Adviesgroep Schone Lucht aan College: Hou meer rekening met onze gezondheid

Adviesgroep Schone_LuchtOp 23 mei vond een openbare bijeenkomst van de Adviesgroep plaats over luchtkwaliteit en gezondheid. Professor Brunekreef hield voor ca. 80 aanwezigen een presentatie over de gevolgen van luchtvervuiling. De geldende Europese normen zijn volgens hem onvoldoende om ons te behoeden voor gezondheidsschade. Langs drukke wegen is de kans op astma bij kinderen twee keer groter dan gemiddeld; de longfunctie bij kinderen die langs drukke wegen wonen is vijf procent minder dan gemiddeld. Van een drukke weg is volgens Brunekreef al sprake bij een intensiteit van 15.000 voertuigen per etmaal. Longarts van Snippenburg gaf vervolgens een presentatie over de medische gevolgen. Stoffen als koolmonoxide, roet, ozon en fijnstof zijn veroorzakers van longaandoeningen als copd, astma en longkanker. Ook hart- en vaatziekten, neuropsychologische aandoeningen en versnelde veroudering hangen ermee samen. 

Adviesgroep: Krediet van het College staat op het spel

De Utrechtse wethouder Everhardt lichtte in zijn presentatie de rol van de Utrechtse GG&GD toe. Sinds februari 2010 adviseert de GG&GD over gezondheid in alle ruimtelijke plannen in de stad. In juni 2011 echter, kwam de Utrechtse Rekenkamer met de aanbeveling om het aspect gezondheid beter tot uitdrukking te brengen in het luchtkwaliteitsbeleid. In augustus 2011 droeg de gemeenteraad het College vervolgens op om die aanbeveling serieus te nemen. De Adviesgroep is teleurgesteld dat dit nog steeds niet is gebeurd. In een brief aan het College dringt de Adviesgroep er op aan om "zo snel mogelijk met een concept voor de notitie te komen over het probleemeigenaarschap van de GG&GD." Wethouder Everhardt toonde zich bereid om in vervolggesprekken na te denken over de vraag hoe gezondheid beter te verankeren in het luchtkwaliteitsbeleid. Gezien de ernstige gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid is het voor de Adviesgroep teleurstellend dat hiervan nog onvoldoende sprake is. 

Volgende bijeenkomst van de Adviesgroep op 27 juni

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 27 mei van 20.00 tot 22.00 uur bij Milieucentrum Utrecht (Oudegracht 60). Op de agenda staan de verslagen van de bijeenkomsten op 23 en 30 mei, het (concept) advies over de te nemen maatregelen en een preview van een documentaire van Alexander Beunder over luchtvervuiling. Alexander Beunder publiceerde begin 2012 al een interview met Kees van Oosten over het luchtbeleid in Utrecht. 

 

Voor vragen aan de Adviesgroep kunt u contact opnemen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees hier een kort verslag van de bijeenkomst op 23 mei

Lees ook: 

Adviesgroep Schone Lucht: Presentaties over luchtverontreiniging en gezondheid

Doel en rol Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid