussie. Daarnaast zijn gemeentes bezig met stedelijke fietsnetwerken, bijvoorbeeld het Utrechtse Doorfietsnet. "Een concrete uitwerking van een netwerk van snelfietsroutes op provincieniveau ontbreekt echter nog", volgens Groenlinks.

Lees ook de "Toekomstagenda voor Snelfietsroutes"

---

Datum & tijd: donderdag 12 juni van 20.00 tot 22.30 uur (inloop v.a. 19.30u).

Locatie: Utrechtse Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht

Meer info bij Groenlinks