Nieuwe concepten van mobiliteit ontwerpen: De Kracht van Doen op 2 juni 2014

KrachtvanDoenMaandag 2 juni 2014 organiseert het Cartesius Museum "De Kracht van Doen". Het is een open dag in de (bijzondere) Werkspoorkathedraal. Het Cartesius Museum initieert en stimuleert activiteiten, waarbij vernieuwende samenwerking centraal staat tussen creatieve professionals uit alle disciplines.

Kern is de ervaring dat vernieuwingen zich met name uiten in concrete vormgevingen (producten, diensten, wijzen van werken). Deze vernieuwingen worden geschetst door een drietal arena's: (1) Mobiliteit 4.0, (2) De Stad als Atelier en (3) Studenten & Ontwerpen in het Cartesiusgebied.

Arena Mobiliteit 4.0

Van 14.05 uur tot 15.30 uur neemt de Kracht van Utrecht deel aan de parallelsessie "Mobiliteit 4.0". Inzet: Nieuwe concepten van mobiliteit ontwerpen binnen een stedelijke context. Stedelingen bewegen zich in de stad per voet, per fiets, per boot, met het openbaar (rail)vervoer en hun auto. De traditionele hegemonie van de auto met het bijbehorende individueel gemak wordt afgezet tegen de collectieve noodzaak van bereikbaarheid, luchtkwaliteit, veiligheid en kwaliteit van wonen, werken en recreëren. De technologie staat daarbij niet stil. De e-bike is hier een goed voorbeeld van, maar ook technische systemen in registratie en informatievoorziening.

Do It Yourself Mobility

Deze technologie maakt het mogelijk dat een stedelijk DIY Mobility ontstaat van delen in gebruik in plaats van bezit. Wellicht moeten we naar een nieuw integraal stedelijk concept van bewegen, wonen en werken dat de aansluiting op regionale en landelijke verkeerswegen herdefinieert.

Kunstenaars kunnen daarbij een creatieve functie vervullen. Is Mobiliteit 4.0 de oplossingsrichting? We gaan aan de slag en leggen elkaar een aantal ontwerpen van stedelijke gebieden, knelsituaties en DIY/DIT (Do It Yourself/Do It Together)-innovaties voor. Bijvoorbeeld: Aanpak van de fietsjungle op het Utrechtse Westplein nabij het Centraal Station, nieuwe mobiliteit in het industriële Cartesiusgebied, de ontwikkeling van een Amsterdam-Rijnkanaal wAteRTainment tussen Amsterdam en Maastricht, etc.

Meer info:

De Kracht van Doen - maandag 2 juni in de Werkspoorkathedraal. Aanmelden (verplicht): zie www.cartesiusmuseum.org

Bron en meer informatie: Cartesius Museum en de brochure "De Kracht van Doen" met het volledig Programma

Aanmelden kan ook direct via dit online formulier

Tekst: Cartesius Museum