Fietsmodel Regio Utrecht in ontwikkeling: inzicht in fietsstromen naar De Uithof

Fietsmodel BRU_eerste_vingeroefening_300Fietsverkeer laat zich tot nu toe moeilijk voorspellen. Zoveel als er bekend is over het gedrag van automobilisten, zo weinig weten we van de fietser. En dat zou investeringen in fietsinfrastructuur wel eens in de weg kunnen zitten. In Utrecht is Herbert Tiemens (Bestuur Regio Utrecht) daarom bezig met het ontwikkelen van een fietsmodel.

Inzicht in het fietsnetwerk rond De Uithof

De Pilot Fietsmodel Regio Utrecht richt zich met name op (fiets) mobiliteitspatronen van studenten en werknemers op de Uithof. Het model geeft inzicht in de meest waarschijnlijke fietsroutes en de verkeersintensiteiten. Het is nog een vingeroefening, waarschuwt Tiemens, maar het eerste beeld uit het model ziet er veelbelovend uit. "De cijfers kloppen nog niet. We weten dat er dagelijks wel 15.000 fietsers over de Weg tot de Wetenschap komen. Het model zit nog veel te laag (bron: DUB)." De data zijn afkomstig uit de adresgegevens van alle studenten en medewerkers van de Universiteit, Hogeschool en UMC Utrecht. Uit eerder onderzoek is bekend hoeveel mensen de fiets pakken naar De Uithof (zie bijv. het rapport "Met de leenfiets naar De Uithof" op p.21 van de pdf).

Waarom een fietsmodel?

Een fietsmodel is hard nodig. Het zal inzicht geven in de effectiviteit van investeringen in het fietsnetwerk. Mogelijke vragen in dit kader zijn:

  • Welke effecten hebben aanpassingen in OV- en autonetwerken op fietsstromen?
  • Wat gebeurt er precies bij het toevoegen van een nieuwe verbinding in het fietsnetwerk?
  • En welke effect hebben kwaliteitsverbeteringen van het fietsnetwerk? 

Een voorbeeld is de verbinding tussen De Uithof en Zeist-West onder landgoed Oostbroek langs. Hoe gewenst is die verbinding? We blijven de ontwikkelingen nauw volgen.


Meer info:

In deze presentatie komt u meer te weten over opzet en achtergronden van het Fietsmodel.

Meer over de fiets in Regio Utrecht in de (concept) Fietsvisie van het BRU.

Met dank aan DUB voor het plaatsen van de afbeelding uit het Fietsmodel.

Tekst: Olivier Beens