Utrecht Monitor: Utrechters best bereid om de auto wat vaker te laten staan

Cover UtrechtMonitor2012De gemeente Utrecht heeft de Utrecht Monitor 2012 vrijgegeven. In de Utrecht monitor rapporteert de gemeente Utrecht over de ontwikkelingen op vele beleidsterreinen. In de monitor is een groot aantal gegevens verwerkt uit administraties van gemeente en andere instellingen. De statistieken met meningen van Utrechters komen uit de Inwonersenquête (2011) en het Bewonerspanel. De Kracht van Utrecht heeft bijzondere belangstelling voor de thema's verkeer, milieu en duurzaamheid en gezondheid.

Utrechters willen best wat vaker de auto laten staan

Een redelijk percentage van de huishoudens heeft plannen om het autogebruik te beperken, zo bleek uit de monitor van vorig jaar; het gaat om meer dan 1 op 7 huishoudens (15 a 20%). Een hoger percentage (40%) van de huishoudens heeft interesse om het autogebruik te beperken (Utrecht Monitor 2011, p.42). Bedenk daarbij dat files verdwijnen als 1 op de 7 autoritten niet gemaakt wordt. Het is dus een goed begin (maar zeker nog niet voldoende). De helft van de huishoudens heeft overigens helemaal geen plannen het autogebruik te beperken. 

Wij concluderen dat voorlichting en betere voorzieningen voor OV, fiets en voetgangers meer huishoudens kunnen verleiden om de auto vaker te laten staan. Daarbij lijkt 1 op 7 niet onrealistisch. De Utrechtse bevolking zou daarmee haar deel bijdragen aan het wegwerken van files. Het zou ook de gezondheidsschade ten gevolge van lawaai en luchtvervuiling reduceren. Over hoe groot die gezondheidsschade op dit moment is, geeft de Utrecht Monitor helaas geen uitsluitsel.


Overlast door stank en luchtvervuiling

Dat het zin heeft om kritisch naar het autogebruik te kijken blijkt wel uit de gegevens over stank en luchtvervuiling: 30% van de inwoners heeft soms of vaak last van stank door verkeer. Bedenk daarbij dat het meest gevaarlijke bestanddeel van de luchtvervuiling door verkeer, te weten ultrafijn stof, niet geroken kan worden! Anders is dat met lawaai: de gezondheidsschade door lawaai gaat aardig gelijk op met de ervaren overlast. Eén op de vijf Utrechters heeft vaak last van verkeerslawaai en het valt dan ook te vrezen dat zij daar gezondheidsschade door ondervinden. Het is erg jammer dat het hoofdstuk over gezondheid verder helemaal geen aandacht besteedt aan de gezondheidsschade door verkeer.

Enkele interessante statistieken op een rij

  • Utrechters zijn naar eigen zeggen vrij milieubewust. 90% zet wel eens de verwarming lager, loopt of fiets wel eens en let op het elektriciteitsverbruik.
  • In 2010 voelde 40% zich schuldig over het gebruik van de auto voor korte ritjes (minder dan 3 km).
  • 13% heeft vaak last van luchtverontreiniging; 10% ondervindt vaak stankoverlast door verkeer.
  • 22% heeft vaak last van verkeerslawaai, 60% ervaart overlast door verkeerslawaai.
  • Vervoer naar het centrum gaat voor 55% met de fiets. De fiets is daarmee het belangrijkste vervoermiddel. 24% neemt het OV, 11% loopt en 8% neemt de auto.
  • 41% is ontevreden over het parkeren met de auto in het centrum. Meer dan 50% is ontevreden over het fietsparkeren op straat in het centrum en rond het station.
  • Winkelend publiek neemt vooral het OV naar het centrum (45%), gevolgd door de fiets / lopen (36%). 19% neemt de auto. Dat is een stuk meer dan in Amsterdam, waar slechts 10% van het winkelende publiek de auto naar het centrum neemt. 
  • 2010 zag een afname van het aantal treinreizigers: 3.6% minder in- en uitstappers op Utrechtse stations t.o.v. 2009. Deze trendbreuk zou kunnen samenhangen met de verbreding van de A2, zo suggereert de Monitor. 

Zelf verder lezen: Lees hier de Utrecht Monitor 2012.