Nieuwe Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar meer duurzame varianten voor A27 Amelisweerd

Kamercommissie InfrastructuurMilieuIn een Extra Algemeen Overleg met de Kamer op woensdag 10 oktober heeft Minister Schultz toegezegd dat er een extra onderzoek komt over een mogelijke verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Een meerderheid van PvdA, SP, D66, ChristenUnie, Groenlinks en PvdD was zeer kritisch over de keuze voor verbreding van de bak naar 2x7 rijstroken. Zij staan nu aan de zijde van bewoners, het Kracht van Utrecht-initiatief en het Utrechts College en willen eerst onderzoek naar duurzamere varianten. 

In het onderzoek komen minstens vijf aspecten nadrukkelijk ter sprake:

(1) 2x6 rijstroken binnen de bak, (2) de mogelijkheid van een bypass van één rijstrook, (3) 80 km/h over het hele traject langs Amelisweerd en woonwijken, (4) het effect van telewerken, een beter regionale OV en Beter Benutten van wegen en (5) een doorrekening van de financiele basis en het rendement van de varianten met realistische groeiscenario's en benzineprijzen.

Dit laatste (heel cruciale) punt is ingebracht door Groenlinks, D66 en PvdA omdat het ministerie gebruik maakt van onrealistische groeicijfers en benzineprijzen. Onder meer de SP toonde zich een groot pleitzbezorger voor een versterking van het Regionale Openbaar Vervoer en de invoering van prijsbeleid in de vorm van wegenbelasting naar gebruik.

Voorafgaand aan het overleg hadden experts van het Kracht van Utrecht-initiatief de vele brieven en beweringen van de minister over dit onderwerp in 15 vertelsels gefileerd en onder verwijzingen naar literatuur weerlegt. De grote Utrechtse delegatie, die in de Kamer aanwezig was bij dit overleg, heeft de meeste punten allemaal wel een keer zien langs komen. Lees hier het document 'De vertelsels van de demissionaire Minister van Infrastructuur en Milieu'. 

Onafhankelijk onderzoek

Min. Schultz wil dat het onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijk persoon die kijkt of er in het proces tot nu toe voldoende is gekeken naar de vele genoemde aspecten. Het onderzoek mag maximaal drie maanden in beslag nemen. Om vertraging te voorkomen, zal de studie naar de inpassing van de 2x7 overigens wel doorgaan,  zonder dat de minister een definitieve keuze maakt.

De minister deed Kamerlid Van Tongeren (GL) de toezegging dat het onderzoek de mogelijkheid mee zal nemen van 2x6 rijstroken binnen de bak én 80 km/h én meer OV. Van Veldhoven (D66) vroeg de minister om een kosten-baten-analyse tussen de variant met 2x7 rijstroken en een 2x6 variant binnen de bak, ook op de langere termijn. Kamerlid Bashir (SP) vroeg aandacht voor andere mobiliteitsmaatregelen. Een spoorlijn Utrecht-Breda zou de drukke A27 kunnen ontlasten. Volgens Schultz komt dit samen met alle maatregelen uit het Kracht van Utrecht pakket terug in de centrale vraag of alle varianten in de trechtering voldoende zijn meegenomen. 

PvdA niet overtuigd van verbreding en vraagt onderzoek naar alle varianten

Attje Kuijken (PvdA) ging mee met de vragen die Van Tongeren (GL) en Van Veldhoven (D66) aan de orde willen zien komen. Ook de PvdA wil een onafhankelijk onderzoek naar alle varianten. Mocht echter blijken dat 2x7 rijstroken de enige oplossing biedt aan de verkeersproblemen, zal de PvdA wel instemmen met verbreding, ook al is de PvdA op dit moment niet overtuigd van de noodzaak daarvan. 

De Rouwe (CDA) denkt niet dat extra onderzoek iets nieuws zal opleveren. "Als nieuw onderzoek echt aantoont dat 2x6 de oplossing biedt, dan gaan wij ervoor. Maar dat verwachten wij niet." Elias (VVD) ziet niets in een extra onderzoek. "Als het moet dan moet het maar. Zorg wel dat het er ligt over drie maanden."