Rechtbank Rotterdam vernietigt besluit minister over snelheidsverhoging A13 Overschie

Witte lakens_actie_bewoners_OverschieDe rechtbank in Rotterdam vernietigde donderdag 21 november het besluit van minister Schultz tot snelheidsverhoging op de A13 bij Overschie. Het besluit om de snelheid van 80 naar 100km/h op te schroeven is onzorgvuldig genomen en onvoldoende gemotiveerd. De minister dient binnen twaalf weken een nieuw besluit te nemen. Daarbij dient zij deze keer wél rekening te houden met de toegenomen geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Gezien de harde uitspraak van de rechtbank is er volgens Arno Bonte (GL-Rotterdam) maar één mogelijkheid: herinvoering van de 80km-zone. 

Normen voor geluid overschreden

De snelheidsverhoging heeft teveel geluidsoverlast tot gevolg gehad, volgens de rechtbank. Boven het geluidniveau dat wettelijk is toegestaan (geluidproductieplafond) zit een zogenaamde werkruimte van 1.5dB. Deze ruimte mag wettelijk alleen gebruikt worden om -tijdelijk- een groei van het autoverkeer op te vangen. Het is nadrukkelijk niet bedoeld voor structurele snelheidsverhogingen zoals het geval bij Overschie. 

Argumenten vóór snelheidsverhoging onjuist

De argumenten die wij al jaren horen over snelheidsverhogingen, zijn zorgvuldig van tafel geveegd. De claim van de minister dat je met 100km/h bij Overschie een betere doorstroming bereikt, is onjuist gebleken (er is eerder sprake van het tegendeel). De 80km-zone bij Overschie is bewezen veiliger; het aantal ongelukken is immers structureel afgenomen. Verder bleek de luchtkwaliteit bij invoering van de 100km/h al boven de jaarnorm voor stikstofdioxide te zitten. De overheid mag dan geen maatregelen nemen die de lucht nog verder verslechteren, ook al zou dat marginaal zijn. Die overschrijding is gepubliceerd door DCMR Rijnmond (41,1 μg/m³ in 2011); de rechtbank ziet geen reden om te twijfelen aan de juistheid. Bij een eventuele nieuwe beslissing zal meespelen dat de jaarconcentratie in 2012 nog slechter was (45,1 μg/m³). De rechtbank zal in dat geval de recente publicatie "Snelheidsverhoging A13; het effect op de luchtkwaliteit in Overschie" (dowload) ook meenemen.

Hinder voor bewoners belangrijker dan "gevoel" van automobilist

De minister heeft dus te weinig belang gehecht aan geluidhinder en luchtverontreiniging, zeker aangezien invoering van de 80km-zone juist daardoor was ingegeven. Dat het belang van de "vrijheid van verkeer" belangrijker zou zijn, is onvoldoende gemotiveerd. Ook het verwijzen naar uniformiteit in snelheden, het gevoel van automobilisten en een verbeterde doorstroming is daarvoor niet genoeg (want onjuist of irrelevant). Het is een belangrijke uitspraak, een erkenning van de juiste argumenten. Op 29 november volgt immers de volgende rechtzaak, dit keer over de snelheidsverhoging op de A10 in Amsterdam. 

In de NRC-next van vrijdag 22 november stond een treffend artikel met alle nadelen van 130km/h. Een maximumsnelheid van 80km/h is een uitstervend ras, zie de kaartjes met max. snelheden op Rijkswegen overdag en 's avonds en 's nachts. Het is aan de gemeenteraden van de grote steden om het Rijk duidelijk te maken dat het zo niet langer kan. 

---

De volledige uitspraak is hier terug te lezen. 

Het rapport Lucht in cijfers 2011 van DCMR Rijnmond is hier te lezen.

Bekijk ook het recente rapport van DCMR over de A13 Overschie

De reactie van Milieudefensie: Overwinning opsteker na jaren actievoeren

Groenlinks Rotterdam heeft een goed overzicht van 2 jaar actievoeren

tekst: Olivier Beens