Minister Schultz: Vroeger dachten we: File? Asfalt erbij... Nu gaan we uit van de reiziger

BBbannerOp donderdag 6 maart was minister Schultz aanwezig op het Beter Benutten Congres in Zwolle. De dag stond in het teken van positieve gedragsbeïnvloeding: hoe kunnen we de reiziger een duwtje in de goede richting geven? Dat blijkt niet zo eenvoudig. Bij binnenkomst blijven de congres-bezoekers bij de 'langzame' garderobe staan, ondanks een bordje naar een verder gelegen garderobe waar je sneller je jas kwijt kan. Een hilarisch stukje gedragsonderzoek. 

Minister Schultz weet stiekem dat meer asfalt geen oplossing is

Het pakket Beter Benutten bevat allerlei maatregelen om knelpunten op snelwegen oplossen, maar dan zonder nieuw asfalt neer te leggen. Denk aan filemijden, e-bikes in woon-werk verkeer, beter mobiliteitsmanagement en 'Het Nieuwe Werken'. Een gevleugelde uitspraak van minister Schultz in dit kader - we horen het al een jaar: "Je kunt geen zeven rijstroken in de stad neerleggen; daar moeten we andere oplossingen voor vinden."

Een aantal interessante uitspraken van de minster op dit congres: 

"Met maatwerk kun je veel meer knelpunten oplossen dan alleen maar met nieuwe infrastructuur."

"We gaan uit van de reiziger, de beleving en het gedrag van de reiziger. Dat is heel nieuw. Vroeger dachten we: file is een stuk asfalt erbij. Nu zien we dat het alleen maar op een bepaald moment van de dag problemen oplost."

"We proberen nu echt op een andere manier te kijken en uit te gaan van 'wat wil die reiziger nu eigenlijk'?"

De minister omarmt - heel goed - slimme mobiliteitsoplossingen. Wat zegt de minister op het congres Beter Benutten: