Pilot met nieuwe vorm van fietsparkeren aan het Jaarbeursplein in 2013

StationspleinWest 2De Gemeente Utrecht start medio 2013 een pilot met fietsparkeren bij het Stationsplein West (Jaarbeursplein). De pilot is bedoeld om te zien hoe de combinatie van betaald fietsparkeren en gratis stallingen verderop in de praktijk werkt. Direct onder het Stationsplein kunnen meer dan 5400 fietsers hun fiets kwijt, tegen betaling, maar direct bij de ingang van het station. Ongeveer 500 meter verder, bij de nieuw aan te leggen eindhalte van de tram, komen voor de pilot 2000 gratis en niet overdekte plekken om je fiets neer te zetten. Gemeente, NS, ProRail en de klankbordgroep (met o.m de Fietsersbond) kijken naar de effectiviteit van deze aanpak en zullen in 2015 een eindevalutatie opstellen. 

Uiteindelijk zullen er nog veel meer stallingen komen. Ruim 22.000 inpandige fietsparkeerplaatsen zijn voorzien in het nieuwe stationsgebied. De vrije ruimte die zo ontstaat geeft ruimte voor een groot plein, waar "mensen elkaar ontmoeten" en waar grote manifestaties en evenementen gehouden kunnen worden, zo staat te lezen op de website CU2030

Lees ook de notititie 'Fietsbeleid tot 2015 en erna" van de Kracht van Utrecht en de Fietsersbond.