Verkeersplannen Rijk staan ter discussie: Mogelijk uitstel Uithoftram dramatisch

Toekomstbeeld van de UithoflijnDonderdag 24 januari komt het AD met het bericht dat het Rijk mogelijk een groot aantal infrastructuurplannen gaat uitstellen. Het bericht is inmiddels ook op tal van andere sites te vinden. Het Rijk zou tot 2028 maar liefst 6.4 miljard euro willen bezuinigen. Voor Utrecht staan vermeld de aansluiting van de NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) op de A27, de tram naar de Uithof en de 'verbetering' van de A27.

Onduidelijkheden Uithoftram en A27

Van de A27 is niet duidelijk welk deel de minister precies voor ogen heeft, maar vermoedelijk gaat het niet over de A27 bij Amelisweerd. Ook over de Uithoftram bestaan twijfels. Volgens wethouder Lintmeijer heeft min. Schultz "slechts voorgesteld om de financiering van de Uithoftram te wijzigen zodat betalingen worden doorgeschoven van 2017 naar 2018. Lintmeijer verwacht niet dat dit tot uitstel van de Uithoftram zal leiden" (destadutrecht.nl).

Gefaseerde aanleg – nog geen afstel

Het AD suggereert dat alleen de plannen voor 'verbetering' van de A27 ten zuiden van Utrecht worden uitgesteld. Mocht de verbreding bij Amelisweerd echter toch op de lange baan worden geschoven, dan zal de minister mogelijk besluiten tot een gefaseerde aanleg. Najaar 2012 kwam minister Schultz zelf met een dergelijk plan. Het geeft de mogelijkheid om in tijden van bezuinigingen te beginnen met de aanleg van extra rijstroken binnen de bak, om in een later stadium over te gaan tot bakverbreding. Het betekent dus zeker geen afstel van verbreding, hoewel de kans hierop natuurlijk wel toeneemt. We rekenen ons nog niet rijk, al is het natuurlijk wel goed dat men in Den Haag begint na te denken.

Uitstel Uithoftram zou ernstige gevolgen hebben

Een mogelijk intrekken van de Rijksbijdrage voor de Uithoflijn zou een enorme tegenvaller voor de bereikbaarheid van Utrecht zijn. De huidige busverbinding heeft haar maximum capaciteit al lang bereikt; met de komst van een aantal nieuwe kantoren zal het aantal reizigers alleen nog maar gaan toenemen. De recente MIRT-OV studie regio Utrecht laat zien dat zelfs de Uithoftram naar verwachting in 2030 alweer aan haar maximum capaciteit zit. Volgens de studie zal de verkeersas tussen binnenstad en De Uithof volledig vastlopen, zelfs met de tramverbinding. Het is duidelijk dat nietsdoen hier geen optie is. Zonder Rijksbijdrage zit een tramverbinding er echter niet in.

Ook de plannen voor de NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) langs Overvecht lijken in de koelkast te kunnen. Het gereserveerde bedrag van 181 miljoen euro was overigens al onvoldoende om de weg goed ingepast aan te leggen (met minstens drie verdiepte verkeerspleinen).

De plannen zijn nog niet definitief. De komende weken hebben provincies en gemeenten de mogelijkheid om te reageren. Wethouder Lintmeijer zal de plannen nauwkeurig bestuderen en binnen een paar weken een reactie geven. Hopelijk is er dan meer duidelijkheid. 

Links:

Reactie wethouder Lintmeijer op destadutrecht.nl

Reactie ChristenUnie Utrecht

Uitgebreide reactie Kamerlid Carla Dik-Faber (CU)

Nieuwsbericht op nu.nl

Brief min. Schultz d.d. 17 januari over huidig proces