100 Miljoen aan bezuinigingen OV voorlopig van de baan

Tweede KamerEen van de maatregelen die door de coalitiepartijen Christenunie, Groenlinks en D66 is teruggedraaid, is die op het openbaar vervoer. 100 Miljoen aan bezuinigingen komen te vervallen in het begrotingsakkoord die de drie partijen met VVD en CDA hebben afgesloten. Het was een van de maatregelen uit het pakket van 18 miljard waar veel kritiek op was. Niet alleen linkse partijen, maar ook diverse VVD wethouders vreesden de gevolgen van deze bezuinigingen op het stedelijk openbaar vervoer. Opvallend in het akkoord is, wederom, de afwezigheid van bezuinigingen op infrastructuur. Voor de aanleg van nieuwe wegen en spoor wordt de komende jaren zelfs extra geld uitgetrokken. In het Financieel Dagblad van 12 maart zei minister Schultz nog dat ze wel verwachtte te moeten bezuinigen op haar totale begroting van 8 miljard. Het terugdringen van het begrotingstekort is nu belangrijker dan investeren in wegen, spoorweg en waterverbindingen, verklaarde de minister (*). Hoe diep moet de crisis nog worden, wil er eindelijk bezuinigd worden op de aanleg van nieuwe wegen? De Kracht van Utrecht weet nog wel een project, waar zo een dikke half miljard te halen valt. 

Een tweede belangrijke maatregel is het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privégebruik van lease-auto's. De belastingheffing op de kilometervergoeding is bedoeld als een stimulans voor werknemers om dichterbij het werk te gaan wonen. Het is een goed instrument om het aantal woon-werk kilometers te verlagen. 

Het is nu wachten op het volgende kabinet om te zien of deze maatregelen het redden in de komende coalitie-onderhandelingen. Het is van groot belang dat het openbaar vervoer aantrekkelijk genoeg blijft om automobilisten een goed alternatief te bieden.