Rijkswaterstaat erkent: start aanleg verbreding A27 pas eind 2018, klaar na 2023

Rijkswaterstaat heeft het deze week bevestigd: Minister Schultz heeft de start van de aanleg van de verbrede A27 door Amelisweerd twee jaar opgeschoven van 2016 naar het laatste kwartaal van 2018. De complexe aanleg gaat minimaal 5 tot 7 jaar duren, tot 2024 of later (was 2020). De minister neemt op het Tracébesluit op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2016; dicht tegen de Kamerverkiezingen van maart 2017 aan (aangenomen dat het Kabinet niet vroegtijdig valt).

Schema uitstel_Ring_Utrecht_MIRT2014Projectenboek

Tabel: MIRT-Projectenboek 2014 - voortgangsrapportage projecten. Afkortingen: VGR = Voortgangsrapportage, Q = kwartaal, RL = Richtlijnen, (O)TB = (Ontwerp)Tracébesluit, MER = Milieueffectrapportage, R = Realisatie, Asw = Autosnelweg.

Dit is een verstandig besluit van de minister, hoewel ze het liever binnenskamers had willen houden. Wij vermoeden dat het Ministerie van Financiën druk heeft uitgeoefend. Voordeel voor het ministerie is dat gelijk een bezuiniging kan worden ingeboekt. De minister had haar knopen geteld: Scenario's, die nog dateren van voor de schuldencrisis zijn hopeloos achterhaald; er zijn geen files meer in Amelisweerd (er liggen nu al 10 rijstroken; files staan elders, bijv. bij afslag Bilthoven en De Uithof op de A28). Een MKBA (maatschappelijke kosten-baten-analyse) zonder files levert natuurlijk geen baten op, maar alleen kosten. 

Keuzes

Tien jaar lang de verbreding afwachten? Of onze mobiliteit anders aanpakken: een frisse omslag uitwerken in denken en duurzaam investeren, met nieuwe fondsen? Het plan Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar 2030 naar voren halen en versnellen voor 2014-2018?

De reacties: Beelden en geluiden

Moreelsepark fietsen_plus_Dom_300Wat we horen is: Echt waar? Wat goed zeg! Ja, het kan zo niet langer. We lopen tegen allerlei grenzen aan: Op het Herculesplein; op de Cartesiusweg; op de Kardinaal de Jongweg, overal in de stad. Maar ook richting De Uithof en het UMC strijden automobilisten, fietsers en OV-gebruikers om voorrang. We zouden keuzes moeten maken in de ambities van de Uithof en het Utrecht Science Park: "Goud met een duurzame kern", goeie stoplichtvrije doorfietsroutes, gekoppeld aan een slim OV-netwerk (rail en elektrische bussen).

De auto is niet meer het primaire vervoermiddel in de stad. Ruimte is gewoon te kostbaar. We horen mensen zeggen: maak het voetgangersgebied in de stad en de milieuzone dan groter: een auto is te gast in de stad. Mensen willen meedenken, merken we bij tal van gelegenheden. En denk aan de jongeren, die zijn belangrijk. "Ik heb nog gestreden in Amelisweerd en mijn zoon studeert Bestuurskunde in Utrecht."

Denk en doe mee, juist nu

Wilt u reageren of meer weten over de achtergronden? Stuur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een sms-je aan Jan Korff de Gidts (06 3363 0344), dan ontmoeten we elkaar. Stel uw vragen en geef suggesties!

Lees verder in onze november nieuwsbrief...