De waarde van Amelisweerd laat zich niet bagatelliseren

Monumentale bomen in Nieuw AmelisweerdIn Trouw van woensdag 14 november 2012 werd onze aandacht al snel getrokken door de kop "Aanleg asfalt, redding van Amelisweerd' (lees online -met andere titel-). En op de website van Trouw: "Amelisweerd is gegijzeld door de natuurbeschermers van toen". Dat maakt nieuwsgierig. Hoe zou de aanleg van asfalt Amelisweerd kunnen redden?

Die kop bleek de mening weer te geven van ir. Simon Klingen. Volgens Klingen zijn die tweehonderd jaren oude eiken toch niet veel meer waard. Eigenlijk is het maar een rommelig stuk bos, er loopt amper een pad door. Omhakken maar die handel en een mooie verbinding over de weg aanleggen. Daar is ook nog geld voor! 

Kaalslag in beheerplan Klingen

Zoals al in het artikel gememoreerd maakte Simon Klingen in 2008 voor de gemeente een rapport als voorzet voor een nieuw beheerplan. De visie van Klingen, gesteund door een landschapsarchitect: Het bos is op zijn eind, laten we om te beginnen maar alle lanen kappen, want er vallen al bomen uit.. Laten we vervolgens grote delen van het bos ook maar kappen voor verjonging. In het rapport 'Amelisweerd verdient meer' schetsten de Vrienden van Amelisweerd een alternatief voor Klingens product. Het uitgangspunt: Ga uit van de aanwezige, buitengewone, kwaliteiten van de landgoederen en verjong met maatwerk gebaseerd op gedegen ecologisch en cultuurhistorisch onderzoek. Onderzoek, dat Klingen geheel had nagelaten. 

Gelukkig heeft de gemeente hierop haar visie bijgesteld en zo deze kaalslag voorkomen. Maar Amelisweerd ziet zich nu geconfronteerd met de volgende bedreiging: een zodanige verbreding van de A27 (naar 2x7 rijstroken) dat de bestaande bak moet worden verbreed en aan weerszijden minstens 2x15 meter wordt gekapt.

Lees het hele artikel op de website van de Vrienden van Amelisweerd