Minister Schultz: vertraging Ring Utrecht heeft consequenties voor Uithoftram en NRU

  • Print

Sneeuwkloklaan inzetMinister Schultz heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het verzoek om geen onomkeerbare stappen te nemen in de projecten van de Planstudie Ring Utrecht. Zij stelt dat het onderzoeken van voorkeursvarianten gewoon kan doorgaan. Er zal alleen geen definitieve keuze worden gemaakt aan het einde van het jaar. Omdat zonder een definitieve voorkeursvariant er ook geen (ontwerp-)Tracébesluit kan worden vastgesteld, loopt het hele proces vertraging op. 

Tot zover is de gedachtengang van de minister goed te volgen. Zij stelt vervolgens echter: "Ook het vervolgproces met betrekking tot de Noordelijke Ringweg Utrecht (NRU) en de Uithoftram loopt daardoor vertraging op." Deze uitspraak is opmerkelijk, omdat beide projecten geen onderdeel zijn van de Planstudie Ring Utrecht. Er is geen verband met het proces van de Planstudie Ring Utrecht. Van vertraging kan dus geen sprake zijn, tenzij de minister dat zelf creëert. De besluitvorming rond de Uithoftram is helemaal afgesloten. De minister concludeerde zelf dat de Uithoftram er moet komen. Het enige dat rest is de handtekening van de minister voor de Rijksbijdrage aan het project a 110 miljoen euro. Alleen die handtekening dreigt nu 'vertraging' op te lopen, althans als het aan minster Schultz ligt.

Kracht van Utrecht: Blijf gaan voor een duurzamere besteding van 1.2 miljard

De kwestie roept veel reacties op. D66 laat weten verbijsterd te zijn en vindt de vertraging van de Uithoflijn ronduit kinderachtig. Ook Mirjam Bikker (ChristenUnie) vindt het een wonderlijke koppeling van projecten. Wethouder Lintmeijer (Groenlinks) spreekt van een verkeerde wissel en vindt het opmerkelijk dat de minister de dossiers zo aan elkaar bindt. De Kracht van Utrecht hoopt dat de Tweede Kamer en Utrechtse gemeenteraad zich niet laten chanteren. Het is nu belangrijker dan ooit om zicht te houden op een duurzamere besteding van (minstens) 1.2 miljard euro. Twee maal zes rijstroken voor de A27 bij Amelisweerd is ruimschoots voldoende en minstens een half miljard goedkoper dan de brede 2x7 variant. En het scheelt een heel stuk waardevol bos.  

Lees de reacties van de Kamerleden Van Gent (GL) en Verhoeven (D66) in de Volkskrant

Meer over deze kwestie leest u hier: Verbreding van de A27 door Amelisweerd vliesdun onderbouwd