Principe-afspraak Rijk en Regio over verkenning tweede tram-as Uithof - Binnenstad

Schaalsprong OV_Fiets_2028_TEASER

Deze week werd bekend dat Rijk, Provincie, BRU en Gemeente Utrecht een principe afspraak hebben gemaakt voor het uitvoeren van onderzoek naar een tweede tramas van Utrecht CS via de binnenstad naar De Uithof. Extra interessant is dat dit onderzoek zal kijken naar de kosten en baten van een dergelijk tracé.

Aanvulling op Uithoftram 'om de Zuid'

In 2018 komt naar verwachting de Uithoftram van Utrecht CS via Galgenwaard in bedrijf. Deze tramlijn zal echter niet voldoende capaciteit hebben om aan de groeiende behoefte aan duurzame bereikbaarheid van het Utrecht Science Park te kunnen voldoen. De OV verkenning 'Regio in Beweging' concludeerde immers "dat er ook na vertramming van de Uithoflijn nog structurele capaciteitsproblemen op de as van Utrecht CS naar De Uithof bestaan."

MIRT-budget 2020 - 2028

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een MIRT-Verkenning is een eerste stap in de procedure om aanspraak te kunnen maken op het MIRT-budget voor de periode 2020 – 2028.

Mijlpaal voor ontwikkeling OV in Utrecht

Het Kracht van Utrecht-initiatief feliciteert alle partners in dit proces van harte met deze mijlpaal. Deze MIRT-Verkenning sluit aan op voorstellen die de Kracht van Utrecht eerder in 2012 samen met Strukton en BAM aan de overheid, politiek en de Utrecht Development Board heeft aangeboden en in 2014 zijn doorontwikkeld in de "Dubbele Schaalsprong voor het OV-rail en Fietsnetwerk" (Kracht van Utrecht i.s.m. de Fietsersbond).

We dragen dan ook gaarne bij aan de uitwerking van deze verkenning.

---

Lees ook: Lightrail op de Kaart in 2040: inspirerende vergezichten op stedelijk OV