Utrechts College wil strengere milieu-eisen voor stadsbussen

Bus en_bakfietsHet Utrechtse College wil strengere milieu-eisen stellen aan nieuwe stadsbussen. Dat staat in een brief die het College heeft gestuurd aan het BRU, de instantie die gaat over de aanbesteding van het OV in de regio. Verschillende organisaties, waaronder de Kracht van Utrecht, hebben aangegeven dat de Euro VI emissienorm (de strengste Europese norm voor verkeersemissies) niet voldoende is om schone lucht te garanderen. 

Euro VI voldoet niet om meerdere redenen. Ten eerste zegt Euro VI niets over de uitstoot van roet, de kleinere fracties van fijnstof (PM2.5 en kleiner) en NO2. Ten tweede blijken praktijkmetingen aan Euro VI voertuigen behoorlijk tegen te vallen, zo verklaart ook TNO in haar advies aan de gemeente. Het College adviseert het BRU om een aantal aanvullende eisen op te nemen, zoals een maximale grens voor emissies in de praktijk en een flexibele inzet van materieel.  

Hoewel het College zeker een aantal goede eisen stelt, mist de Kracht van Utrecht een paar belangrijke zaken. Het College verwijst bijvoorbeeld niet naar het gebruik van ultrafijnstof en roet als onderdeel van een emissienorm. Ook bevat het advies geen uitgewerkt puntensysteem, waarmee een lagere emissie beloond wordt (bijv. door toepassen van hybridetechnologie). Het zou beter zijn om het ontstaan van vervuilende stoffen in de motor te beperken in plaats van deze af te vangen in een roetfilter.

 

Aanvullende milieu-eisen die het College voorstelt

  • Neem een maximale grens op voor emissies in de praktijk. Aanvullend onderzoek van TNO is nodig om deze grens te bepalen. 
  • Zorg dat de vervoerder constant aandacht heeft voor luchtkwaliteit. In het uiterste geval kan dit betekenen dat er op bepaalde trajecten minder bussen mogen rijden. Neem flexibiliteit in de inzet van materieel op in de concessie. 
  • Neem de eis op dat de roetfilters van dieselbussen (gesloten deeltjesfilters) een actieve regeneratie hebben (dit is de meest milieuvriendelijke manier om roetfilters schoon te houden). 
  • Ga voor maximaal 77 dB aan geluidproductie. 
  • Rij met passend materiaal, waar mogelijk met kleine bussen (bijv. in de avonduren). 
  • Neem een eis op ten aanzien van energieverbruik. 

Naast deze extra milieu-eisen vraagt de gemeente om een beter georganiseerd participatietraject bij het vaststellen van ingrijpende lijnwijzigingen. Verder vindt het College dat het BRU onvoldoende aandacht heeft voor vervoersknooppunten. In het plan van eisen zou een inspanningsverplichting moeten worden opgenomen om tot een verdere tariefsintegratie te komen voor tram, bus, randstadspoor en verbindingen met P+R's. 

Lees ook: 

Advies van de Kracht van Utrecht voor de aanbesteding van de OV-concessie

Strengere milieu-eisen nodig in nieuwe aanbesteding OV regio Utrecht