Fiets en OV - de ideale tandem... Railforum Seminar op donderdag 5 juni in Utrecht

Schaalsprong OV_Fiets_2028_TEASEROp donderdag 5 juni organiseerden Fietsersbond, Platform Fietsfilevrij en Railforum het seminar 'De ideale tandem: Fiets en OV'. Tijdens deze bijeenkomst kwamen mensen samen die werken aan fiets- en OV-projecten in heel Nederland. Beleid, onderzoek en praktische voorbeelden uit binnen- en buitenland passeerden de revue. Doel van de middag was om inzichten en ervaringen te delen om het draagvlak voor nieuwe maatregelen te versterken.

Namens de Fietsersbond en platform Fietsfilevrij presenteerde Wim Bot de schaalsprong voor fietsnetwerken - regionale snelfietsroutes. Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht) en Tymon de Weger (Fietsberaad) lichtten de casus Utrecht toe. Centraal hierin staan de kansen van een dubbele schaalsprong in fiets- en OV-railnetwerken voor stad en regio Utrecht. 

Kern van dit seminar is het onderzoeken van de integratiemogelijkheden van OV en fiets. Welke kennis en inzichten zijn er? En welke ervaringen?

Betere integratie van OV- en fietsprojecten biedt enorme kansen voor duurzame mobiliteit.

Railforum brengt adviseurs, ambtenaren en uitvoerders betrokken bij OV en fiets, politici van alle overheidslagen en leden van Railforum en Platform Fietsfilevrij bij elkaar. Doel is om het draagvlak voor OV- en fietsprojecten te vergroten en ze prioriteit te geven op de politieke agenda van Rijk, provincie, regio en gemeente.

---

Railforum logo_zwartwit

U kunt alle gegeven presentaties online bekijken. Van de presentatie 'Dubbele schaalsprong OV-rail en fietsnetwerken (Kracht van Utrecht en Platform Do Lightrail) kunt u de video-opname bekijken. 

Meer info: www.railforum.nl