Adviesgroep Schone Lucht: Geef betere voorlichting over gevaren luchtvervuiling

Knelpunten NO2_boven_36In de raadsinformatieavond van 11 september gaven leden van de Adviesgroep Schone Lucht & Gezondheid het dringende advies om burgers beter voor te lichten over de gevaren van luchtvervuiling in Utrecht. Jan Korff de Gidts, voorzitter van de Adviesgroep, vindt het belangrijk om de bewustwording over het belang van schone lucht in de stad te vergroten. Daarbij hoort een eerlijke voorstelling van de mate van luchtvervuiling en de gevaren daarvan. Gerard Cats, eveneens lid van de Adviesgroep, liet zien hoe de gemeente de lokale verkeersbijdrage aan de luchtvervuiling berekent maar dat metingen uit het gemeentelijke luchtmeetnet laten zien dat deze verkeersbijdrage in werkelijkheid bijna het dubbele is (zie ook zijn presentatie). 

Wie heeft waar last van vieze lucht?

De bewustwording over luchtvervuiling begint met het duidelijk laten zien waar mensen in Utrecht blootgesteld worden aan (te) vieze lucht. Het ontbreekt de gemeente momenteel aan een kaart, waarop het aantal blootgestelden te zien is. De knelpunten zijn echter bekend en daarmee het aantal mensen dat daar last van heeft. Een dergelijke kaart is vrij eenvoudig te maken (zie deze kaart, die de Adviesgroep heeft gemaakt met de officiele Monitoringstool). Geef de burgers duidelijke voorlichting over de gevaren en de maatregelen die je vervolgens zal nemen. Overigens bestaat een dergelijke kaart wel voor de Ring Utrecht, zij het alleen voor 2015. Daar gaat het volgens Korff de Gidts over 219.000 mensen, een enorm aantal. 

Een tweede stap is het uitleggen wat de gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn. Dit is de taak van de GG&GD. Gerard Cats gaf aan dat de Utrechtse GG&GD de afgelopen jaren in slechts 7 van de 68 ruimtelijke projecten is betrokken. Gezondheidsadvies blijkt in Utrechtse beleidsplannen dus een veel te bescheiden rol te spelen (zie het rapport Advisering Gezonde Leefomgeving). De GG&GD laat weten bezig te zijn met het ontwikkelen van een kader om gezondheid meer te betrekken bij ruimtelijke projecten. Dit kader zal binnen zes maanden aan de raad worden voorgelegd. Uit vragen van raadsleden bleek wel dat adviezen van de GG&GD niet bindend zullen zijn. Dwingende adviezen bestaan niet, omdat er altijd een ruimere context is, volgens Angela van der Putten van de GG&GD. Een weg op zich zorgt immers niet voor luchtvervuiling. 

De raad zal de commissiebrief 'Gezondheid bij ruimtelijke projecten' op 2 en 4 oktober behandelen. 

Bekijk de hele bijdrage van de Adviesgroep aan de RIA over 'Gezondheid bij ruimtelijke projecten'.

Lees hier het officiele verslag van de RIA (met links naar alle bijdragen van meepraters).