Tweedekamer aan Minister Schultz: Neem geen onomkeerbare besluiten in projecten Ring Utrecht

Tweede KamerDe Tweedekamercommissie Infrastructuur en Milieu heeft besloten om aan minister Schultz te vragen geen onomkeerbare stappen te ondernemen in de projecten m.b.t. de Ring Utrecht. Daaronder valt de aanpak van de A27 ter hoogte van Lunetten, Amelisweerd en Rijnsweerd. Tweedekamerlid Verhoeven (D66) had het verzoek ingediend omdat de besluitvorming in dit grote project langzaam voortkabbelt terwijl iedereen vindt dat er wel degelijk onomkeerbare besluiten worden genomen. Daarom wil Verhoeven in een brief aan de minister vragen om geen verdere stappen te ondernemen, zolang er geen nieuw Kabinet is aangetreden. De voorzitter concludeerde dat er een meerderheid is voor dit verzoek. Daarmee geeft de Kamer het signaal af dat het te ver gaat om voor de A27 bij Amelisweerd alleen varianten met 2 maal 7 rijstroken uit te werken, zoals het Ministerie van Infrastructuur en Milieu graag wil. 

Update 5 juni 2012: Minister Schultz koppelt in antwoord op de brief de voortgang van de Planstudie Ring Utrecht aan de Uithoftram en de Noordelijke Randweg Utrecht (zie nieuwsitem), twee projecten die geen onderdeel uitmaken van de planstudie (zie brief). Wethouder Lintmeijer noemt deze koppeling een verkeerde wissel, D66 Utrecht reageert verbijsterd

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte controversieel

Andere besluiten die in de koelkast zijn gezet zijn het permanent maken van de Crisis- en Herstelwet en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De Crisis- en Herstelwet versnelt de procedures bij grote infrastructurele bouwprojecten, waarbij inspraakmogelijkheden sterk zijn beperkt. De Structuurvisie beschrijft alle plannen voor infrastructuur en ruimte. Hieronder valt bijvoorbeeld het voornemen om overal in de Randstad standaard 8-baans snelwegen aan te leggen, maar ook het voornemen om de ruimtelijke ordening in Nederland meer over te laten aan lagere overheden. Verschillende kamerleden zien in de wet een grote bedreiging voor het Groene Hart. 

Een ander opvallend besluit van de commissie was het controversieel verklaren van de nieuwe Blankenburgtunnel. De commissie schrok wakker bij het horen van de onverwachte steun van de PVV om de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in Rotterdam controversieel te verklaren. De PVV is weliswaar voor nieuw asfalt, maar wil dit doen na zorgvuldig regionaal onderzoek en met brede maatschappelijke steun. 

Tenslotte kunnen de mensen in Oost Nederland opgelucht ademhalen. Een meerderheid was voor controversieel verklaren van een intensivering van het goederenvervoer in Oost Nederland, als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Lees ook: Rijkswaterstaat wil alleen 14-baans varianten voor A27 bij Amelisweerd