Studie TU-Delft adviseert uitstel - verbreding A27 Amelisweerd onrendabel

Markiezenbos tegen_bak_A27_300Een studie van TU-Delft concludeert dat verbreding van de A27 bij Amelisweerd onrendabel is. Bij de meest waarschijnlijke groeiscenario's van economie en mobiliteit kost de verbreding de maatschappij veel meer dan het oplevert, mogelijk zelfs meer dan € 800 miljoen.

Ook bij een matig groeiscenario kosten de plannen nog altijd € 764 miljoen meer dan ze opleveren. TU-Delft adviseert om de plannen uit te stellen en "na die periode nog een keer te berekenen of het project alsnog rendabel kan zijn."

Rapport:

Ring Utrecht, het oost alternatief, Maatschappelijke Kosten- Baten Analyse van de voorkeursvariant. Wilco van Roekel, TU-Delft, 14 februari 2014

Of lees alleen de Conclusies en Aanbevelingen

 

Advies: stel de verbreding uit

TU Delft_logoHet rapport adviseert om de plannen voor verbreding uit te stellen: "Het lijkt voor dit project verstandig de beslissing tot het uitvoeren van het alternatief een aantal jaar uit te stellen en na die periode nog een keer te berekenen of het project alsnog rendabel kan zijn. Daarbij moet rekening worden gehouden met de economische situatie op dat moment (W. van Roekel, TU-Delft, 2014)." De Kracht van Utrecht ondersteunt dit advies:

Op basis van het resultaat van dit TU Delft rapport - de negatieve uitkomst van de MKBA in alle waarschijnlijke scenario's - vragen wij de Tweede Kamerfracties minister Schultz van Haegen te adviseren om de voorbereidende werkzaamheden aan de A27 / Amelisweerd op te schorten tot zich "betere tijden" voordoen (met een robuustere economie). 

Investeren in een schaalsprong van OV- en fietsnetwerken is nu wél rendabel. Dat is de noodzakelijke investering in bereikbaarheid waar regio Utrecht écht iets aan heeft. 

 

Onrendabel in alle waarschijnlijke scenario's

In de studie voert TU-Delft een MKBA (maatschappelijke kosten-baten-analyse) uit van de planstudie Ring Utrecht. Er wordt gekeken naar alle kosten en baten bij drie scenario's: nietsdoen, een matig groeiscenario en een sterk groeiscenario. De resultaten laten zien dat alleen een zeer sterke economische groei de verbreding op den duur rendabel kan maken. Het gaat dan om een positief saldo van 160 miljoen euro. In het matige groeiscenario kost verbreding de maatschappij maar liefst 764 miljoen euro.

De opstellers benadrukken dat het hoge groeiscenario zeer onwaarschijnlijk is (zie ook de studie van CE-Delft over de (on)waarschijnlijkheid van groeiscenario's). Bovendien is de verbreding bij een - vrij gangbare - kostenoverschrijding van 20% ook in dit scenario onrendabel. Daarnaast is de verbreding gevoelig voor veranderingen in het zogenaamde "oplossend vermogen". Als deze slechts 2% minder is dan verwacht, vallen de baten lager uit en is de verbreding in alle scenario's onrendabel. En ook dat is waarschijnlijk: 

"Ook kunnen incidenten op de snelweg en capaciteitsgebrek bij afslagen ervoor zorgen dat het verhogen van de capaciteit niet helemaal het gewenste effect heeft en dus niet zoveel minder voertuigverliesuren oplevert als van te voren gepland." (W. van Roekel, TU-Delft, 2014)

 

Politieke reacties:

Reactie Groenlinks Utrecht: Stop nu met veel te dure verbreding A27

Reactie PvdA Utrecht: Nieuwe oproep PvdA aan minister: Stop verbreding A27

Reactie Kamerlid Liesbeth Van Tongeren (Groenlinks): De sommen van Schultz kloppen niet. Geen 7-baans highway door Amelisweerd (via twitter)

Reactie Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66): Verbreding A27 alleen doelmatig als economische bomen weer tot in de hemel groeien, aldus onderzoek van TU Delft (via twitter)

 

Rapport en nieuwsmedia:

Lees de conclusies en aanbevelingen van TU-Delft

Milieucentrum Utrecht: TU-studie laakt plan verbreding A27

RTL-nieuws: TU - Verbreding A27 niet nodig

Financieel Dagblad (voor geregistreerde gebruikers): TU-studie laakt plannen verbreding A27

De Utrechtse Internet Courant: TU-Delft: Verbreding A27 Amelisweerd niet verstandig

Utrecht Dichtbij: Verbreding kost mogelijk 800 miljoen

Transport Online: TU-Delft - stel verbreding A27 paar jaar uit