Fouten in berekening luchtkwaliteit dwingen Utrecht tot forse maatregelen

LuchtmeetapparatuurDe Adviesgroep Schone Lucht & Gezondheid maakt donderdag 28 juni bekend dat er forse fouten zijn gemaakt in de berekening van de luchtkwaliteit in Utrecht en dat de gemeente deze fouten toegeeft. Met name op de bestaande knelpunten is de lucht aanzienlijk viezer dan de berekende waarden deed vermoeden. Het betekent dat zonder extra maatregelen de normen die vanaf 2015 zullen gelden niet gehaald kunnen worden. Daarom wil wethouder Lintmeijer ook haast maken met de uitbreiding van de bestaande Milieuzone. Nu is de Milieuzone rond de binnenstad verboden gebied voor oudere vrachtwagens (minder dan EURO IV). Vanaf 2013 zou dat ook gaan gelden voor oudere auto's (diesel van voor 2005, benzine van voor 1992). 

Een overzicht van de toegegeven fouten: 

  • Voor bussen wordt gerekend met te lage emissies (10-18% te laag).
  • Er wordt soms met veel te lage intensiteiten gerekend (Monicabrug 68-81% te laag).
  • Soms zijn verkeerde wegtypen gebruikt (eenzijdige bebouwing in plaats van streetcanyon).
  • Voor bussen zijn soms dezelfde stagnatiefactor gebruikt als voor het overige verkeer (bussen werden altijd geacht nergens last te hebben van stagnatie).
  • Op veel wegvakken is maar de helft van de intensiteit ingevoerd (alleen de ene rijhelft en niet de andere).

De Adviesgroep is voorlopig tevreden met het resultaat, vooral omdat de wethouder naar aanleiding van het gesprek tot de conclusie heeft moeten komen dat het belangrijk is naar kritische burgers te luisteren en dat dat de betrouwbaarheid van de luchtkwaliteitsberekening daadwerkelijk ten goede komt.  Wethouder Lintmeijer geeft verder aan extra in te zetten op mobiliteitsmanagement (bijv. Rij 2 op 5) en een efficiënte bouwlogistiek (efficiënt omgaan met vervoer van bouwmaterialen naar het stationsgebied). Waar nodig wordt dynamisch verkeersmanagement toegepast (doseerlichten voor invalswegen zijn hier een voorbeeld van). De komende maanden zal het College in gesprek gaan over deze maatregelen met wijkraden, medeoverheden, belangenorganisaties en bedrijfsleven.  

Download hier het persbericht van de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid

Bekijk het gemeentelijke nieuwsbericht 'Gezonde blik op schonere lucht met minder vieze auto's 

De twistpunten wat betreft de invoergegevens in detail


Mogelijke extra maatregelen volgens de Adviesgroep

De Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid adviseert over maatregelen die de gemeente zou kunnen treffen. Een overzicht van de adviezen: 

Optimaliseer het fietsnetwerk: realiseer speciale fietsroutes, maak ook de fietsroutes buiten het centrum aantrekkelijker en zorg voor groene golven voor fietsers. 

Stimuleer het OV: Zorg voor een aantrekkelijk alternatief voor de auto en houdt het OV aantrekkelijk voor iedereen. 

Beperk autoparkeerplaatsen: In het stationsgebied en binnenstad mogen er geen parkeerplaatsen bijkomen. Wie binnenstedelijk wil wonen moet bereid zijn om met één parkeerplaats per huishouden te volstaan. 

Beperk parkeervergunningen: Ontmoedig parkeervergunningen voor tweede en derde auto's van huishoudens. Geef parkeervergunningen voor tweede en derde auto's alleen uit als er nog voldoende plekken zijn voor 'eerste' auto's. 

Doseerlichten op invalswegen: Doseer het inkomende autoverkeer zodanig dat een acceptabele intensiteit en snelheid op de toeganswegen akn worden gehandhaaft. 

Gevoelige bestemmingen: De Gemeente Utrecht mag een beleid voeren op gevoelige bestemmingen, zoals ook geldt voor snelwegen en provinciale wegen (geen gevoelige bestemmingen bouwen binnen 300 meter van een snelweg of 50 meter van een provinciale weg). Pas dit beleid toe op de bebouwde kom voor scholen, bejaardentehuizen e.d en houd daarbij de WHO gezondheidsnorm voor fijnstof aan (PM10 bovengrens van 20 microgram/m3).