Spoeddebat in Tweedekamer over verbreding A27 bij Amelisweerd op 10 oktober

A27 bij_LunettenDe Tweede Kamer heeft besloten om de plannen rond de A27 bij Amelisweerd te bespreken in een Algemeen Overleg op 10 oktober. Daarnaast vragen PvdA, SP, D66, CU, GL en PvdD demissionair Min. Schultz om een schriftelijke reactie op hun verzoek om 80 km/h op de A27 langs Amelisweerd te onderzoeken. Het is een mogelijk alternatief voor verbreding van de bak bij Amelisweerd, waarmee de natuur van het landgoed  niet verder wordt aangetast. De partijen hebben een sterk argument, ook gezien het nieuws dat Rijkswaterstaat de luchtvervuiling langs snelwegen mogelijk onderschat (Volkskrant 4 oktober). De basis van de snelheidsverhogingen, namelijk dat zij niet tot overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen leiden, staat nu flink ter discussie. 

PvdA tegen verbreding bak 

Sander de Rouwe (CDA) vond een Algemeen Overleg passend gezien de grote maatschappelijke onrust, maar verwacht er verder niet veel van. De Rouwe noemt de verbreding van de A27 onderdeel van een lopend proces, waarover de besluiten al zijn genomen. Farshad Bashir (SP) zegt dat de demissionaire minister veel te snel gaat; een spoedoverleg in de Kamer doet recht aan de nieuwe verhoudingen na de verkiezingen. Liesbeth van Tongeren (GL) verwees nog naar de volle mailboxen van alle Kamerleden. Veel verontruste bewoners hebben reacties gestuurd aan Kamerleden, onder meer op initiatief van de bewonersorganisatie Laat Lunetten niet Stikken. Coalitiekandidaat PvdA laat weten tegen het besluit van de minister te zijn, gezien de financiele lasten maar vooral vanwege de nadelige effecten voor de natuur.

Instemming Provincie koude douche voor SP-statenfractie

80pr8igklein

Ook in de Provinciale Staten is het niet stil. Op 25 september bleek de Provincie volledig te hebben ingestemd met het verbredingsvoorstel van demissionair Minister Schultz. De SP spreekt van een koude douche bij het lezen van dit bericht. Waar het Utrechts College de kwestie nog gaat bespreken in de raad, worden de Gedeputeerde Staten voor een voldongen feit gesteld. Waar is de Meest Milieuvriendelijke Variant gebleven, nota bene nadrukkelijk vermeld in het coalitieakkoord tussen VVD, CDA, D66 en Groenlinks? "Blijkbaar heeft de VVD er in de coalitie zo stevig de wind onder dat GroenLinks en D66 nu nauwelijks durven te piepen", zo stelt de SP in haar persbericht. De SP stelt de kwestie aan de kaak in de statenvergadering van maandag 8 oktober. 

Ook het BRU is verdeeld

Onder de derde partij in de kwestie, het BRU (Bestuur Regio Utrecht), blijkt verrassend genoeg ook verdeeldheid te heersen. Dat meldt RTV Utrecht op 4 oktober. Net als bij de Gedeputeerde Staten is niet helder waarom de minister uit is gegaan van volledige instemming van het BRU. 

Het Kameroverleg over de verbreding van de A27 vindt plaats op woensdag 10 oktober van 12.30 tot 14.30 uur. Volg het debat live via www.tweedekamer.nl.