Geluidhinder in Utrecht is een serieus probleem voor onze gezondheid

Geluidkartering 2011_24h_gemiddelde_detailOnlangs publiceerde de Gemeente Utrecht het rapport 'Utrecht brengt geluid in kaart'. Hierin brengt de gemeente alle plekken in kaart waar meer dan 55dB aan omgevingslawaai te horen is. Basis voor de gegevens zijn modelberekeningen over het jaar 2011. Geluidshinder per woning is hier niet uit af te leiden. De brommer van de krantenbezorger 's ochtends vroeg en de tv van de buren zijn er ook niet in verwerkt. Wat de kaarten wel vertellen is dat een op de vijf Utrechters hinder ondervindt van omgevingslawaai. Het aantal ernstig gehinderden staat op 24.600 mensen.

De kaart met wegverkeerslawaai (klik op het plaatje voor de volledige kaart) laat maar weinig delen zien met een geluidsniveau beneden de 55dB (kleur wit). Zoals duidelijk te zien zijn de vele snelwegen in en rond Utrecht, de Waterlinieweg en de Noordelijke Randweg belangrijkste oorzaken van geluidhinder. Het rapport noemt Lunetten als belangrijkste voorbeeld van een wijk die "wordt overspoeld door een deken van geluid." Spoorwegen en tram blijken weinig hinder te veroorzaken. Er rijdt steeds meer stil materieel en in de woonwijken zijn al veel geluidsschermen geplaatst. Alleen de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal produceren teveel lawaai. 

Constant gezoem en je gezondheid

De kaarten met geluidhinder laten zoals de wet voorschrijft 24-uurs gemiddelden zien. Dat betekent dat de hinder tijdens ochtend en avondspits nog een stuk groter is. Zo vertelt Tineke de Groot uit Voordorp voor het Radio 1 Journaal dat zij regelmatig 70dB meet in de spits. Over de gevolgen van een te hoge geluidsbelasting is tegenwoordig veel bekend. Jan Fransen (Natuur & Milieu en Kracht van Utrecht) in hetzelfde radioprogramma: "Het blijkt dat mensen in toenemende mate last krijgen van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten die veroorzaakt worden door toegenomen stress. Want dat is wat dat continue gezoem met je doet." 

Geluid leidt niet alleen massaal tot hinder en ernstige hinder, maar ook tot fysieke gezondheidseffecten. Dit laatste is al het geval bij veel voorkomende geluidsniveaus: 60 dB wegverkeerslawaai voor verhoogde kans op hartaanval en 55 dB wegverkeerslawaai voor hogere bloeddruk en hart/vaatziekten. Verhoogd medicijngebruik is al bij nog lagere niveaus aan de orde. De stress door verkeerslawaai speelt daarbij een hoofdrol. In Nederland veroorzaakt de milieustressor lawaai, na fijnstof, de grootste sterfte en ziektelast (Jan Fransen in tijdschrift Milieu, september 2012). 

In feite liggen er een aantal eenvoudige oplossingen voor het oprapen. Zo zou het dik 3dB schelen wanneer de maximum snelheid op onze ringwegen op 80 km/h zou liggen (80=pr8ig). Het meer toepassen van stillere banden heeft een vergelijkbaar effect. De sleutel tot het verlagen van de geluidhinder in Utrecht ligt in Den Haag. 

Lees verder: Europees Parlement zwicht voor de autoindustrie

 

Europees parlement zwicht voor de machtige auto-industrie 

Meer dan de helft van alle Europeanen heeft te maken met verkeerslawaai boven de gezondheidsnorm van de WHO. Op 6 februari 2013 stemde het Europese Parlement daarom over een mogelijke aanscherping van de Europese geluidsnormen. Het voorstel was prima: een verlaging van de normen van 4dB zou gelijk staan aan meer dan een halvering van de huidige geluidsintensiteit. De verwachtingen waren echter niet hoog gespannen. De autolobby had haar werk weer gedaan en ervoor gezorgd dat de voorgestelde wetten danig uitgekleed en slap zouden blijken.

Burden of disease from environmental noise

In een persbericht toonde de Europese belangenorganisatie Transport & Environment zich buitengewoon teleurgesteld over het resultaat. Naast een lichte aanscherping van de normen voor gewone auto's, stemde het parlement namelijk voor een afzwakking van de normen voor sportwagens en vrachtverkeer. Voor de zoveelste keer in de afgelopen 20 jaar hoeft de auto-industrie zich dus nauwelijks in te spannen. Voor modellen die nog niet aan de normen voldoen, zal het monteren van een ander setje banden, ergens in de komende zes jaar, voldoende zijn (zie bijv. het advies van TNO over de modellen van Landrover). Aan echte innovatie, nodig om onze gezondheid te beschermen, hoeft niet te worden gewerkt. Het is aan Den Haag om nu maatregelen te nemen. 

Links

Bekijk hier het document "Utrecht brengt geluid in kaart". 

Alles over de (nieuwe) wet op geluidhinder en de gevolgen voor Utrecht

Lees en luister hier het Radio 1 Journaal interview terug met Tineke de Groot en Jan Fransen

Meer over de gezondheidsimpact van omgevingslawaai leest u in de Engelstalige WHO publicatie "Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe".