Herinrichting Domstraat en Korte Jansstraat: ruimte voor fiets en voetganger

KorteJansstraat Domstraat_impressie_gemeenteTussen Janskerkhof en Domplein liggen Domstraat en Korte Jansstraat. Beide straten hebben nu een smal trottoir met allerlei obstakels en een breed geasfalteerd gedeelte voor het snellere verkeer. Een dergelijke inrichting past eigenlijk niet bij het karakter van een winkelstraat met horeca in de Utrechtse binnenstad. Bovendien koos het College in haar ambitiedocument 'Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar' voor de fiets als primair vervoermiddel in de binnenstad. Door fietsers en voetgangers centraal te stellen pakt het College beide aspecten aan. 

De gemeente wil het Janskerkhof en de winkelstraat Oudkerkhof beter verbinden met het Domplein. Op dit moment hebben veel mensen het gevoel na het Oudkerkhof de binnenstad uit te lopen. En dat terwijl een rondje Domplein zo voor de hand ligt. Ook de looproute Oudkerhof - Korte Jansstraat - Minrebroederstraat profiteert van de herinrichting.

Fietsstraat met brede trottoirs

Hoofdelement in de plannen is de inrichting als fietsstraat. Er komt een 30 km/h zone, waar het beperkte autoverkeer zich aanpast aan het langzame fiets- en voetgangersverkeer.  De hoofdweg krijgt een klinkerverharding en gaat van 7 naar 5.5 meter breed; de trottoirs zullen 2m25 breed zijn met een terrasplint van 1.5 meter. De inrichting zal soberder zijn. Minder straatmeubulair en minder verkeersborden (door opheffen voorrangsweg) zorgen hiervoor. De ambitie is om het kortparkeren in de Domstraat geheel of gedeeltelijk op te heffen. Enkele parkeerplaatsen kunnen zo dienen als fietsparkeervak. Het gemotoriseerde verkeer kan ietwat beperkt blijven door in te zetten op bijv. een kleinere elektrische buslijn 2, meer gebruik te maken van de Cargohopper voor bevoorrading en goed te controleren op sluipverkeer over het Domplein. 

Oud Kerkhof_en_autoparkeren_4_300

En het Oudkerhof?

Het Oudkerkhof valt buiten deze plannen. Maar het is duidelijk dat ook deze mooie winkelstraat veel bredere trottoirs kan gebruiken. Door (een deel van de) parkeerplaatsen op te heffen, ontstaat meer ruimte voor het winkelend publiek. En het beperkt natuurlijk het rondrijdende autoverkeer in de buurt. De ondernemers in de straat zien het wel zitten, zo verklaarde een ambtenaar van de gemeente tijdens het Politiek Café van Groenlinks op 13 februari van dit jaar. 

Bekijk hier het rapport 'Korte Jansstraat en Domstraat; Programma van Eisen en Voorlopig Ontwerp